Toke fra '52 dage som hjemløs': Ingen vælger frivilligt at bo på gaden

Er hjemløshed noget, man selv vælger? Det debatterede brugerne efter andet afsnit af '52 dage som hjemløs'.

Tv-eksperiment om livet som hjemløs. 31 årige fotograf Toke, har sagt farvel til sin trygge tilværelse med kæreste og barn for på egen krop at mærke, hvad det vil sige at være hjemløs. (Foto: Per Arnesen © Type 2)

Antallet af hjemløse er steget støt siden 2007, hvor SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd første gang lavede en kortlægning af hjemløshed i Danmark. Socialforskningscentret fastslår, at hjemløshed i Danmark ikke skyldes fattigdom, som det er tilfældet i mange andre lande - men hvorfor ender et stigende antal danskere så på gaden, og er det rimeligt at sige, at de i nogen grad selv har valgt det? Det diskuterede brugerne på dr.dk onsdag aften efter andet afsnit af '52 dage som hjemløs', hvor tv-fotografen Toke Mathias Riskjær prøver at leve på gaden.

Læs hele debatten her.

For Toke var det et frivilligt eksperiment for at sætte fokus på hjemløshed, og han mener ikke, at den 'rigtigt hjemløse' selv har valgt livet på gaden.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der frivilligt vælger at bo på gaden. Hver hjemløs har selvfølgelig sin individuelle historie og grund til at være havnet der, men min oplevelse var helt klart, at de alle sammen ønskede et bedre og mere anstændigt liv. Men det kræver den rette vejledning og opbakning. Det er ikke altid nok at tilbyde dem et tag over hovedet, skriver Toke Mathias Riskjær i debatten.

Hovedparten af brugerne på dr.dk er enige i, at hjemløse ikke selv har valgt deres situation.

Tue Jeppesen Rossau skriver:

- Nej, den store gruppe af hjemløse er ikke 'frivillige'. Det er et udtryk for komplekse psykosociale problemer. Der er vel en lille gruppe, f.eks nogle af landevejsridderne, der er hjemløse af valg. De er dog også kendetegnet ved at være en del af en gruppe, et fællesskab, noget der ikke kendetegner de fleste hjemløse. Det er ikke fattigdom, der gør folk hjemløse, men en manglende evne til mestre at leve i det komplekse samfund vi er i, hvor der stilles krav om at være ansvarligt for eget liv og lykke.

For nogle brugere vækker spørgsmålet om, hvorvidt hjemløshed er selvvalgt, næsten harme.

- Set ud fra pragmatiske og opportunistiske synspunkter, hvor man ikke tillægger et menneske nogen som helst værdi, fordi man ikke kender omstændighederne og det enkelte individs historik, er det klart, at det er super nemt at konkludere, at det er den hjemløse, der selv er skyld i sin livssituation. Hvis det er tilfældet, så er unge, der begår selvmord, de fede, de magre, dem med cancer osv. også selv skyld i deres livssituation. Jeg er dybt uenig i disse overfladiske synspunkter, skriver Claus Kiær, bruger på dr.dk.

Med i debatten var også psykiater og stifter og leder af hjemløseinitiativet Projekt Udenfor Preben Brandt. Han understreger, at spørgsmålet om økonomi for den enkelte hjemløse ikke må undervurderes.

- Selv om man ikke finder decideret fattigdomshjemløshed i Danmark, spiller økonomiske problemer en stor rolle for mange. Huslejen på en selv lille lejlighed i de store byer er ofte højere, end kontanthjælpen rækker til.

- Men derudover har langt, langt de fleste hjemløse masser af problemer med i rygsækken. Vanskelige opvækstbetingelser, et dårlig familiært netværk og forskellige grader af psykiske problemer, skriver Preben Brandt.

Han peger også - ligesom SFI gør det i deres seneste rapport om hjemløshed - på, at manglen på billige boliger er et stort problem:

- Det er i de større byer, at boligerne er for dyre, og hvor bygherrer ser store gevinster ved at bygge dyrt og eksklusivt. Og i sådanne kvarterer er hjemløse ikke særligt velkomne, selvom der skulle være en billig bolig. Boligerne er et vigtigt omdrejningspunkt - men social udstødelse er lige så stort et problem.

DR sætter fra uge 6 og syv uger frem fokus på hjemløshed med en række artikler her på dr.dk og med DR1-programserien '52 dage som hjemløs'.