Tibetkommissionen kritiserer Udenrigsministeriet og PET for at lægge pres på Københavns Politi

Ny beretning fra Tibetkommissionen retter hård kritik mod flere myndigheder, der påvirkede Københavns Politis lovbrud over for kinakritiske demonstranter.

Demonstration på Højbro Plads i København mod Kinas menneskerettighedsovertrædelser over for Tibet i forbindelse med den kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i 2012. Ritzau Scanpix

Tibetkommissionen kritiserer Udenrigsministeriet og PET for at lægge pres på Københavns Politi, der brød grundloven over for kinakritiske demonstranter.

Det fremgår af beretningen fra den gennedsatte Tibetkommission, der har undersøgt flere myndigheders roller i forbindelse med en lang række statsbesøg fra Kina gennem årene.

Om Udenrigsministeriet skriver kommissionen, at der i ministeriet blev vist "stor imødekommenhed over for de kinesiske ønsker om, at synlige anti-kinesiske demonstrationer og meningstilkendegivelser skulle undgås ved officielle besøg fra Kina, og man var villig til at gå langt for at bevare den gode relation."

Udenrigsministeriet videreformidlede de kinesiske ønsker til PET og i visse tilfælde direkte til Københavns Politi.

Kommissionen konkluderer, at Udenrigsministeriet reelt lagde et betydeligt pres på PET og Københavns Politi for at imødekomme de kinesiske ønsker og medvirkede i visse tilfælde aktivt til, at det skete.

Tibetkommissionen II har foretaget 108 afhøringer i Retten på Frederiksberg med advokat Jakob Lund Poulsen som fast udspørger. Kommissionen har denne gang haft adgang til 182 millioner dokumenter. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix)

Desuden skriver kommissionen, at Udenrigsministeriets håndtering af kinesiske besøg i Danmark generelt har været præget af en "forvaltningskultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster blev sat over grundloven og Den Europæiæske Menneskerettighedskonvention."

- Denne forvaltningskultur var kendt også på ledelsesniveau i Udenrigsministeriet, skriver kommissionen.

Den finder det kritisabelt, at Udenrigsministeriet ikke ved videregivelsen af de kinesiske ønsker til PET og Københavns Politi præciserede, at grundloven med videre skulle overholdes.

Og kommissionen finder det særdeles kritisabelt, at Udenrigsministeriet ved konkrete besøg aktivt har tilskyndet til og samarbejdet om, at anti-kinesiske demonstrationer med videre blev forhindret af Københavns Politi.

Samtidig skriver kommissionen, at kendskabet til relevante dokumenter og forklaringer, som der ikke blev afleveret og forklaret om for den første Tibetkommission ville have ført til kritik af tidligere kontorchef i Udenrigsministeriet Martin Bille Hermann.

Han er i dag dansk topdiplomat som FN-ambassadør i New York.

PET skulle have viftet med grundloven

Politiets Efterretningstjeneste, PET, får ligeledes kritik af Tibetkommissionen.

Ifølge beretningen videreformidlede PET over årene fra undersøgelsesperiodens begyndelse (fra 1995, red.) og frem til og med Yu Zhengsheng’s (kinesisk parlamentsformand, red.) besøg i 2013 de kinesiske bekymringer.

Yu Zhengsheng er i dag pensioneret. Han var tidligere en del af af det kinesiske kommunistpartis topledelse. (Foto: © pool, Scanpix Denmark)

- PET præciserede ikke ved videregivelsen af de kinesiske ønsker, at det ikke med videregivelsen var tilsigtet, at anti-kinesiske demonstranter mv. skulle holdes ude af syne for de besøgende.

- PET kom således med henstillinger vedrørende Københavns Politis ageren ved gentagne viderebringelser af de kinesiske ønsker om at undgå at blive konfronteret med anti-kinesiske demonstrationer mv. uden at præcisere, at grundloven mv. skulle overholdes, står der i beretningen.

