Tidligere socialordfører efter svindel i styrelse: Hvis nogen er overraskede, er det hyklerisk

Ingen har styr på, hvad der kommer ind og ud fra satspuljen, mener tidligere V-politiker.

- Man ved ikke, hvad der går ud, hvad der går ind, og hvem der får udbetalt hvad, lyder det fra Eyvind Vesselbo, der selv har påpeget håndteringen af satspuljemidlerne overfor ansvarlige politikere. (arkivfoto) (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Sagen om svindel i millionklassen i Socialstyrelsen burde ikke overraske nogen.

Det mener Eyvind Vesselbo, der har siddet i Folketinget for Venstre og kender socialsystemet indgående i kraft af sit hverv som partiets tidligere socialordfører.

- Hvis nogen politikere, ministre eller ordførere på socialområdet er overraskede, er det ren hykleri, lyder den smældende melding fra den forhenværende MF’er.

Ifølge ham kunne den 64-årige mistænkte kvinde i sagen gennemføre det massive underslæb for mindst 111 millioner kroner, fordi der er rod i de statslige støttepuljer og tilskudssystemer til udsatte.

Systemet omkring satspuljemidlerne er alt for uigennemskueligt, lyder kritikken.

Kvinden, som i mere end 40 år var en betroet medarbejder i Socialstyrelsen, er lige nu efterlyst over hele verden via Interpol.

Hun er mistænkt for igennem en periode på mindst 16 år - fra 2002 til i år - at have begået underslæb for omkring 111 millioner kroner. Pengene, som hun overførte til sine egne konti, skulle være gået til nogle af landets svageste borgere gennem satspuljemidlerne.

Pulje på 15 milliarder

Satspuljen er penge til initiativer til fordel for svage og udsatte grupper og personer på overførselsindkomst. I år er den samlede pulje på over 15 milliarder kroner.

Eyvind Vesselbo mener, at ingen i systemet har et reelt overblik over, hvad der sker med de millioner, som af en eller flere grunde ikke bliver brugt i løbet af en støtteperiode.

Ifølge Eyvind Vesselbo selv har han i de sidste 10 år råbt op om, at der ikke er styr på satspuljemidlerne.

- Man ved ikke, hvad der går ud, hvad der går ind, og hvem der får udbetalt hvad, lyder det fra Vesselbo, der selv har påpeget det overfor ansvarlige politikere.

Også Mads Roke Clausen, der er formand for Frivilligrådet, mener, at håndteringen af satspuljemidlerne er for svær at gennemskue, at systemet skal laves om og gøres mindre bureaukratisk.

- Satspuljen består af utrolig mange underpuljer og bevillinger. Nogle bliver brugt, og nogle bliver ikke brugt, derfor er det rigtig svært at få et overblik over. Det er meget lidt gennemsigtigt, hvad der foregår, siger Mads Roke Clausen.

Han efterlyser en mere enkel struktur i forvaltningen af støttemillionerne og en langt mere effektiv kontrol med pengestrømmene også ude i foreningerne, men siger:

- Man skal ikke lave en masse nye kontrolsystemer, som kommer til at ødelægge foreningernes og de frivilliges muligheder for effektivt at kunne hjælpe en masse socialt udsatte.

Fejlene er sket i Socialstyrelsen, og derinde skal systemet ændres, er Mads Roke Clausens holdning.

Kritik fra statsrevisorer flere gange

  • Ifølge Politiken fastslog statsrevisorerne for tre år siden, at ”satspuljeordningen er unødigt kompleks og bureaukratisk”, og at ”der mangler et enkelt og præcist samlet overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer.”

  • Så sent som i februar sidste år skrev Rigsrevisionen i et notat:

  • 'Statsrevisorerne finder fortsat, at der mangler gennemsigtighed om den samlede anvendelse af satspuljen. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at ministerierne ikke har planer om at indsamle mere overordnet og tværgående viden om anvendelsen af den samlede pulje, herunder om formålet samlet set bliver indfriet'.

  • 'Statsrevisorerne skal gentage, at administrationen af satspuljen er for bureaukratisk og ikke giver et enkelt og præcist samlet overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer. Statsrevisorerne vil derfor fortsat følge Finansministeriets arbejde med at sikre en sikker, automatiseret og gennemsigtig administration af satspuljen'.

FacebookTwitter