Tilbudsaviser giver højere priser

Det koster forretningskæderne to mia. kr. om året at udsende tilbudsaviser. De penge skal hentes ind. Udgiften bliver læsset over på butikspriserne.

Det koster forretningskæderne to mia. kr. om året at udsende tilbudsaviser. De penge skal hentes ind. Udgiften bliver læsset over på butikspriserne.

Tilbudsaviserne, er til mere skade end gavn for forbrugerne, fordi de generelt skaber højere priser på dagligvarerne, konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Priserne 10 pct. højere

Dagligvarerne er herhjemme otte til ti procent dyrere end i sammenlignelige EU-lande, og en af forklaringerne er de husstandsomdelte tryksager.

Hver uge udsender dagligvarekæderne mere end 600 siders tilbudsaviser til husstandene og det koster omkring to milliarder kroner om året bare at trykke og omdele dem.

Der kan spares penge - men det stjæler tid

- De forbrugere, der ikke vil bruge tid på tilbudsaviser, betaler højere priser for deres dagligvarer. De, der går systematisk efter tilbuddene, kan spare nogle penge, men bruger til gengæld en masse tid på at læse tilbudsaviserne og gå fra butik til butik, siger Camilla Hesselby, der er kontorchef i styrelsen.