Tjek dit postnummer: Kommer der flere småbørn, unge og pensionister i dit nabolag?

Flere småbørnsforældre rykker ud af byerne. Se om dit nabolag bliver yngre eller ældre.

Småbørn rykker i stor stil sammen med deres forældre fra byen mod landet. Flyttestrømmen af småbørn fra bykommunerne var sidste år det højeste i ti år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Men hvordan ser det ud i dit nabolag? Kommer der flere småbørn, unge eller pensionister?Tjek selv herunder.

Sådan gjorde vi:

  • Kilde til data er Danmarks Statistik (POST1A).

  • Nogle postnumre ligger i forskellige kommuner. DR har lagt alle dele af postnumrene sammen, så der kun er et tal per postnummer.

  • Tallene dækker, hvor mange personer der de pågældende år bor i postnummeret.

  • Enkelte postnumre har dog ændret sig de seneste fem år og dækker ikke det samme område. DR har kigget i Postnords oversigt over ændringer i postnumre og markeret med stjerne, hvis postnummeret ikke dækker det samme område i 2014 og 2019.

  • Aldersgennemsnittet for postnumrene er udregnet ved at gange antallet af femårige med fem. Seksårige med seks og så fremdeles. Derefter har DR udregnet den samlede alder for alle i postnummeret og divideret med indbyggertallet for at få et gennemsnit.

  • Til sidst har DR lagt et halvt år til gennemsnittet. Forklaringen er, at folk på 32 år godt kan være 32 år og for eksempel to, syv eller ni måneder. Ved at lægge et halvt år til svarer tallet tættere til virkeligheden, fordi månederne bliver regnet med. Danmarks Statistik bruger samme metode i deres beregninger.