Tibetkommission tilføjer, at den "finder dette kritisabelt."

Det ville samtidig have ført til kritik af "PET som myndighed", hvis de gentagne viderebringelser af de kinesiske ønsker havde været oplyst for den første Tibetkommission.

Den ville endvidere have udtalt kritik af PET's daværende chef for sikkerhedskoordinatorerne - KF (kildefører, red.) 0796.

Ulovligheder ved yderligere to statsbesøg

Der blev i Københavns Politi givet instruktioner og foretaget handlinger i 2002, 2004, 2012 og 2013, der var klart ulovlige.

Det skriver Tibetkommission.

Den første Tibetkommission har allerede fastslået, at grundloven og politiloven blev brudt ved kinesiske statsbesøg 2012 og 2013 - ulovlighederne ved to tidligere år er altså ny viden, som er kommet frem.

I videoklippet herunder kan du se episoden fra statsbesøget i 2012, hvor politiet rev et tibetansk flag ud af hænderne på en demonstrant.

Politiets handlinger skal dog nu ses i lyset af det pres, som Udenrigsministeriet og PET lagde på politiet ved videregivelsen af de kinesiske ønsker om at søge at forhindre kinakritiske demonstrationer.

- Men det ændrer ikke ved, at Københavns Politis handlinger var klart ulovlige, og fritager ikke for ansvar.

Bekræfter tidligere politifolks udsagn

Samtidig bekræfter kommissionen det, som en lang række pensionerede politifolk har sagt i pressen, nemlig at politiets handlinger i 2012 ikke var noget unormalt.

Og der var også en viden på politiets chefgange:

- Blandt de ledende medarbejdere var en viden om den udbredte forståelse hos politipersonalet af, at man skulle søge at undgå anti-kinesiske demonstrationer, skriver kommissionen.

Tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Kai Vittrup, er en af de politifolk, der flere gange blevet afhørt i Tibetkommissionen. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Den første Tibetkommission udtalte kritik af politiinspektør Mogens Lauridsen, der haft det overordnede ansvar for politiets operationsbefalinger - altså instrukser til betjentene ved statsbesøg - og den kritik finder kommissionen yderligere underbygget.

De to mellemledere i Københavns Politi, Claus Hjelm Olsen og Henrik Orye, hvor den første Tibetkommission fandt, at der kunne gøres et disciplinært ansvar gældende, vurderes stadig at bære ansvar for de ulovlige handlinger ved statsbesøget i 2012.

Deres ordregivning skal dog nu ses i lyset af Udenrigsministeriets og PET's mangeårige videregivelse af de kinesiske ønsker - og forståelsen blandt politipersonale og ledende politimedarbejdere for at opfylde de kinesiske ønsker.

Tibetkommissionen ændrer ikke ved sin konklusion om, at de to mellemledere har givet vildledende og forkerte svar til Folketingets Retsudvalg.

De to, Claus Hjelm Olsen og Henryk Orye, er desuden anklaget for at have løjet i retten om, at der i 2012 ikke var en ordre hos politiet om at fjerne tibetanske flag fra demonstranter.

Den sag er sat på pause, mens den nye Tibetkommission har arbejdet.

Tibetkommissionen skriver nu, at den med kendskab til dokumenter og forklaringer, som ikke kom frem under den første Tibetkommission, ville have kritiseret endnu en politimand - vicepolitiinspektør Kim Lykkegaard.

Kommissionen fastholder sin tidligere konklusionen om, at der ikke er grundlag for at antage, at ministre eller ansatte i Statsministeriet, Justitsministeriet, Hofmarskallatet eller den øverste ledelse i Rigspolitiet havde kendskab til de konkrete ordrer i Københavns Politi.

Disse har ifølge kommissionens kenskab heller ikke fremsat opfordringer, henstillinger, instruktioner eller andet, der kunne få Københavns Politi til at gribe ind på en måde, der var ulovlig.