Tonen i FTF var benhård: 'Du skal kraftedeme ikke spilde min tid', 'Skide student' og intet svar på godmorgen

På FTF's kontor i København oplevede medarbejdere i flere måneder den mobning, som organisationen ellers fører kampagner for at bekæmpe.

Arbejdstilsynet har givet FTF et såkaldt rådgivningspåbud, der nu pålægger organisationen at indgå en aftale med en autoriseret rådgivningsvirksomhed på det psykosociale område, der blandt andet skal hjælpe FTF med at forbygge mobning. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015) (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

I den rødbrune murstensbygning Niels Hemmningensgade 12 i indre by i København nærmede det psykiske arbejdsklima sig nulpunktet.

- Du skal kraftedeme ikke spilde min tid.

Sådan var svaret blandt andet på et spørgsmål fra en medarbejder til en leder på hovedorganisationen FTF's kontor.

Året før havde organisationen ellers i samarbejde med fagforbundet LO kørt en større kampagne for netop bedre psykisk arbejdsmiljø.

Men på de fem etager i Niels Hemmningensgade oplevede flere medarbejdere langt fra et godt arbejdsmiljø.

'Du er kraftedeme en idiot', stod der blandt andet i en mail, der tikkede ind på en ansats computer. Og det var efter, at selvsamme ansatte havde oplevet, at blive overfuset og råbt under møder, hvor andre medarbejdere også var tilstede.

Ledelsens forklaring var imidlertid, at 'sådan er den pågældende leder jo'.

Intet svar på 'godmorgen'

Episoderne er alle sammen en del af det påbud, som FTF netop har fået af Arbejdstilsynet for at have et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor massiv mobning i over 10 måneder var en del af flere medarbejderes hverdag.

Det har siden ført til, at én af de pågældende medarbejdere - efter en længere sygemelding med af stresslignende symptomer - sagde op. Flere af de berørte har ikke haft lyst til at medvirke i artiklen, men en aktindsigt i påbuddet viser, at episoderne langt fra er enestående.

Henover de ti måneder, hvor mobningen står på, oplever flere medarbejdere blandt andet, at en ansat 'systematisk' bliver behandlet anerledes end andre medarbejdere i samme arbejdsfunktion. Mens nogen ansatte uden videre aftale kan arbejde hjemmefra eller lægge en fridag efter behov, så skal vedkommende spørge om lov.

Samtidig har en enkelt oplevet, at vedkommende bliver ignoreret, når der bliver sagt 'godmorgen'.

Andre ansatte beskriver, hvordan en studentermedhjælper i organisationen blev betegnet som 'en skide student' og at vedkommende 'ikke var intelligent nok til at vurdere' en given sag.

FTF: En forandringsproces er allerede i gang

Sagerne begyndte ifølge påbuddet i december 2015. Ifølge påbuddet er ledelsen bekendt med flere af episoderne. Det fremgår også af FTF's såkaldte Arbejdspladsvurdering (APV) fra foråret 2016, at 13 ansatte - svarende til 24 procent - har oplevet mobning.

10 af dem fra kollegaer mens 3 ansatte har oplevet det fra ledere.

I arbejdstilsynets påbud erkender ledelsen i FTF da også, at episoderne har fundet sted og at 'der fortsat finder mobbelignende handlinger sted' og at de studentermedarbejderne i FTF er 'særligt udsatte'.

Det bliver der nu rettet op på, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey:

- Vi har nok troet, at hos os sker sådan noget ikke. Og da vi får lavet en arbejdspladsvurdering, opdager vi, at vi har de her fejl i forhold til kultur og i forhold til, hvordan man taler til hinanden på, og at folk føler de bliver mobbet.

- Det kan man ikke tage fra folk, at de føler, og det er en alvorlig situation. Og derfor har vi også sat gang i en proces, hvor vi afdækker, hvad det handler om, og hvordan vi kommer videre. Og det er alle i organisationen indstillet på.

Arbejdstilsynet har blandt andet givet FTF et såkaldt rådgivningspåbud, der nu pålægger organisationen at indgå en aftale med en autoriseret rådgivningsvirksomhed på det psykosociale område, der blandt andet skal hjælpe FTF med at forebygge mobning.