Tidligere efterretningschef bliver tiltalt for at bryde tavshedspligt

I bogen "Syv år for PET" har Jakob Scharf videregivet fortrolige oplysninger, mener anklagemyndigheden.

Jakob Scharf var chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) fra 1. maj 2007 til 31. december 2013. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

Den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, bliver tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt.

Det oplyser Rigsadvokaten - den øverste ledelse i anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden vurderer, at Jakob Scharf under skærpende omstændigheder har videregivet fortrolige oplysninger i bogen "Syv år for PET", hvor han har fortalt om sin tid i efterretningstjenesten.

PET-bog

Bogen "Syv år for PET", skrevet af journalisten Morten Skjoldager, er en interviewbog med tidl. PET-chef Jakob Scharf. I oktober 2016 lagde Københavns Byret fogedforbud mod bogen, men kort efter udgav Politiken bogen som særtillæg. Jakob Scharf blev i marts 2018 tiltalt for at have videregivet fortrolige oplysninger i bogen.

Se Tema

- Det er anklagemyndighedens vurdering, at en del af de informationer, som den tidligere chef har videregivet i forbindelse med bogudgivelsen, indebærer et strafbart brud på tavshedspligten, udtaler vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Jakob Scharf var chef for PET fra 2007 til 2013.

Anklagemyndighed: PET spiller en helt særlig rolle

Den tidligere PET-chef har efter anklagemyndighedens opfattelse videregivet oplysninger, som har væsentlig betydning for statens sikkerhed, og som skal holdes hemmelige af hensyn til forebyggelse, efterforskning og opklaring af kriminelle forhold.

- Tiltalen skal ses i det lys, at videregivelsen af oplysningerne er foretaget af en tidligere øverste chef for PET og den helt særlige samfundsrolle og det formål, som denne institution varetager, udtaler vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

PET's arbejdsmetoder og samarbejdspartnere er ifølge Jakob Berger Nielsen forbundet med helt særlige fortrolighedshensyn.

Stor opmærksomhed om bogen i 2016

Der var stor opmærksomhed omkring bogen "Syv år for PET", da den skulle udkomme tilbage i efteråret 2016.

PET forsøgte at stoppe bogen inden udgivelsen og fik i nattens mulm og mørke nedlagt forbud mod udgivelse i Københavns Byret.

På trods af fogedforbuddet blev bogen solgt i en række boghandlere, og Politiken valgte at udgive bogen som et særtillæg i avisen.

Efter at have læst bogen valgte PET at anmelde Jakob Scharf til Københavns Politi for overtrædelse af tavshedspligten. Det skete den 11.oktober 2016.

Hverken Jakob Scharf ellers hans advokat Lars Kjeldsen er vendt tilbage på DRs henvendelser.

Jakob Scharf sagde i forbindelse med udgivelsen af bogen, at han ikke mente, at han overtrådte sin tavshedspligt.

- Der står ingenting i den bog, der blotlægger hemmelige operationer eller andre tilsvarende oplysninger fra min tid som PET-chef. Tværtimod bygger den på åbne kriminalsager, der alle har været for retten, har Jakob Scharf tidligere sagt.

Ifølge Ritzau vil vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvilke passager i bogen "Syv år for PET", der efter anklagemyndighedens opfattelse er et brud på tavshedspligten.

Han vil heller ikke oplyse, om anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf til Scharf.

Anklagemyndigheden ved endnu ikke, hvornår sagen skal køre i Københavns Byret.