Tidligere fængselsinspektør: Forvaringsdom til Kundby-pige vil være en 'dobbelt nyhed'

Anklageren ønsker forvaring til den 17-årige pige fra Kundby-sagen.

Strafudmålingen i sagen forventes at finde sted på torsdag. Anklagemyndigheden har krævetforvaring. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Historien om den kun 17-årige pige fra Kundby er på alle tænkelige måder en bemærkelsesværdig sag.

Retten har fundet det bevist, at pigen ville angribe to skoler med hjemmelavede bomber, og det er første gang i dansk retshistorie, at en kvinde er kendt skyldig i forsøg på terror.

På torsdag kan der blive skrevet endnu et kapitel i den danske retshistorie.

Anklageren har nemlig krævet pigen idømt forvaring, og bliver det udfaldet, så er det mere end bare usædvanligt, siger Hans Jørgen Engbo, der er tidligere fængselsinspektør i blandt andet Herstedvester Fængsel, hvor forvaringsdømte normalt anbringes.

- Når man hører Retslægerådets erklæring, så er det klart, at forvaring skal på tale, så det er ikke så mærkeligt, at anklagemyndigheden påstår forvaring, siger han.

- Omvendt vil det være noget af en sjældenhed, for vi har aldrig tidligere set en mindreårig blive idømt forvaring ved endelig dom, og vi har heller aldrig set en kvinde blive idømt forvaring ved endelig dom. Så det vil være en nyhed i dobbeltforstand.

Forvaringsdom kan ende i Højesteret

Skulle Retten i Holbæk finde, at Kundby-pigen skal idømmes forvaring, er det ikke sikkert, at det bliver det endelige resultat.

- Når man ser på nogle af de tidligere sager, vil jeg tro, at sagen bliver anket, hvis det ender med forvaring, og så kan den meget vel ende helt oppe i Højesteret, siger Hans Jørgen Engbo.

Forvaring er ikke bare en sjælden straf, når det kommer til mindreårige og kvinder. Forvaring bruges kun, når den dømte vurderes at være farlig for sine omgivelser, og det særlige er, at den ligesom fængsel på livstid er uden tidsbegrænsning.

Den retspsykiatriske vurdering af Kundby-pigen viser, at hun er følelsesmæssigt forstyrret, men egnet til forvaringsdom.

Samtidig anbefaler Retslægerådet, at den den 17-årige pige bliver idømt forvaring, hvor dømte opholder sig i Herstedvester Fængsel - Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte.

Ingen forskel i afsoningsforhold

Hans Jørgen Engbo forklarer, at skulle pigen blive idømt forvaring, vil der ikke være nogen egentlig forskel i hendes hverdag i forhold til, hvis hun blot skulle afsone en almindelig fængselsdom.

- Det vil være de samme regler, der gælder de samme dagligdagsvilkår, og forvaringsdømte i Herstedvester er blandet med fængselsdømte på afdelingen, på arbejdspladsen og i fritiden.

- De tilbud, som Herstedvester har med psykologbistand og psykiatrisk bistand, gælder såvel de forvaringsdømte som fængselsdømte, så ser man på dagligdagen, er der ingen forskel.

Idømmes man en forvaringsdom har Kriminalforsorgen efter tre år pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte. Siden er det en gang om året. Af de fanger, der på nuværende tidspunkt afsoner en forvaringsdom, har den længst siddende været 21,5 år i forvaring.

Og ender det med en forvaringsdom, kan Kundby-pigen komme til at afsone med voksne, selvom hun er mindreårig, siger Hans Jørgen Engbo.

- Fængslet i Ringe er også en mulighed, for der har man en afdeling for de helt unge. Men som mentalerklæringen lyder, vil man nok indledningsvist placere en så ung forvaringsdømt i Herstedvester og få en vurdering af psykologer og psykiatere med henblik på at finde ud af, hvor anbringelsen bedst muligt finder sted på længere sigt.

Strafudmålingen i sagen forventes at finde sted på torsdag. Anklagemyndigheden har krævet forvaring.

Forvaring

  • En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

  • Efter tre års forvaring - og siden en gang om året - har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

  • Rigsadvokaten har pligt til at sikre, at en forvaringsdømt ikke sidder længere end nødvendigt, men det er i sidste ende op til retten at bestemme, om den dømte kan prøveudskrives - altså løslades.

  • Inden der sker prøveudskrivning, vil der i reglen være et længere forløb, hvor den dømte først får ledsaget udgang og siden får lov til at forlade fængslet på egen hånd.

  • For at opnå de friheder kan Kriminalforsorgen stille en række betingelser, for eksempel at den dømte skal behandles med en bestemt type medicin.

  • Ifølge Kriminalforsorgen sidder 72 personer i forvaring. For ganske nylig er endnu en person - en tidligere bokser - også blevet idømt forvaring, så tallet nu er oppe på 73.

  • Det er lykkedes Kriminalforsorgen at indsamle detaljerede oplysninger om 65 af fangerne. Den person, der har afsonet længst, har siddet i forvaring i 21 et halvt år.

  • Af de 65 personer har 17 personer begået voldtægt, mens 21 er dømt for vold.

  • Forvaring forveksles ofte med anbringelse. En af forskellene er, at en anbringelsesdom gives til sindssyge personer og afsones på et sygehus, mens en forvaringsdom afsones i et fængsel.

  • /ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk