Tema Tibet-sagen

Tibet-retssag: Københavns Politi afvist

Københavns Politi har anmodet om udsættelse af Tibet-retssag, men det ønske har Københavns Byret afvist.

Politiet i København havde anmodet om udsættelse, indtil Tibet-kommissionens arbejde er afsluttet, men det er tirsdag blev afvist af byretten, viser et udskrift af retsbogen. (Foto: Dennis Lehmann © Scanpix)

Tibet-kommissionens undersøgelse kommer ikke til at blokere for to demonstranters sagsanlæg mod Københavns Politi i den såkaldte Tibet-sag. Det skriver Radio24syv.

Københavns Politi havde ellers i efteråret 2015 anmodet Københavns Byret om udsættelse af retssagen, hvor to demonstanter kræver en erstatning på 20.000 kr., fordi de mener, at deres ret til ytre sig under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012 blev krænket af politifolk.

Tibet-sagen

Demonstranter med Tibet-flag blev under et kinesisk statsbesøg i 2012 tilbageholdt eller afskærmet af politiet. En sådan handling fra politiet er et indgreb i demonstranters ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, men hvem gav ordren til det? Det skal den såkaldte Tibet-kommission nu afdække.

Gå til tema

Politiet i København havde anmodet om udsættelse, indtil Tibet-kommissionens arbejde er afsluttet, men det er tirsdag blev afvist af byretten, viser et udskrift af retsbogen.

"Nedsættelsen af undersøgelseskommissionen er ikke i sig selv til hinder for, at de anlagte sager kan fremmes ved domstolene. Som anført i kommissioriet er det ikke undersøgelseskommisionens opgave at redegøre for, hvad menigt politipersonale har foretaget sig ved konkrete episoder, men kommissionen kan inddrage sådanne episoder i det omfang det findes relevant," står der ifølge Radio24syv i rettens bemærkninger.

"Københavns Politis anmodning om, at sagerne udsættes, tages ikke til følge," lyder det fra retten.