Tilsyn med bosteders økonomi halter

Mange bosteder afleverer deres budget og andre lovpligtige oplysninger for sent eller slet ikke, og det svækker tilsynet med om pengene bliver brugt rigtigt, siger eksperter.

Socialtilsynet skal føre tilsyn med, at pengene bliver brugt rigtigt på bosteder for blandt andre udsatte børn og unge. Men i år har mere end halvdelen af stederne afleveret deres budgetter for sent. (Foto: Asger Zangenberg © DR Nyheder)

Er der sat penge nok af til den indsats, et bosted lover? Er økonomien til at gennemskue? Og kommer de offentlige penge beboerne til gode eller får bostedets ejere en lidt for god fortjeneste?

Det skal Socialtilsynet holde øje med som led i deres tilsyn med knap 2000 opholdssteder, døgninstitutioner, botilbud, m.v., i landet. Men det økonomiske tilsyn halter, vurderer flere eksperter. Mange af de sociale tilbud afleverer nemlig de lovpligtige oplysninger om deres økonomi for sent til Socialtilsynet eller slet ikke.

Det viser oplysninger, som DR har indsamlet. Og det bekræftes af en rapport, som Socialministeriet har bestilt af konsulentfirmaet Deloitte om det økonomiske tilsyn.

Det er et problem, mener professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, fra Aalborg Universitet.

- Når man skal sikre, at der er sparsommelighed, og at offentlige midler bruges fornuftigt, og man også skal sikre, at der ikke sker misbrug eller mistanke om misbrug, så er man nødt til at havde adgang til den økonomiske information, og det gælder både budgetter og regnskaber.

Budgetter afleveres for sent

Over halvdelen af alle de sociale tilbud afleverede deres budgetter for 2018 for sent. Det fremgår af tal, som DR har indhentet fra landets fem socialtilsyn. Pr. 1. september i år var der stadig 28 steder, der ikke havde indsendt budgettet, selvom de efter loven skulle have indsendt budgettet senest 1. oktober sidste år for private sociale tilbud og 15. november sidste år for de offentlige tilbud.

Uden budgetter kan socialtilsynene ikke føre økonomisk tilsyn, siger Kim Jacobsen, der er revisor med næsten tredive års erfaring på det sociale område.

- De har ikke en jordisk chance for at føre tilsyn, hvis de ikke får budgetoplysninger ind. Det er det vigtigste redskab, de har, som det er udformet i dag.

Kim Jacobsen mener, der er en række problemer med det økonomisk tilsyn, og at det derfor samlet set ikke fungerer, som det skal.

- En af konsekvenserne kan være, at der er mulighed for, at der går penge i det forkerte lommer. Det vil sige, at offentlige penge kan køres i private lommer uden om al kontrol.

Det er alvorligt, synes han.

- Offentlige penge, - det er jo dine og mine. Det er jo skatten, vi betaler, og de skal bruges forholdsvis fornuftigt.

Deloitte: Betydelige udfordringer

Det er ikke kun budgetter, det kniber med at få ind hos Socialtilsynene. Ifølge den rapport, Deloitte har lavet for Socialministeriet, oplever Socialtilsynene også "betydelige udfordringer" med at få reviderede årsregnskaber og økonomiske nøgletal fra bosteder og andre sociale tilbud.

De økonomiske nøgletal skal de sociale tilbud indberette på Tilbudsportalen. Deloitte har ifølge rapporten fundet "store mangler" i de indberettede nøgletal på portalen. For eksempel er der ingen nøgletal for 2017 for to ud af tre sociale tilbud. Og hver fjerde har ikke indberettet nøgletal for 2016.

- Rapporten dokumenterer klart, at det økonomiske tilsyn ikke fungerer tilfredsstillende, og at man ikke kan løse de opgaver, der er, lyder vurderingen fra professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh.

Kan gå ud over beboerne

Og det kan have betydning for beboerne på de sociale tilbud, fordi tilsynet blandt andet skal sikre, at der er afsat penge nok til den indsats, som bostedet lover, påpeger han.

- Hvis ikke du har oplysninger omkring økonomien og tilbuddet, kan du ikke løse de tilsynsopgaver, du har. Herunder sikre, at der er økonomiske ressourcer til rådighed til at levere de borgerrettede aktiviteter, og at der også er personale nok til stede, siger Per Nikolaj Bukh.

Han mener, at politikerne må få rettet op på tilsynet, og det samme siger den mangeårige revisor, Kim Jacobsen.

- Som almindelig borger har man jo en eller anden tiltro til, at når der er et tilsyn, så kontrollerer de også, at der ikke bare er penge, der strømmer ud til ingen verdens nytte. Altså at de bliver brugt rigtigt, siger Kim Jacobsen.

Socialministeriet bestilte Deloittes rapport efter DR's afdækning af en række forhold omkring opholdsstedskoncernen Hjorthøjgård i Nordjylland. Socialminister Mai Mercado forsøgte i efteråret at få en politisk aftale på plads om at styrke Socialtilsynet, men har foreløbig opgivet.

Bosteder erkender: ikke godt nok

Det er både offentlige og private bosteder, der ikke får afleveret deres årsbudgetter rettidigt.

I de private bosteders organisation, Landsforeningen for Sociale Tilbud, LOS, erkender direktør Michael Graatang, at det ikke er godt nok.

- Jeg er lidt overrasket over, at det er så mange. Jeg synes, de skal gøre det bedre. Vi vil også undersøge, om der er en grund til, at det er svært, om der er nogle teknikaliteter. Og så skal vi gøre mere ud af at minde tilbuddene om at aflevere budgetter næste år.

Langt de fleste offentlige bosteder drives af kommunerne. Og også Kommunernes Landsforening, KL, vil arbejde for, at socialtilsynene hurtigere får budgetterne.

- Jeg vil tage det her op i KL, så vi kan understøtte kommunerne i at blive bedre til at få indberettet de her budgetter rettidigt. Men det er også vigtigt for mig at sige, at kommunerne indberetter budgetterne, men bare ikke inden for den angivne tid, siger Joy Mogensen, A, der er formand for KL's socialudvalg og borgmester i Roskilde kommune.

Hun mener, at de forsinkede budgetter bl.a. skyldes, at kommunerne finder indberetningsprocessen meget bureaukratisk, og at løsningen ikke er nye regler.

- Jeg er med på, at de her tal skal forbedre sig, men det er også vigtigt for mig at sige, at socialministeren ikke må komme med endnu flere regler og procedurer, siger Joy Mogensen.