Tema Aarhus Letbane

TIDSLINJE Aarhus Letbane blev både for dyr og forsinket

Fem år med Aarhus Letbane - fra aftale til udsættelse i sidste øjeblik.

Letbanen har kørt testkørsler, men der mangler stadig sikkerhedsgodkendelser, og derfor bliver den officielle indvielse udskudt. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Åbningen af Aarhus Letbane er i sidste øjeblik blevet aflyst, da Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen blandt andet ikke kan godkende sikkerhedssystemerne i letbanen. Så de planlagte festligheder ved Dokk1 i morgen er aflyst - ligesom den første køretur, der skulle have fundet sted kl. 11.30.

Her er et overblik over, hvordan forløbet for Aarhus Letbane har været frem til dagens aflysning af åbningen.

Oktober 2012:
Daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S), Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard (S), rådmand Laura Hay (V) og Region Midtjyllands formand, Bent Hansen (S), indgår en aftale om at finansiere letbanen i et fælles anlægsselskab.

Juni 2013:
Byggeriet af letbanen begynder officielt.

Juni 2014:
Ejerne bag letbaneselskabet - staten, Region Midtjylland og Aarhus Kommune - konstaterer, at anlægsudgifterne er 700 millioner kroner højere end først budgetteret. Staten finansierer sin del på 330 millioner kroner og forlader selskabet per 1. april 2015.

April 2016:
Statsrevisorerne udtaler kritik af, at Transportministeriet ikke har udvist den professionalisme og det aktive ejerskab, som man må forvente.

Fakta om Aarhus Letbane
  • Første strækning af letbanen i Aarhus, der skulle indvies lørdag, går fra banegården til Aarhus Universitetshospital i Skejby.
  • Første strækning har 12 stop.
  • Letbanen skal senere føres videre til Lystrup, ligesom nærbanerne til Odder og Grenaa skal kobles på.
  • Letbanen i Aarhus har et budget på 3,5 milliarder kroner og er finansieret af kommune, stat og region.
  • Op mod 90 chauffører skal betjene letbanetogene, der får deres eget spor i det aarhusianske bybillede.
  • Letbanen kører på elektricitet og kører i bymæssig bebyggelse op til 50 kilometer i timen.
  • På strækningen til Odder og Grenaa kører letbanen henholdsvis 75 kilometer og 100 kilometer i timen.
  • Letbanen får i alt 49 stationer, når den er færdig.

Kilde: Aarhus Letbane I/S

Marts 2017:
Den officielle åbning af letbanen, som skulle have fundet sted i juni måned, må udsættes. Konsortiet bag opførelsen har ikke kunnet holde tidsplanen med at etablere kørestrøm og få lavet og godkendt en række sikkerhedstest.

August 2017:
Trafikstyrelsen meddeler letbanens direktør, Claus Rehfeld Moshøj, at underleverandøren Keolis ikke lever op til styrelsens krav.

September 2017:
Aarhus Letbane involveres i sit første uheld. Under en testkørsel holder en bil på tværs af skinnerne, og letbanetoget når ikke at bremse. Der sker dog kun material skade.

22. september 2017:
Dagen før den festlige indvielse skulle have fundet sted, bliver den officielle åbning udsat, da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afviser at sikkerhedsgodkende letbanen. Bestyrelsen bag letbanen forventer dog snart at kunne få de manglende godkendelser.