TIDSLINJE Dyk ned i speciallæges rute og advarslerne om ham

Speciallæge rejste fra Danmark til Norge, uden advarsler om ham fulgte med.

Læger med autorisation i et nordisk land kan rejse frit mellem arbejdspladser i Norden, uden at kritik og advarsler om dem automatisk følger med.

Det gælder for eksempel en speciallæge, der i 2012 får job i Norge. På det tidspunkt ved de norske sundhedsmyndigheder ikke, at speciallægen mindst tre gange har fået kritik for sine behandlinger i Danmark.

To år senere fratager Norge lægens norske autorisation, fordi myndighederne vurderer, at han er til betydelig fare for patienter. Det forhindrer imidlertid ikke, at speciallægen kan rejse tilbage Danmark, hvor han får arbejde.

I tidslinjen herunder kan du få overblik over lægens fejlbehandlinger, og hvordan myndighederne i Danmark, Norge og Sverige har handlet.

Danmark 2007

Lægen flytter til Danmark og bliver ansat på Thy-Mors Sygehus i Nordjylland.

Danmark 2008

Lægen indsætter ved en fejloperation en forkert skrue i patients ankelkno, som er brækket efter fald fra to meters højde. Det fører til mange smerter for patienten. Lægen får senere kritik i Patientombuddet for at handle under normen for almindelig anerkendt faglig standard i sagen.

Danmark 2009

Lægen opererer en patient med låst finger. Han skriver ikke journal eller noterer sin undersøgelse af patienten. Samme patient henvender sig senere på skadestuen, da fingeren bliver ved med at hæve og ikke kan strækkes ud på grund af smerte.

En reservelæge har mistanke om infektion, men lægen vil først starte behandling med antibiotika tre dage senere.

Lægen får senere kritik i Patientombuddet for at handle under normen for almindelig anerkendt faglig standard får dårlig journalføring og for ikke at iværksætte behandling med antibiotika tidligere.

Sverige 2010

Lægen får autorisation i Sverige

Danmark 2010

Lægen får kritik af Patientombuddet for tidligere sager. Oplysningen går ikke videre til de nordiske lande.

Norge 2011

Lægen får i 2011 autorisation til at arbejde som læge i Norge. På det tidspunkt har lægen fået kritik flere gange i Patientombuddet i Danmark. Det ved Norge intet om.

Sverige 2011

Lægen bliver anholdt af politiet i Helsingborg i Sverige med en promille på 1,55.

Sverige 2012

Lægen bliver idømt en måneds fængsel for spritkørsel ved Helsingborgs Tingrätt.

Norge 2012

Lægen arbejder som lægevikar i Rissa Kommune. Vikariatet bliver bragt til ophør efter få dage efter klager fra patienter, og fordi ansættelsen ikke anses som forsvarlig.

Danmark 2012

Lægen undersøger en kvinde med smerte i overarmen. Der er klassiske symptomer for læsion af sene. Lægen henviser ikke til ultralydsundersøgelse, og først efter ny henvisning fra egen læge bliver et totalt brist af senen opdaget.

Lægen får senere kritik i Patientombuddet for at handle under normal for almindelig anerkendt faglig standard.

Lægen får i samme år kritik i Patientombuddet for en tidligere sag. Informationerne går i ingen af sagerne videre til de nordiske lande.

Danmark 2013

Lægen lægger patient i fuld narkose og opererer for fikseret finger, der ikke kan bøjes ud. Det fører til kritik i Patientombuddet, hvor lægen får kritik for at handle under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Norge, januar 2014

Lægen arbejder som vikarlæge ved Nordfjord Lægevagt, men bliver opsagt efter to dage, da lægevagten ikke har tillid til lægen. Chefen for lægevagten klager over lægen til de norske sundhedsmyndigheder. Han skriver, at lægen har lugtet af alkohol, og at lægen:

”Har håbløse konsultationer uden tilstrækkelig undersøgelse og med tvivlsomme vurderinger. Vagten må overtages af andre læger.”

Udover klagen fra lægevagtchefen kommer der yderligere fem klager over lægen over hans behandling i de to dage, han er ved Nordfjord Lægevagt.

Selvmordstruet patient

To af klagerne handler om en episode, hvor en patient bliver bragt til lægevagten af politiet, efter at patientens kæreste har stoppet patienten i selvmordsforsøg.

På vej til lægevagten siger patienten til kæresten, at hun vil gøre et nyt forsøg på at tage sit eget liv, når hun kommer hjem.

Klagerne handler om lægens måde at håndtere den selvmordstruede patient på. I et brev fra de norske sundhedsmyndigheder til lægen står:

En sygeplejerske og en læge, der overværede lægens håndtering af patienten, opfattede lægen som påvirket af alkohol.

