Thyras millioner skal hjælpe ensomme ældre

Thyra Frank har fundet 400 millioner kroner på finansloven til ensomme ældre.

Henry Pedersen er 91 år gammel og har boet alene i 23 år. (Foto: Kirstine Biltoft Knudsen, DR Nyheder)

I Hvalsø på Midtsjælland bor en ensom mand.

- Jeg savner da selskab, fortæller Henry Pedersen til DR Nyheders udsendte over en kop formiddagskaffe.

Henry Pedersen er 91 år gammel, og han har boet alene i det hvide hus med grønne sprosser og røde teglsten de sidste 23 år.

- Jeg kan sagtens få tiden til at gå. Jeg kan godt lide at læse, og jeg har fået en del bøger gennem årene, så dem får jeg læst. Det er ikke noget problem at være alene, men jeg savner en gang imellem nogen at snakke med, siger Henry Pedersen.

Og han er ikke den eneste, der kan savne lidt selskab, og derfor tager ældreminister Thyra Frank (LA) nu affære.

Over for avisen Kristeligt Dagblad og tillige på regeringens kommunikationskanal regeringen.dk lancerer Thyra Frank i dag et forslag, der skal styrke indsatsen mod ældres ensomhed.

Og regeringen og Thyra Frank har fundet 400 millioner kroner på finansloven til at bekæmpe sorg, depression og ensomhed over de næste fire år.

Høj selvmordsrate

Argumentet for allokeringen af midlerne er, at en stor del af mange ældres fysiske og psykiske problemer bunder i ensomhed, forklarer Thyra Frank til DR Nyheder:

- Ensomhed har meget, meget stor indflydelse på dit velbefindende og din livskvalitet ganske enkelt, siger Thyra Frank.

Henry Pedersen kan godt trives i sit eget selskab, men for nogle ældre, bliver ensomheden så slem, at aldersgruppen er overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne.

- Forebyggelse af ensomhed kan være et spørgsmål om liv og død. Der er nogen, der ligefrem bliver så triste ved livet, at de vælger det fra. Vi har en meget høj selvmordstatistik i Danmark, vi har 13 procent af den danske befolkning, der er over 70 år gamle, og de står rent faktisk for 23 procent af alle selvmordene. Det er en alt for høj statistik, siger Thyra Frank.

Et udtræk fra Danmarks Statistik, som DR Nyheder har lavet, viser, at der i 2016 var i alt 130 mennesker over 70 år, der begik selvmord. Tallet har dog med få undtagelser været støt faldende siden starten af halvfemserne, hvor 258 (1993) mennesker over 70 begik selvmord.

50.000 ensomme ældre

Tal fra Ældresagen viser, at 50.000 danskere over 65 føler sig svært ensomme. Men ministeren afviser at bestemme, hvordan de gennemsnitligt 8.000 kroner per ensom ældre skal modhjælpe ensomhed. Det bliver nemlig op til den enkelte kommune, hvordan pengene konkret skal bruges til at bekæmpe ensomhed, sorg og selvmord.

Og når regeringen på torsdag præsenterer sit forslag, der skal nedbringe antallet af ensomme ældre - så kan den regne med opbakning fra Socialdemokratiet, siger partiets ældreordfører Astrid Krag:

- Det er rigtigt positivt, at regeringen sætter fokus på ensomhed blandt ældre. Det har vi efterlyst længe, siger hun, men påpeger:

- Det klinger voldsomt hult, når regeringen kommer med forslaget, samtidigt med at alle landets kommuner sidder med spareforslag på ældreområdet, fordi regeringen ikke vil lade pengene følge med det stigende antal ældre, siger Astrid Krag.

Flere penge på vej

Regeringen og dets støtteparti Dansk Folkeparti afsatte på sidste års finanslov 500 millioner kroner årligt fremadrettet til bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen. Ydermere vil ældreministeren nu også afsætte 200 millioner kroner til kommunernes udfordringer med at rekruttere medarbejdere til ældreplejen.

Det glæder Ældresagen, at der bliver allokeret flere penge til ældreplejen, så længe pengene ikke strander i kommunerne:

- Pengene skal ud lokalt, og vi håber, at det bliver lavet på en sådan måde, at kommunerne skal give dem videre til civilsamfundet, siger direktør, Bjarne Hastrup.

Tilbage i Hvalsø svinder kaffen i koppen. Henry Pedersen bor sammen med en kat, der nogle gange agerer samtaleparter, for der kan godt gå dage, mellem han taler med andre.

- Jeg skal jo nok være lidt mere opsøgende, for der kommer ikke lige nogen forbi og besøger mig, siger Henry Pedersen.

I dag kom DR Nyheder forbi, hvis ældreministerens forslag bliver vedtaget, kan han vente endnu flere tiltag mod ensomhed, hans egen og andres.

De 400 millioner er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, som den præsenterer på torsdag.

FacebookTwitter