Tilsluttede sig Islamisk Stat: 27-årig fra Albertslund får fem års fængsel og udvises

IS-læk har fældet danske syrienkrigere. Nu er syv personer idømt hårde fængselsstraffe.

Den 27-årig mand fra Albertslund blev tidligere i dag kendt skyldig i at lade sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Sat på spidsen kan sagerne mod syv syrienkrigere koges ned til 23 felter udfyldt på Islamisk Stats brevpapir.

Et lækket medlemskartotek fra terrorbevægelsen har nemlig været det helt centrale bevis mod syv personer, der nu alle er dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat (IS), mens de har været i Syrien.

De havde nemlig alle udfyldt en blanket, da de rejste ind i landet.

I dag klokken 13.50 ved Retten i Glostrup er der faldet dom i den sidste sag mod de syrienkrigere med danske navne på lS-lækket, som er vendt tilbage til Danmark.

En 27-årig mand er netop idømt fem års fængsel og ubetinget udvisning for altid.

De tre juridiske dommere og seks nævninge var enige om at idømme den 27-årige mand fem års fængsel. Der var dog uenighed om, hvorvidt kan skulle udvises til Tyrkiet. Et flertal mente, han skulle udvises, mens et mindretal mente, han skulle idømmes betinget udvisning - altså have lov til at blive i Danmark.

Sådan ser nogle af dokumenterne ud. Foto: Scanpix - sløret af DR.

Anklagemyndigheden havde krævet fængsel i seks år og udvisning. Forsvareren talte derimod for en betinget udvisning og maksimalt fængsel i fire år.

Selv om de lækkede dokumenter har været anklagemyndighedens centrale bevis mod de syv personer, har sagerne med en enkelt undtagelse kørt enkeltvis.

De øvrige seks mænd har det seneste år fået mellem tre og seks års fængsel for at tilslutte sig Islamisk Stat, og flere af dem har mistet deres opholdstilladelse eller deres danske statsborgerskab.

Lækkede dokumenter afslører navn og blodtype

Under de forskellige retssager er det kommet frem, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) via det amerikanske forbundspoliti, FBI, har fået et læk af dokumenter fra Islamisk Stat med i hvert fald 17 danske navne.

Af de sytten danskere er syv af dem med dagens dom dømt, fire personer opholder sig sandsynligvis i udlandet, men er sigtet i absentia, mens de sidste seks personer formodes at være blevet dræbt i Syrien.

De danske mænd har udfyldt den særlige indmeldelsesblanket for at blive indrulleret i terrorbevægelsen.

De har blandt andet oplyst deres navn, blodtype, nationalitet og i nogle tilfælde telefonnumre til deres familier og venner i Danmark. Flere af dem har angivet sig selv som “kriger”.

Flere gange har anklagerne under straffesagerne kunne dokumentere, at telefonnumre nedskrevet i blanketterne rent faktisk tilhørte familiemedlemmer og venner i Danmark.

I alle tilfælde har byretterne i dommene lagt vægt på, at blanketterne var ægte, at de stammede fra Islamisk Stat, og at de rent faktisk omhandlede de tiltalte i sagerne.

Myndighederne kendte til ophold i Syrien

Også inden Politiets Efterretningstjeneste (PET) fik adgang til de lækkede dokumenter, har politiet vidst, at de nu syv dømte i perioden omkring 2013 havde befundet sig i Syrien.

Myndighederne har også vidst, at de dømte måske har eller har haft sympatier for militant islamisme.

I Danmark er det imidlertid ikke forbudt at have sympatier for Islamisk Stat eller andre terrororganisationer, og da de syv mænd rejste ind i den syriske kampzone i 2013 og 2014, var det heller ikke i sig selv ulovligt.

Derfor har det forud for IS-lækket været svært for myndighederne at samle beviser til en straffesag om, at mændene rent faktisk havde tilsluttet sig en terrororganisation - særligt da der ikke er nogen myndigheder i Syrien, som dansk politi har kunnet samarbejde med.

2015: Første tiltale for at tilslutte sig IS

Første gang det lykkes myndighederne at tiltale en dansk syrienkriger for at tilslutte sig Islamisk Stat var i december 2015.

Tiltalen var oprindeligt rejst udelukkende på danske beviser, men da sagen mod den dansk-tyrkiske pizzabager Enes Cifti skulle for retten i foråret 2016, havde myndighederne i mellemtiden fået adgang til de lækkede dokumenter fra Islamisk Stat.

Dermed blev var han den første af de syv personer i IS-lækket, der blev dømt.

Udover seks års fængsel fik Enes Cifti som den første frataget sit danske statsborgerskab, selv om han er født og opvokset i Danmark.

De øvrige seks personer har siddet varetægtsfængslet siden april 2016.

De er alle mænd og har været i Syrien i kortere eller længere perioder. En af de dømte var i Syrien i blot to uger, længste ophold var ni måneder.

Flere af de dømte studerede, da de blev anholdt. Nogle kendte hinanden på forhånd, andre gjorde ikke. Dog har de fleste haft kontakt til kendte personer i det danske islamistiske miljø.

Ville holde med Danmark i fodbold

Den mand, der blev dømt i dag, manglede tre fag for at færdiggøre sin HF, da han blev anholdt i april 2016.

Om natten arbejdede han på et lager hos møbelkæden Ikea, og drømmen var dengang at læse videre til enten socialrådgiver eller radiograf, fortalte han i retten tidligere i dag.

Han er født i Danmark og opvokset i Albertslund, men har tyrkisk statsborgerskab. Han har gået til fodbold, siden han var ti år, og både forældre og søskende bor i Danmark.

- Hvis nu Danmark og Tyrkiet skulle spille VM-finale i fodbold mod hinanden, hvem ville du så holde med, spurgte den tiltaltes advokat Jesper Storm Thygesen sin klient, kort før dommerne trak sig tilbage for at vurdere straffen og udvisningspåstanden.

- Danmark. Jeg har altid holdt med Danmark, lød svaret.

Den dømte vil overveje at anke dagens dom fra Retten i Glostrup, hvor han altså blev idømt fem års fængsel og udvisning, oplyste han i retten.

I sagerne mod de øvrige seks personer, er flere anket til landsretten. Dog er sagen mod Enes Cifti afgjort endeligt af Højesteret, mens to sager er endelig afgjort med byrettens dom.

Fakta om danske navne på IS-læk:

  • 17 navne, der relaterer sig til Danmark

  • 7 dømt

  • 6 døde

  • 4 befinder sig i udlandet og sigtet in absentia

Fakta om lækket

  • 5.000 personer fremgår af lækket, som de amerikanske myndigheder fik adgang til i marts 2016.

  • Politiets Efterretningstjeneste herhjemme har fået dokumenterne.

  • På blanketten skal nye rekrutter give deres navn, krigernavn, blodtype og nationalitet.

  • Det fremgår også af dokumenterne, hvem der har rekrutteret krigerne til Syrien.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk