Snart kan din komælk blive mere klimavenlig

Forskning viser, at man kan mindske udledning af metan fra køernes bøvser.

Professor Peter Lund og hans kolleger arbejder videre på at reducere køernes udledning af metan endnu mere. En reduktion på 50 procent er ikke urealistisk, mener han. (Foto: © Janus Benjamin Jacobsen, DR)

Hvis du elsker mælk og ost, men også gerne vil være med til at mindske udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, er der nu gode nyheder.

Forskere fra Aarhus Universitet er nemlig lykkedes med at blande stoffet Bovaer i kvægfoder, så man mindsker metanudledningen fra køernes bøvser og prutter med omkring 30 procent. Bovaer er et hollandsk udviklet tilsætningsstof.

Professor Peter Lund og hans kolleger fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet har arbejdet på projektet i fire år.

- Det bliver en revolution af dansk kvægbrug, hvis vi skal til at give vores køer sådan nogle foderadditiver (tilsætningsstoffer, red.), siger han.

50 procent inden 2030

Til sommer vil forskerne sende en vejledning ud til danske landmænd om, hvordan de med tilsætningsstoffer kan mindske metanudledningen.

Men de danske forskere arbejder fortsat på at mindske metanudledningen endnu mere. Det samme gør flere forskere rundt omkring i verden, og Peter Lund forventer, at alt den nye viden vil gøre kvæget endnu mere klimavenligt.

- Det er mit bud, at vi inden 2030 vil være i stand til at reducere koens metanudledning med sammenlagt 50 procent, siger professoren.

Alt kører som det skal

Udover at undersøge Bovaers effekter på køerne i forsøgsstaldene på det nationale center for fødevarer og jordbrug i Foulum, hvor forskerne holder til, at det også blevet testet hos landmænd.

I Danmark, Sverige og Tyskland har i alt 30 landmænd deltaget i et pilotprojekt, hvor 10.000 malkekøer har fået det særlige foder.

- Vi var lidt nervøse for, hvordan køerne ville reagere, men alt kører som det skal, siger mælkeproducent Niels Hedermann om stoffet Bovaer i foderet. (Foto: © Janus Benjamin Jacobsen, DR)

En af de medvirkende i forsøget er mælkeproducent Niels Hedermann fra Tylstrup i Nordjylland.

- Vi har ikke mærket nogen forskel på dyrene, efter at de er begyndt at få det nye tilsætningsstof. De spiser og tygger drøv, som de altid har gjort. Vi var lidt nervøse for, hvordan køerne ville reagere, men alt kører, som det skal, siger Niels Hedermann.

Markante reduktioner

Hos Mejeriforeningen er formand Steen Nørgaard Madsen begejstret for perspektiverne i det nye stof.

- Det er en rigtig god nyhed for mælkeproduktionen. Det gør os i stand til at tage et langt skridt hen mod vores 2050-mål, nemlig at komme i nul med CO2-udledningen, siger han.

En lignende begejstring lyder der fra den grønne tænketank Concito.

- Vi har betragtet køernes metanudledning som noget af det sværeste at reducere uden at skære ned på produktionen af mælk, siger seniorkonsulent Tavs Nyord.

Nu tyder det på, at der er noget at hente, og hvis man allerede i 2030 kan reducere udledningen med 50 procent i forhold til i dag, er det meget markante reduktioner, konstaterer han.

Bovaer er godkendt til brug i foderet, men prisen er omkring fire kroner pr. ko pr. dag. Derfor ventes det, at tilsætningsstoffet først vil blive vidt udbredt, når der eventuelt indføres en CO2-afgift i landbruget, eller hvis landmændene kan få et tilskud til at købe det.