Tibet-demonstrant til andre aktivister: Husk at filme alt, hvad I gør!

Manden, der har været med til at få Tibet-kommissionen til at rulle, chattede her til aften med dr.dk’s brugere.

Anders Højmark viser det tibetanske flag frem. Det var sådan et flag han havde med til demonstrationen under kinesisk statsbesøg.

Hvis du har tænkt dig at finde bannere eller flag frem og demonstrere mod noget, som du mener, er uretfærdigt, så bør du huske at filme alt, hvad du foretager det.

Det er hvertfald opfordringen fra Anders Højmark, formand for Støttekomiteen for Tibet, som her til aften deltog i 'Tæt På' på dr.dk. Her blev han spurgt af en brugerne om, hvilke råd han vil give til demonstranter, som ”er nervøse for deres grundlovssikrede rettigheder”.

- Husk at dokumentere alt, hvad I gør på video!

Anders Højmark demonstrerede selv, da Kinas daværende præsident, Hu Jintao, var på statsbesøg i København i juni 2012. Her valgte danske betjente at tage tibetanske flag fra flere demonstranter, som ville vise deres utilfredshed mod det kinesiske styres behandling af tibetanerne.

Det skete også i 2013 og 2014, hvilket er i direkte strid med den grundlovssikrede ytringsfrihed, og sammen med en række andre demonstranter valgte Anders Højmark at lægge sag an mod politiet. Hele sagen har nu ført til Tibet-kommissionen, som startede sit arbejde i dag.

For hvem gav egentlig ordre til, at politiet skulle fjerne de tibetanske fag, som er ulovlige i Kina?

Kommission på rette spor

Ifølge Anders Højmark er det endnu for tidligt at konkludere, om det var Københavns Politi og Udenrigsministeriet, som gav ordren om at slå ned på Tibet-demonstrationerne.

- Men jeg mener, at det står klart, at begge har været involveret på forskellig vis. En af nøglerne til at nå til et svar tror jeg er de møder, der har været mellem de forskellige instanser, der var med til at arrangere statsbesøget, skriver han til en af brugerne og henviser til den kinesiske ambassade, som deltog i et af møderne.

- Her har der været mulighed for at knytte direkte kontakt til embedsmænd i andre instanser og lade "ideer" flyde på måder, der ikke efterfølgende kan spores. Og alle parter har jo fra begyndelsen kendt til Grundloven.

Tibet-formanden er glad for den nye kommission, som han tror, er ”på rette spor”. Og han vælger at håbe på, at sagen vil blive fuldstændig afklaret med kommissionsarbejdet.

- I første omgang vil jeg gerne have placeret et ansvar for indgrebene imod ytrings- og forsamlingsfriheden, svarede han en af brugerne på dr.dk.

Strafbart magtmisbrug

Han mener samtidig, at politiets indgreb under statsbesøgene i 2012, 2013 og 2014 var ”udtryk for magtmisbrug, som er strafbart”.

- Men hvem der bærer et sådant ansvar, ved vi ikke klart endnu. Der er desuden mange andre ting, som vi har behov for konklusioner om: Retten til at blive hørt, når man klager over politiet, embedsmændenes pligt til at give retvisende information til deres ministre, pligten til at svare fyldestgørende på spørgsmål fra Folketinget, etc, skrev formanden for Støttekomiteen for Tibet.

Den første afhøring i forbindelse med Tibet-kommissionen fandt sted tidligere i dag.

Her kom det blandt andet frem, at en politibetjent havde undret sig over, at hans indsatsleder havde bedt ham og hans kolleger om at sørge for, at den kinesiske præsident ikke kom til at se nogle tibetanske flag under sin køretur København.

Han fik efterfølgende at vide, at der var hjemmel i lovgivningen til at gøre det. Det erindrer indsatslederen dog ikke, at han skulle have sagt.

Kommissionen skal aflevere en endelig redegørelse i slutningen af 2017. 58 personer skal afhøres, heriblandt fem tidligere ministre.

Det her er kommissionens opgave:

  • Undersøge og redegøre for politiets handlinger i forbindelse med officielle besøg fra Kina i 2012, 2013 og 2014.

  • Undersøge hvem der har udstedt instruktionerne, hvem der var bekendt med dem, og af hvem de blev kommunikeret til politipersonalet.

  • Undersøge om andre statslige myndigheder end Kbh Politi har været involveret i tilblivelsen af instruktionen i politiet.

  • Undersøge i hvilket opfang der er blevet givet urigtige oplysninger til Folketinget.

Facebook
Twitter