Tilsyn: Forsvarets Efterretningstjeneste har givet os urigtige oplysninger

Tilsynet med Efterretningstjenester afleverer sønderlemmende kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er blevet fritaget for tjeneste. (Arkivfoto) (Foto: © Celina Dahl, Scanpix)

Forsvarets Efterretningstjeneste holdt oplysninger skjult for Tilsynet med Efterretningstjenester (TET).

Det er en af konklusionerne i TET's undersøgelse af FE, hvor tilsynet rejser en voldsom kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Et af kritikpunkterne går på, at FE i flere omgange siden 2014, hvor tilsynet blev oprettet, i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet.

Chefen var med til møderne

Ifølge TET er der givet deciderede urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.

Det skulle også være sket under møder med chefen for FE, Lars Findsen. Tidligere i dag har Forsvarsministeriet meddelt, at Findsen og to andre ledende medarbejdere er blevet fritaget for tjeneste.

Tilsynet fastslår, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 satte operationelle aktiviteter i gang, som var i strid med dansk lovgivning. Det skulle blandt andet være sket ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.

FE kiggede på ansat i tilsynet

Ifølge tilsynet hersker der i ledelsen og dele af tjenesten en uhensigtsmæssig kultur, hvor eventuelle sidespring i tjenesten skulle forsøges at blive holdt skjult.

Det skulle blandt andet være sket ved at undlade at orientere tilsynet.

Desuden skulle FE uberettiget have behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Det beskrives ikke nærmere, hvem i tilsynet der skulle være tale om.

Minister sætter undersøgelse i gang

I en særskilt pressemeddelelse oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S), at de tre blev sendt hjem i fredags.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil sætte en undersøgelse i gang. (Arkivfoto) (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

På baggrund af sagen iværksætter hun en undersøgelse af sagen, som hun ser på med "den allerstørste alvor".

- Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer, at hun i dialog med TET og Justitsministeriet hurtigst muligt vil fastlægge rammerne for undersøgelsen.

- Derudover vil jeg naturligvis følge op på tilsynets konkrete anbefalinger om blandt andet at etablere en whistleblowerordning samt foretage en evaluering af FE-loven.

Netop whistleblowere har spillet en stor rolle i denne sag. TET oplyser, at det netop var på baggrund af materiale fra "én eller flere" whistleblowere, at TET's undersøgelse blev iværksat.

Artiklen er klokken 13.30 blevet opdateret med et supplerende citat fra Trine Bramsen.