TIDSLINJE Sådan har listeria-udbruddet udviklet sig

Et udbrud af den farlige bakterie listeria på virksomheden Jørn A. Rullepølser er fundet i blodet på 17 døde danskere og har gjort 41 alvorligt syge.

12 mennesker er døde efter at være blevet inficeret med bakteria Listeria. Bakterien kan spores tilbage til rullepølser. (Foto: © Teresa Klüver)

Et listeria-udbrud har gjort 41 mennesker alvorligt syge og listeria-bakterierne er fundet i blodet på 17 døde personer.

Allerede i maj 2014 var myndighederne på sporet af listeria-udbruddet. Men først i august blev virksomheden Jørn A. Rullepølser, hvor udbruddet er opstået, lukket af Fødevarestyrelsen.

Det seneste dødsfald i forbindelse med udbruddet fandt sted 6. november.

Få overblik over forløbet her:

2013

* Siden september 2013 er listeria-bakterier fra patienter som noget nyt blevet undersøgt med en ny genomsekventering på Statens Serum Institut. Dermed har man kunnet konstatere, om patienter var smittet med samme bakterie-type og lettere matche med listeria-typer fundet hos virksomheder.

Det er på denne baggrund, at myndighederne i løbet af udbruddet har kunnet påvise, at 41 patienter har været inficeret med identiske listeria-bakterier med navnet ST224. Og derigennem, at man midt i udbruddet konstaterer, at bakterierne hos patienterne er den samme type som fundet hos Jørn A Rullepølser.

April 2014

* Fødevarestyrelsen udtager prøver af rullepølser hos virksomheden Jørn A. Rullepølser ved Hedehusene på Sjælland. De undersøges blandt andet for listeria.

Maj 2014

* 6. maj konstaterer Fødevarestyrelsen, at der er listeria i prøver fra lammerullepølser. Jørn A. Rullepølser får straks at vide, at partiet med lammerullepølser skal trækkes tilbage.

* 27. maj afslutter Fødevarestyrelsen kontrollen med tilbagetrækningen af Jørn A. Rullepølser, efter at styrelsen har vurderet, at tilbagetrækningen er sket effektivt.

Juni

* I midten af juni bliver Jørn A. Rullepølser frikendt for videre tiltale om listeria, selvom der - viser det sig senere - var fem mennesker på daværende tidspunkt, der var ramt af listeria-infektion foreårsaget af bakterier fra rullepølse-partiet.

* Fødevarestyrelsen bliver 26. juni informeret af Statens Serum Institut om, at der kan være et listeria-udbrud under opsejling, men at kilden er ukendt. Syv patienter er smittet med listeria-typen ST224.

Juli

* 3. juli begynder undersøgelsen af prøver fra 17 fødevarer fra 2013 og 2014 på Statens Serum Institut. Målet er at se, om nogle af dem har identiske bakterier med dem, der er blevet fundet hos de personer, der er blevet syge - altså ST224.

* 10. juli er ni patienter smittet med ST224. Statens Serum Institut har nu undersøgt de 17 fødevarer uden at finde nogen, der var identiske med patient-prøverne. Dog ser en prøve fra lammerullepølse fra Jørn A interessant ud.

* 16. juli konstaterer Statens Serum Institut, at en prøve fra lammerullepølsen, der blev trukket tilbage den 6. maj, er magen til prøverne fra patienterne, altså listeria ST224.

Da der kan gå op til flere uger, fra man spiser noget med listeria i, og indtil man bliver syg, kan patienterne fra 2014 godt være blevet smittet på tidspunktet omkring tilbagetrækningen af rullepølsen.

Selvom Statens Serum Institut finder et match mellem listeria-bakteria fra Jørn A. Rulle pølser og listeria-bakterier hos en patient, skrider Fødevarestyrelsen ikke ind over for Jørn A. Rullepølser.

August

* 8. august udtager Fødevarestyrelsen prøver på Jørn A. Rullepølser, da der ikke er noget, der tyder på, at ST224-udbruddet stopper.

Det sker, selv om Jørn A har overholdt de kontrolmæssige foranstaltninger i forbindelse med fundet af listeria i lammerullepølsen. Det vurderes, at der kan være risiko for, at der er listeria på virksomheden.

* 11. august bliver det fastslået, at hovedsmittekilden til listeria-udbruddet stammer fra rullerpølser fra Jørn A. Rullepølser.

Virksomheden bliver lukket kl. 18 om aftenen, og en tilbagetrækning af produkter fra aftagervirksomheder begynder, da nye prøver fra virksomheden er positive for listeria.

Desuden bliver der igangsat en fuld tilbagetrækning af virksomhedens produkter, der blandt andet omfatter kødpålægsprodukter og pølser.

En række produkter for virksomheden Delika ved Hammel i Jylland blev også kaldt tilbage. Det skete, fordi pålæg fra Delika var blevet skåret på samme maskiner som kød fra Jørn A. Rullepølser og dermed var i fare for såkaldt krydskontaminering.

* 17. august modtager fødevareminister Dan Jørgensen (S) Fødevarestyrelsens redegørelse om listeria-udbruddet. Samtidig fratager Fødevarestyrelsen ansvarområdet fra sin beredskabschef.

* 18. august slår Statens Serum Institut fast, at yderligere fire listeria-smittede danskere er del af det listeria-udbrud, der har sin oprindelse hos Jørn A. Rullepølser.

* 19. august bliver der fundet listeria ST224 hos Delika i Hammel. Virksomheden lukker en dag på grund af fund af listeria-bakterier i afdelingens miljø. Den afdeling, der skærer pålæg i skiver, holder lukket i længere tid - indtil Fødevarestyrelsen vurderer, at afdelingen er fri for listeria-bakterier.

Samme dag dør endnu en dansker efter at være blevet smittet med listeria-bakterien fra Jørn A. Rullepølser.

* 20. august oplyser Fødevarestyrelsen, at godt 6.000 virksomheder har været i gang med til at trække produkter tilbage. Heraf har 40 virksomheder nølet med tilbagetrækningen og står til en bødestraf på 40.000 kroner.

September 2014

*24. september Fødevarestyrelsen skriver en pressemeddelelse om, at listeria-udbruddet nu klinger af, da Statens Serum Institut ikke de seneste 14 dage har fundet yderligere sygdomstilfælde med listeria ST224.

På det tidspunkt er 38 patienter blevet smittet med listeria ST224 og 16 af dem er afgået ved døden inden for 30 dage, efter at de er blevet smittet.

Oktober 2014

* 9. oktober oplyser Statens Serum Institut, at der er fundet to nye tilfælde af listeria ST224. Patienterne er blevet smittet mellem den 9. og 17. september - mere end en måned efter at produkterne fra Jørn A Rullepølser er trukket tilbage. Antallet af smittede er nu oppe på 40 - heraf er 16 døde.

November

* 6. november kommer det frem, at endnu en patient er blevet smittet med listeria ST224. Antallet er smittede er dermed oppe på 41 - heraf er 17 døde, oplyser Statens Serum Institut.

Patienterne i udbruddet er både mænd og kvinder, og de er bosat i hele landet. I lighed med tidligere listeria-udbrud har patienterne alvorlig underliggende sygdom, og dødsfaldene kan derfor ikke med sikkerhed tilskrives listeria-infektionen.

I Danmark rapporteres der normalt omkring 50 tilfælde af listeriose per år.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut