Topcheferne på Aarhus Universitetshospital kendte til lange ventetider på kræftoperationer

- Vi har gjort det, vi kunne, siger den lægefaglige direktør om livstruende ventelister.

Den øverste direktør for Aarhus Universitetshospital. Poul Blaabjerg (tv) var orienteret om de lange ventetider på mave- og tarmkirurgisk afdeling. Det samme var lægefaglig direktør Claus Thomsen og den sygeplejefaglige direktør, Susanne Lauth (th). (Foto: © pressefoto, Region Midtjylland)

Den øverste ledelse på Aarhus Universitetshospital har gennem længere tid været orienteret om, at svært syge kræftpatienter ventede alt for længe på en operation på hospitalets afdeling for mave- og tarmkirurgi.

Det fremgår af flere dokumenter, som DR har fået indblik i.

Den 1. september sidste år var der møde mellem afdelingens ledelse og den lægefaglige direktør på hospitalet, Claus Thomsen.

Her fik Claus Thomsen at vide, at der var 25 ledige stillinger på afdelingen, at afdelingen måtte lukke syv senge, og at der var ”lang venteliste”. Det fremgår af et mødereferat.

Og den 9. september skrev Claus Thomsen en mail, som blandt andet blev sendt til den øverste hospitalsdirektør, Poul Blaabjerg, og den sygeplejefaglige direktør Susanne Lauth.

I mailen står, at:

”I den månedlige indberetning af overholdelse af de maksimale ventetider har Mave-tarmkirurgisk afdeling indmeldt 42 målte overskridelser for august 2022 (...) Dette blot til orientering.”

Overskridelserne henviser til, at alle kræftpatienter har krav på at blive opereret, senest to uger efter at de er blevet tilbudt og har sagt ja til en operation. De to uger hedder den maksimale ventetid, og det er en overskridelse, hvis den maksimale ventetid bliver brudt.

Claus Thomsens mail, som tilgik den øvrige hospitalsledelse, var stilet til en konstitueret koncerndirektør i Region Midtjylland.

Advaret af overlæge

Igen i november blev ledelsen på Aarhus Universitetshospital alarmeret. Det skete, da en overlæge på afdelingen Peter Nerstrøm ikke følte, at hans interne opråb til afdelingsledelsen havde ført til nogen positiv forandring. Han skrev derfor direkte til den lægefaglige direktør på Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen. Det kan du læse mere om her.

Men selvom den øverste hospitalsledelse har vidst besked, er ventetiderne på en kræftoperation på afdelingen for mave- og tarmkirurgi steget markant, som DR tidligere har fortalt.

I januar og februar i år blev den maksimale ventetid på en operation overskredet med mere end tre uger i gennemsnit pr. patient.

Nogle kræftpatienter ventede helt op til 10 uger på en operation i årets første måneder.

Og som DR tidligere har fortalt, beskriver læger på afdelingen, hvordan nogle patienter bliver så syge på ventelisten, at de ikke kan opereres og dermed bliver uhelbredeligt syge.

- Det har stået på længe

Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen bekræfter i et interview med DR, at han har kendt til problemerne på mave- og tarmkirurgisk afdeling ”længe”.

- Det er noget, der har stået på længe, og det har vi taget med stor alvor. Vi har arbejdet meget hårdt på at få løst den situation. Men der er ikke nogen snuptagsløsninger desværre, siger han.

Har du orienteret den øvrige hospitalsledelse om tilstanden på mave- og tarmkirurgisk afdeling?

- Ja, det her har været et tema i meget lang tid, som vi har diskuteret jævnligt.

Og hvornår har du orienteret dem om det?

- Det har jeg gjort jævnligt igennem lang tid.

Kan du sige, hvornår det er?

- Nej, det kan jeg ikke, siger han i videoen her:

- Jeg mistede tilliden til ledelsen

Peter Nerstrøm var indtil februar i år overlæge på mave-og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han er særligt kritisk over, at afdelingen ikke i højere grad kunne prioritere patienter med fremskreden tarmkræft, der krævede en særlig avanceret operation.

Peter Nerstrøm føler ikke, at hans opråb til Claus Thomsen i november ændrede noget, og til sidst sagde han op i protest.

- Jeg mistede tilliden til ledelsen. Jeg mistede tilliden til, at de kunne løfte opgaven og løse det her problem. For mig var det helt uforståeligt, hvorfor vi ikke sammen, ledelse og fagfolk, fandt løsninger på det her problem, siger han her:

Claus Thomsen siger, at han "forstår frustrationen", og at det er svært at skulle prioritere mellem patienter, når der ikke er ressourcer nok:

- Vi skal hver dag prioritere imellem svært syge patienter og forskellige typer af patienter, som har forskellige rettigheder. Det er ikke alene de her patienter med avanceret kræft, som har rettigheder ifølge bekendtgørelsen. Det er også andre kræftpatienter.

- Vi har gjort det, vi kunne

Den lægefaglige direktør forklarer samtidig, at hospitalet gennem længere tid har sat flere initiativer i søen for at afhjælpe problemerne med de lange ventetider på operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling.

Men af en ny redegørelse fra Region Midtjylland fremgår det, at der er flere tiltag, der først bliver sat i værk nu, efter DR har afsløret de livstruende forhold på afdelingen.

Har du ikke kunnet handle mere tidligere?

- Jeg mener ikke, at vi har kunnet handle tidligere, fordi vi har arbejdet meget længe med det her.

- Vi har gjort alt det, vi kunne, og vi arbejder stadigvæk for at gøre endnu mere nu. Vi har nogle generelle tiltag på Aarhus Universitetshospital, som også gælder i afdelingen, hvor vi netop er ved at finde løsninger på, hvordan vi kan aflaste de erfarne sygeplejersker, og hvordan kan vi rekruttere.

Når du nu ser på det i dag. Der er 293 alvorligt syge kræftpatienter fra sidste år og i år, som ikke blev behandlet til tiden. De har måttet vente op til 10 uger på livsvigtig behandling. Du har sagt, at du ikke kan afvise, at det har kostet patienter livet. Det er sket på din vagt. Hvad er dit eget ansvar?

- Jamen, mit ansvar er at arbejde for, at vi udnytter de ressourcer, som vi har til rådighed bedst muligt. Og lige nu handler det rigtig meget om, at vi mangler kvalificerede sygeplejersker til at bemande sengene. Det er vores flaskehals.

- Jeg er rigtig ked af den situation, vi står i, at vi ikke har kapacitet nok til at behandle patienterne til tiden, siger Claus Thomsen.

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth har ikke noget at tilføje om sagen udover det, Claus Thomsen har udtalt om hospitalets indsats. Det oplyser hospitalets presseafdeling.

Du kan få overblik over kræftsagen fra Aarhus i artiklen her.

Artiklen er opdateret kl. 18:47 30. marts 2023 med oplysningen om, at Claus Thomsens mail 9. september 2022 var tilstilet en konstitueret koncerndirektør i regionen.