Thule-boere taber endnu en gang

Kort efter middag afsagde Østre Landsret dom i endnu en del af den omfattende Thule-sag om tvangsflytning i 1953. Retten har frifundet Statsministeriet, og de fem Thule-boere har dermed tabt sagen om erstatning for tvangsflytningen.

Kort efter middag afsagde Østre Landsret dom i endnu en del afden omfattende Thule-sag om tvangsflytning i 1953.

Og fem Thule-boere tabte sagen mod staten om erstatning eftertvangsflytningen, hvor den lokale befolkning blev tvunget væk fraområdet, så der kunne etableres en amerikansk militærbase.

Østre Landsret frifandt staten for kravet om en erstatning på250.000 kroner til hver af de fem.

Udløber af den store Thule-sag

Thule-sagen drejer sig oprindeligt om en sag, hvor der var 611sagsøgere - cirka 80 oprindelige Thule-boere og deresefterkommere.

Da sagen skulle domsforhandles ved Østre Landsret i marts 1999udbad kammeradvokaten sig adresserne på de 611. Man fandt frem til606, men havde kun cpr-numrene på de sidste.

Det ville kammeradvokaten ikke godtage, og derfor blev det tilen sag med 606 sagsøgere.

I august 1999 fik Thuleboerne medhold i, at de var blevetalvorligt krænket. Men de fik ikke ret til at vende tilbage tilderes oprindelige boplads, og sagen blev indbragt forHøjesteret.

Vil til Menneskerettighedsdomstolen

Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom i november 2003. Detbetyder, at Thule-boerne må nøjes med den erstatning på omkring 1,7millioner kroner, som de fik dengang.

Herefter ville advokat Christian Harlang gå videre tilMenneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Men han vil have de sidste fem Thule-boers sag med. Og det kanhan kun, hvis alle retsmuligheder i Danmark er udtømte. Derfor varsagen i dag for Østre Landsret.

Facebook
Twitter