Ti år med sclerose: 'Cannabis er det eneste som hjælper'

Thomas, der er bryggeriarbejder, har dog ikke råd til at betale 3.000 kroner om måneden for medicinsk cannabis.

Smerter, spasmer i benene og rystende hænder.

Det er en del af hverdagen for bryggerimedarbejderen Thomas Pedersen fra Brønshøj.

Han har nemlig haft sclerose i ti år. Det betyder, at han kun kan arbejde i flex-job 12,5 timer og ugen og hver dag skal sove til middag.

Igennem de seneste ti år har han været på forskellig medicin. Hans nuværende medicin skal han dog kun tage en gang om året.

Men det betyder ikke, at han ikke mærker effekten af sin sclerose. Og når det bliver slemt, er der kun en ting, som virker. En joint med cannabis.

- Når jeg får smerter og mine spasmer, så er jeg nødt til at ryge en 'troldpind'. Jeg ryger en kvart eller en halv, og så går der et kvarter til 20 minutter, og så er kroppen faldet til ro, og så kan jeg få min nattesøvn. Det betyder, at jeg kan være nogenlunde frisk på arbejdet dagen efter, fortæller Thomas Pedersen.

Hvordan har du det med, at det er ulovligt, og at du skal købe det illegalt?

- Jeg har det da ikke godt med, at jeg er kriminel. Men det er min måde at leve på. Hvis jeg vil have et nogenlunde normalt liv uden smerter og spasmer, så er jeg nødt til at bruge det.

Medicinsk cannabis-forsøg fra det nye år

Thomas Pedersen skal dog ikke nødvendigvis kriminalisere sig selv meget længere. Fra den første dag i det nye år påbegyndes en fireårig forsøgsordning, hvor 1.500 syge danskere kan få udskrevet medicinsk cannabis af deres læge.

Det er dog ikke helt gratis at komme med i ordningen - faktisk kan det tyde på, at det bliver meget dyrt.

Indtil nu har meldingerne været, at patienterne skal betale helt op til 2.790 kroner om måneden, hvilket har fået flere patientforeninger til at kritisere ordningen for kun at være for de rige.

Tidligere i dag kom der dog gode nyheder fra Dansk Folkepartis Liselott Blixt, der er formand for Sundhedsudvalget. Hun forsikrede, at patienter skal have tilskud til medicinsk cannabis.

- Vi er blevet enige om at afsætte et beløb til patienterne. Det skal være sådan, at alle har råd til det, uanset om man er i arbejde eller på pension, sagde hun.

Minister vil se tiden an

Pengene skal tages fra en årlig pulje på 100 millioner kroner i Finansloven, der skal gå til vigtige områder på sundhedsområdet.

DF har dog ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) været en postgang for tidligt ude med at afsætte midler for puljen.

- Jeg synes, at det er et spændende forslag, DF kommer med, og det glæder jeg mig til at drøfte med dem. Jeg tror, at vi alle er meget optagede af, at forsøgsordningen ikke bliver socialt ulig, siger hun til DR Nyheder.

Men bliver der en tilskudsordning i forsøgsordningen fra 1. januar?

- Nu bliver der meldt priser ind på mandag, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi afventer, hvad priserne bliver på det danske marked. Lige så snart vi ved det, vil jeg tage initiativ til, at Dansk Folkeparti og regeringspartierne skal mødes for at diskutere, om priserne giver anledning til, at der skal være en tilskudsordning, og i hvilken form den i så fald skal være, siger sundhedsministeren og fortsætter:

- Tidligere har der været talt om beløb på 3.000 kroner. Men når man taler med aktørerne i Canada og Israel, nævner de priser på 500 til 600 kroner om måneden. Det er en markant forskel, for nogle af de brugere, som har gavn af medicinsk cannabis, har et lille indtægtsgrundlag.

Ifølge Scleroseforeningen er der heller ikke nogen tvivl om, at prisen skal markant længere ned end 3.000 kroner, hvis den fireårige forsøgsordning skal blive en succes.

- Prisen skal så langt ned, at selv de fattigste har mulighed for at være med. Vi ved, at det kun er fire procent af de hårdest ramte sclerosepatienter, der har en ordinær indtægt. Og hvis de skal have en mulighed for at være med i forsøgsordningen, skal egenbetalingen ned på et niveau som alt andet medicin, siger direktør Klaus Høm.

Sclerose-patient: Prisen er afgørende

Bryggeriarbejderen Thomas Pedersen håber på, at han bliver en af de 1.500 patienter, der fra 1. januar kan gå til egen læge og få udskrevet medicinsk cannabis.

- Så er jeg ikke længere kriminel, og forhåbentlig bliver prisen ligeså billig som på det sorte marked, siger Thomas Pedersen.

Lige nu bruger han cirka 1.000 kroner på cannabis hver måned. Og meget mere er der ikke råd til at bruge, hvis hans økonomi fortsat skal hænge sammen.

- Da jeg hørte, at det ville blive 3.000 kroner eller derover om måneden, så sagde jeg, at jeg ikke ville i den ordning. Så må jeg fortsætte på det sorte marked, og der er problemet, at man ikke ved, hvad det er for noget cannabis, man får, siger Thomas Pedersen.

FORSØGSORDNING MED CANNABIS

  • I satspuljeaftalen 2017-2020 indgik satspuljekredsen - alle partier minus Enhedslisten - en forsøgsordning for medicinsk cannabis med start fra 1. januar 2018.

  • Den indeholder følgende:

  • Aftalen om medicinsk cannabis betyder, at en afgrænset patientgruppe kan få lægeordineret cannabis.

  • Patienter med følgende indikationer kan blive omfattet af forsøgsordningen: Sclerose, rygmarvsskade, kronisk smertebehandling og kvalme/opkast efter kemoterapi.

  • For alle kategorier gælder, at godkendte lægemidler bør være afprøvet, inden behandling med medicinsk cannabis forsøges.

  • Det vil altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.

  • Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år, og herefter skal det overvejes, om der skal laves en permanent ordning.

  • Dyrkningsordningen kommer til at køre sideløbende med forsøgsordningen med medicinsk cannabis over fire år. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.