Lugtede af alkohol

Den fjerde af seks klager kommer fra en patient, der havde feber og sår i halsen. I et brev fra de norske sundhedsmyndigheder til lægen bliver episoden beskrevet sådan her:

Et glas vand mod røgforgiftning

En ambulancefører kommer med den femte klage. Han skulle undersøges hos lægevagten, fordi han havde inhaleret røg, mens han var med til at slukke en skovbrand. Han havde problemer med halsen, ondt i brystet og ubehag i skuldrene.

Norske Vegard Rake Midttun blev tilbudt et glas vand af speciallægen som behandling, da han havde røgforgiftning. Senere fik han ordentlig behandling af en anden læge. (Foto: PRIVAT © privat)

Over for lægen beskriver myndighederne konsultationen sådan her:

Byttede rundt på lægevagtskontor

Den sidste klage kom fra ambulancetjenesten, der ville køre en patient med en ”nyrestensproblematik” direkte til centralsygehuset. Det afviste lægen og krævede, at patienten kom til lægevagten.

Her mærkede han patienten på maven uden at tale med hende, og ambulancetjenesten fandt undersøgelsen utilfredsstillende.

Myndighederne skriver sådan her om det videre forløb:

Norge, marts 2014

De norske sundhedsmyndigheder suspenderer lægens autorisation som læge i Norge i seks måneder på baggrund af de seks klager.

Sverige, Norge og Danmark, maj 2014

De svenske sundhedsmyndigheder anmoder 5. maj Norge om en kopi af beslutningen om at fratage lægens autorisation midlertidigt og spørger, om autorisationen stadig er suspenderet.

De norske sundhedsmyndigheder sender sagen og klagerne til Sverige i 14. maj.

Sundhedsstyrelsen i Danmark beder 23. maj om de oplysninger, der ligger til grund for suspenderingen i Norge og får svar tre dage senere.

Danmark, juni 2014

Lægen får på ny kritik i Patientombuddet. Tre afgørelser med kritik af lægen bliver offentliggjort på Patientombuddets hjemmeside. Denne gang kan de nordiske lande altså se afgørelserne.

Norge og Danmark, august 2014

De norske sundhedsmyndigheder anmoder Sundhedsstyrelsen i Danmark om danske oplysninger i sagen om lægen.

De skriver, at de ”vil sætte stor pris på at få tilsendt dokumentation, inden vores suspension udløber, så vi kan træffe en endelig beslutning i sagen.”

Sundhedsstyrelsen svarer samme dag, at ”vi kan ikke udlevere de efterspurgte oplysninger under aftalen om udveksling af oplysninger, men kun med udtrykkeligt samtykke fra læge, hvilket vi i øjeblikket ikke kan opnå.”

Norge, september 2014

Norge forlænger suspensionen af lægens autorisation.

Norge, november 2014

Norge fratager lægens autorisation permanent. I sin afgørelse skriver de norske myndigheder til lægen, at de vurderer, at han:

“har et alkoholproblem som ikke er under kontrol”, at han “udgør en betydelig fare for patienter og er en fare for kvaliteten og sikkerheden i helse- og omsorgstjenesten.”

Og at han ”ved at være alkoholpåvirket på arbejdet på Nordfjord Lægevagt udsatte flere patienter for en betydelig fare og påførte dem en betydelig belastning.”

Sverige, november 2014

De svenske sundhedsmyndigheder spørger Norge, hvad status er på autorisationssagen og beder om svar senest 7. januar 2015.

Norge, december 2014

Norge sender oplysninger om permanent tilbagekaldelse af lægens autorisation til Sverige.

Danmark, december 2014

Lægen begynder at arbejde på Odense Universitetshospital.

Danmark, februar 2015

Lægen stopper 28. februar på Odense Universitetshospital. Han siger selv op. I begyndelsen af 2015 arbejder lægen også på Silkeborg Sygehus.

Niels Dieter Röck er ledende overlæge på den afdeling på Odense Universitetshospital, hvor speciallægen har arbejdet. Han kendte intet til, at Norge havde frataget hans autorisation. (Foto: DR Nyheder © DR Nyheder)

Danmark, april 2015

Sundhedsstyrelsen fratager midlertidigt lægens danske autorisation. På det tidspunkt er det 13 måneder siden, de norske myndigheder fratog lægens autorisation midlertidigt og fem måneder siden, de fratog den permanent.

Oplysningen om, at Danmark har frataget lægens autorisation midlertidigt, bliver sendt videre til Norge og Sverige, men uden information om hvilken grund der ligger bag.

Danmark, juni 2015

Patientombuddet offentliggør endnu engang kritik af lægen for en sag fra oktober 2012.

Sverige, oktober 2015

DR Nyheder ved ikke, om lægen nu praktiserer i et andet land, men han har fortsat autorisation i Sverige.

DR Nyheder har flere gange forgæves kontaktet lægen både på telefon og mail. Vi har valgt at holde ham anonym, da myndighederne mener, at han har et misbrugsproblem.

Hvis du kender noget til sager, hvor læger flytter mellem landene i Norden, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på laeger@dr.dk

Facebook
Twitter