Topembedsmand er i dobbeltrolle om kongelige jagter

Naturstyrelsens vicedirektør, Peter Ilsøe, forhandler på statens vegne med kongehuset om udleje af de kongelige jagtmarker. Samtidig deltager han jævnligt i kongejagter.

Kongehuset samler cirka seks gange om året nogle af samfundets spidser til jagt - heriblandt embedsfolk fra Naturstyrelsen, som forhandler jagtret med de kongelige. (Foto: © Scanpix)

Når kongehuset gennemsnitligt seks gange om året inviterer familie, venner og forretningsforbindelser fra samfundets top til kongejagter i statens skove, inviteres også centrale embedsmænd fra Naturstyrelsen med.

Det viser den kortlægning fra DR's Undersøgende Databaseredaktion af de seneste fire års kongejagter.

Naturstyrelsen bestyrer statens naturarealer – herunder de 64.000 hektar statslige skove, som kongehuset ifølge en 165 år gammel lov har gratis jagtret på. Det er også Naturstyrelsen, der forhandler alle spørgsmål – herunder tvister – om kongejagterne med kongehuset.

Men DR's kortlægning viser, at adskillige skovridere samt Naturstyrelsens vicedirektør, Peter Ilsøe, jævnligt inviteres med som jægere på kongejagterne.

- Det er naturligt, at den lokale skovrider er med som vært og ansvarlig for jagten. Hvis andre fra styrelsen skal med som jægere, så skal der være en klar faglig begrundelse. Ellers må det høre op, siger miljøminister Kirsten Brosbøl til DR.

Vicedirektør Ilsøe forhandler lige nu

DR's kortlægning viser, at de seneste fire års 24 kongejagter er foregået i de samme syv store skove, der tilsammen kun udgør 30 procent af de naturområder, som kongehuset har gratis jagtret på.

I disse uger står Naturstyrelsens vicedirektør, Peter Ilsøe, i spidsen for forhandlinger med kongehuset om, hvilke af de regale arealer kongehuset aldrig kommer på, staten kan leje ud til almindelige jægere.

Kongehuset har i årevis nægtet, at staten kan leje de statslige kongelige jagtmarker ud til almindelige jægere, men efter at DR er begyndt at grave i sagen, kom der for nylig pludselig nye signaler fra kongehuset. Det fremgår af dette referat af et møde mellem Naturstyrelsen og Hofmarskallatet 3. marts i år.

Der skal være faglig begrundelse

Peter Ilsøe står altså på statens vegne i spidsen for forhandlingerne, men samtidig viser DR's kortlægning, at netop Ilsøe har været med på kongejagt fire gange de seneste fire år.

- Jeg vil ikke forholde mig til konkrete medarbejdere, men jeg har i dag indskærpet over for Naturstyrelsens direktør, at der skal være en klar faglig begrundelse for, at styrelsens medarbejdere kan deltage i de her jagter. De almindelige habilitetsregler gælder også her, og det ved Naturstyrelsens direktør, siger miljøminister Kirsten Brosbøl efter DR's afsløring af vicedirektørens dobbeltrolle.

Naturstyrelsen: OK at direktøren jager med de kongelige

Selv om vicedirektør Peter Ilsøe altså er statens chefforhandler over for kongehuset om udleje af de regale jagtarealer til almindelige danske jægere, mener Naturstyrelsens direktør, at han sagtens kan deltage som jæger i kongehusets prestigefyldte kongejagter.

- Peter Ilsøe har direktionsansvar for Naturstyrelsens arealdrift og ledelsesansvar for samtlige styrelsens skovridere. Jeg mener, at det også fremover vil kunne være relevant, at Peter som led i sin opgavevaretagelse deltager i en jagt inviteret af Kongehuset, siger Naturstyrelsens direktør, Hanne Kristensen.

- Skal jeg forstå det sådan, at ministerens indskærpelse ikke vil medføre ændret praksis i Naturstyrelsen på dette område?

- Nej, sådan skal du ikke forstå det. Vi vil fremover være ekstra opmærksomme på, om vores personales deltagelse i kongejagter skaber merværdi i forhold til vores opgaveløsning i øvrigt, siger direktøren.

Peter Ilsøe er efter gentagne henvendelser ikke vendt tilbage til DR.

Jagt er habilitetsproblem

Lektor i offentlig ret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, kan godt få øje på problemet.

- Der kan så absolut være et habilitetsproblem i, at vicedirektøren deltager i kongejagterne samtidig med, at han er ansvarlig for statens forhandlinger med kongehuset om at afgive jagtarealer til udlejning til almindelige jægere, siger Sten Bønsing.

Per Clausen, folketingsmedlem for Enhedslisten, vil nu stille spørgsmål til ministeren om vicedirektørens dobbeltrolle.

- Det giver et tvivlsomt indtryk af sammenspisthed, at en topembedsmand, der forhandler med kongehuset, samtidig modtager privilegier fra kongehuset, siger han.

Fire skovridere med på samme kongejagt

Udover vicedirektør Peter Ilsøe har en række af Naturstyrelsens skovridere deltaget i de seneste fire års kongejagter.

Miljøminister Kirsten Brosbøl finder det altså naturligt, at den lokale skovrider deltager i en kongejagt, men DR's gennemgang viser, at der på adskillige jagter har været flere skovridere med.

For eksempel rummede deltagerlisten ved en kongejagt i Gludsted Plantage i 2011 ud over to vicedirektører i Naturstyrelsen også fire skovridere fra forskellige steder i landet.

Naturstyrelsens direktør, Hanne Kristensen, har ikke besvaret DR's spørgsmål om dette forhold.

På de regale arealer, hvor kongehuset ikke kommer, sørger Naturstyrelsen løbende for afskydning af vildtet. Det sker dels med styrelsens eget personale, dels ved arrangerede jagter.

Jagt er et standsmærke

Langt de fleste ikke-kongelige deltagere i kongejagterne tilhører landets absolutte overklasse. Kun embedsmænd fra Miljøministeriet, som naturarealerne hører under, har været med de seneste fire år.

- Kongehuset deler lidt goder ud til topfolk i embedsværket for at bevare sine rettigheder. Det er typisk, at centrale embedsmænd, der har med kongehuset at gøre, inviteres til det ene og det andet, siger forfatter og journalist Jens Høvsgaard, der i 2012 udgav den anmelderroste og konge-kritiske bog 'Det koster et kongerige'.

- Jagt er et standsmærke, og kongejagterne er en begivenhed, hvor de kongelige kan vise, hvem de omgås, siger lektor i historie ved Københavns Universitet og ekspert i kongehuset Sebastian Olden-Jørgensen.