Tidligere medlemmer af Pigekoret om undersøgelse: 'Voldsomt' og 'overvældende'

Tidligere medlemmer af DR Pigekoret sætter pris på den undskyldning, DR i dag kom med.

- Jeg blev faktisk blæst bagover af, at DR tog al ansvaret på sig, lyder det fra ét af de tidligere medlemmer af DR Pigekoret i kølvandet på offentliggørelsen af undersøgelsen.

Det er "voldsomt" og "overvældende" at blive præsenteret for indholdet i den undersøgelse, der har kortlagt krænkende adfærd i DR Pigekoret.

Sådan lyder det fra flere af de tidligere medlemmer, der før et pressemøde blev briefet af DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

- Jeg synes, at den er voldsom, men det kommer ikke bag på mig, siger Marie Høpfner-Dahl, der var med i pigekoret fra 1989 til omkring 1998.

- Det er overvældende at se på skrift, at det er så mange piger, det har drejet sig om, men det er også vildt, at det er hele seks voksne, der har stået bag de her krænkelser. De har ikke kun været vidende om, hvad der er sket, men har også været direkte ansvarlige for den her grænseoverskridende adfærd, siger Anne Louise Garioud, der var medlem af koret fra 2002 til 2006.

- Det var noget, der gjorde meget stort indtryk både på mig. Jeg så, der var mange, der fældede en tåre, og det gjorde jeg også selv. Der var ikke nogen glat professionalisme over det, lyder det fra Eva Maria Lehmberg, der var med i koret fra 1978 til 1984.

En 'helt uacceptabel kultur' i Pigekoret

Undersøgelsen viser, at der er har været flere tilfælde med, hvad DR i dag kalder en "helt uacceptabel kultur" med flere tilfælde af seksuel chikane og en seksualiseret stemning.

Langt de fleste af sagerne ligger 20-50 år tilbage i tiden, men der er også nogle af beretningerne, der relaterer sig til 00'erne og perioden frem til 2010. Der er ikke afdækket tilfælde efter 2010.

Både direkte over for de tidligere medlemmer af pigekoret og over for offentligheden ved et efterfølgende pressemøde undskyldte DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, over for de mange kvinder, der har oplevet krænkende adfærd.

- Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld, det var DR's ansvar.

- En lang række piger har været udsat for hændelser, som ingen skulle have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt – herunder ledelsessvigt – kan kun tilskrives DR. Derfor undskylder jeg i dag på vegne af DR som institution uforbeholdent over for de tidligere medlemmer af Pigekoret.

'Næsten mere, end jeg har turdet håbe på'

Og den undskyldning betyder meget for de tidligere medlemmer af Pigekoret:

- Jeg oplevede undskyldningen som meget dybfølt og oprigtig. Jeg er uroligt glad for den, siger Marie Høpfner-Dahl og uddyber:

- Det er meget forskelligt, hvad det er for oplevelser, man har haft i og omkring koret, og jeg kan kun udtale mig på egne vegne, men det er et godt skridt på vejen. En undskyldning gør ikke, at det hele er ugjort, men man anerkender, at det der skete, ikke var i orden, og DR har taget ansvaret fuldt på sig – det blev understreget flere gange, og det er væsentligt.

Også Anne Louise Garioud bider mærke i undskyldningen.

- Det er en fuldstændig uforbeholden undskyldning, og DR tager også deres del af ansvaret på sig. DR tager både ansvaret for de deciderede hændelser, at man ikke gjorde nok i forhold til de ansvarlige mennesker omkring hændelserne, og at der har der været problemer med behandlingen af klagerne.

- Det tager DR fuldt ansvar for, og det er næsten mere, end jeg har turdet håbe på. Det er selvfølgelig kærkomment, og det klæder DR at påtage sig det ansvar, siger hun.

Eva Maria Lehmberg stemmer i:

- Jeg var godt klar over, at man fra DR's side ville komme med nogle indrømmelser og muligvis en undskyldning, men jeg blev faktisk blæst bagover af, at DR tog al ansvaret på sig. De lagde sig fladt ned og sagde, at det kun var deres skyld og ansvar alene. De gav os deres uforbeholdne, dybtfølte undskyldning, siger hun og slutter:

- Vi følte os virkelig mødt og set med det, vi har oplevet igennem 40-50 år i Pigekoret. Jeg tror ikke, vi kunne have forventet end bedre undskyldning end den, vi fik i dag. Jeg var meget berørt af det. Det var vi mange, der var.

Marie Høpfner-Dahl håber dog, at man fra DR's side gennem helt konkrete initiativer vil sikre sig, at noget lignende ikke kan ske igen:

- Det er mig meget magtpåliggende, at man fremadrettet får sørget for at sætte strukturelle styringsredskaber op, så man sørger for, at det ikke sker igen, så der ikke igen er nogen enkeltperson, der kan få så meget magt, at det kan ske, siger hun og slutter:

- Uanset, hvem der kommer i berøring med koret, kunne jeg godt tænke mig, at der bliver fokus på en code of conduct, og at alle er klar over, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay.