Tintin-oversætter tabte sag i retten

"Salmiak og sjakaler", var oversætteren Jørgen Sonnergaards ord, da han i dag tabte et slag i Østre Landsret, som afviste hans krav om yderligere en halv million kroner fra Forlaget Carlsen. Sonnergaard krævede pengene i forbindelse med sine oversættelser af den populære tegneserie Tintin.

- Pladderabe, platfodede moskusokse, plebejer, pungdyr,sandalslæber, sandloppe, sandmide, sinke, sjofelist, sinke, sjover...

Sådan ville Kaptajn Haddock nok have udtrykt et nederlag i enretssal. Og det var blot nogle af de farverige udtryk, som ØstreLandsret har tygget på, og som i dag førte til, at oversætterenJørgen Sonnergaard tabte slaget mod Forlaget Carlsen.

Forlaget afviste Sonnergaards krav om yderligere en halv millionkroner for oversættelserne af den populære tegneserie Tintin.

- Salmiak og sjakaler.

Sådan lød kommentaren fra Jørgen Sonnergaard, der har oversat depopulære tegneserier til et fyndigt og livfuldt dansk. Især kaptajnHaddocks eder og forbandelser sikrede serien en hædersplads pålandets drengeværelser.

- Dommen er en skuffelse. Det er indlysende, at jeg ikke haranlagt sagen for at få 4650 kroner, sagde han lige efterdomsafsigelsen.

Den populære figur fra tegneserien Tintin satte nye standarderfor børns ordforråd, da den ramte de danske boghandleres hylder -og nu vil oversætterne gerne have del i det store overskud, somserien gav forlaget. Serien blev umådeligt populær, blandt andet ikraft af kaptajn Haddocks ramsaltede kraftudtryk, der blev skabt afoversætteren Jørgen Sonnergaard.

Han tjente 10 kroner per side, hvilket i alt indbragte ham30.000-50.000 kroner for sit arbejde med den koleriske kaptajn oghans følgesvend, den retlinede reporter Tintin. Det udgørstandardtaksten for et typisk førsteoplag på et par tusinde hæfter.Men nogle af de 24 albums har nået salgstal på 150.000eksemplarer.

Den enorme popularitet, tegneserien opnåede, betød, at forlagetCarlsen har solgt over to millioner Tintin-albums og dermed kanhave tjent op til 30 millioner kroner.

Sonnergaards danske oversættelse hæver kvaliteten i serienvæsentligt. Indholdet i taleboblerne udgør et kunstværk i sig selv,lyder argumentet fra sagsøgeren, der peger på, at Haddock i andrelandes oversættelser var særdeles bovlam sammenlignet med de eder,han fik lov at fremture med i de dansk-sprogede versioner afTintin.

Det første album, "Den mystiske stjerne", gik Sonnergaard i gangmed at oversætte i 1960. Sagsøgeren mener, at betalingen på 10kroner pr. oversat side udelukkende gjaldt det første oplag og atde følgende oplag burde have udløst flere penge til den kreativeoversætter.

Forlaget finder, at det er lidt sent at komme på banen med detøkonomiske krav: Sonnergaards oversættelsesarbejde blev udførtmellem 1960 og 1976.

Men sagsøgeren har forsvaret det 25 år gamle krav med, at hansiden jævnligt, men forgæves har forsøgt at få forlaget til at giveekstra betaling for de voldsomt store oplag af Tintin-hæfterne.Imidlertid har han haft vanskeligt ved at slå i bordet over forforlaget, fordi han løbende udførte freelance-arbejde for det ogderfor var bange for at presse sin kunde for meget.

Derfor endte sagen i retten - hvor Sonnergaard altsåtabte....

.....salmiak og sjakaler!

FacebookTwitter