Topembedsmand optrådte i annonce for minkavlere

Chef i Fødevarestyrelsen sagde ja til at medvirke i pelsdyrs-kampagne, selv om han fik at vide, at det var til en annonce.

Fødevarestyrelsen får kritik for at medvirke i en pelsdyrskampagne om danske minkfarme i en kampagne, som Kopenhagen Fur står bag. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Da danskerne den 7. januar i år åbnede deres avis, kunne de i et dobbelt annonceopslag fra Kopenhagen Fur læse overskriften ”Dyrevelfærden hos danske mink er god”.

Under en anden overskrift i annonce-opslaget, ”Dækkende kontrol på danske minkfarme”, optræder Per Henriksen, der er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen og øverste chef for myndighedernes dyrevelfærdskontrol i Danmark.

I artiklen fortæller han, hvordan myndighedernes kontrolindsats har været med til at sætte fokus på dyrevelfærden:

Fødevarestyrelsen vurderer også, at pelsdyrbranchen i Danmark selv har gjort en væsentlig indsats for at komme de ”brodne kar” i branchen til livs”, udtaler han i annonce-opslaget, der bærer navnet Pelsavisen.

Burde have kendt til annoncen

Men hvad laver en offentligt ansat embedsmand i en annonce, der er skrevet og betalt af pels-industrien, spørger Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding.

- Det er helt uacceptabelt, at Fødevarestyrelsens øverste chef for dyrevelfærdskontrol medvirker i en annonce om dyrevelfærd betalt af pelsdyrindustrien, siger Maria Reumert Gjerding, der knap to uger efter, at annoncen bliver bragt, i et spørgsmål til fødevareministeren netop vil have svar på det.

Til Folketinget svarer miljø- og fødevareminister Eva Kjer-Hansen (V), at Per Henriksen har givet faktuelle svar og understreger, at det er Fødevarestyrelsens pligt at bidrage til den offentlige debat. Ministeren svarer også, at ”Fødevarestyrelsen ikke har været opmærksom på, at artiklen ville blive bragt i annoncesammenhæng. Havde styrelsens vidst dette, ville styrelsen have afvist at medvirke”.

Men det vidste eller burde Fødevarestyrelsen og Per Henriksen have vidst. Det viser en aktindsigt i korrespondancen mellem Kopenhagen Fur og Fødevarestyrelsen.

Skrev det i flere mails

Ifølge aktindsigten får Per Henriksen - næsten en måned før annoncen skal bringes - en mail med et udkast til annoncen i Pels-avisen vedhæftet. Under artiklen fremgår det tydeligt, at der er tale om en annonce: ”Pels-Avisen er en annonce, som danske minkavlere og Kopenhagen Fur har indrykket i Politiken, Berlingske Tidende og Jyllandsposten”, står der.

Og det er ikke den eneste gang, at Fødevarestyrelsen bliver gjort opmærksom på, at veterinærdirektøren skal medvirke i en annonce.

I flere mailudvekslinger mellem Kopenhagen Fur og Fødevarestyrelsen gør pelsgiganten opmærksom på, at der er tale om en betalt artikel (se faktaboks).

Men på intet tidspunkt sætter Fødevarestyrelsen spørgsmålstegn ved, at deres veterinærdirektør skal citeres i en annonce.

Per Henriksen: Jeg vidste det ikke

Det er først, da annoncen rammer dagbladene 7. januar, at veterinærdirektør Per Henriksens reagerer. Han ringer ifølge en mail, som han har skrevet til sine kolleger i Fødevarestyrelsen, til kommunikationsdirektøren i Kopenhagen Fur, Jacob Sander.

Ifølge Per Henriksens mail fortæller han til Jacob Sander, at han føler sig ”lidt misbrugt ved at optræde i annoncer i de store dagblade. ”Jeg havde den forståelse, at det var en artikel til et dagblad eller lignende og ikke en annonce, men jeg har angiveligt misforstået kommunikationen”, skriver Per Henriksen efterfølgende i mailen til sine kollegaer i Fødevarestyrelsen.

Ifølge sin mail slutter han telefonsamtalen med direktøren fra Kopenhagen Fur med, at ”denne misforståelse naturligvis ikke vil påvirke vores i øvrigt gode samarbejde”.

Mister tilliden og uvildigheden

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding tror ikke på, at Fødevarestyrelsen og Per Henriksen selv først fandt ud af, at han var med i en annonce den 7. januar.

- De har udmærket været klar over, at de har været med i en annonce. Ellers har de ikke læst de dokumenter, de har fået fra Kopenhagen Fur, siger Maria Reumert Gjerding og mener, at ministeren på den baggrund har givet hende et vildledende svar i Folketinget.

Det er ikke decideret ulovligt for embedsmænd at medvirke i reklamer og annoncer, men det er et problem, hvis det sår tvivl om myndighedernes uvildighed. Det forklarer professor i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegård Christensen.

- Det handler om, hvorvidt en embedsmands medvirken kan rokke ved den tillid, man skal have til embedsværkets uvildighed. Og den omstændighed, at det er en annonce fra en branche, der underkastet tilsyn fra Fødevarestyrelsen, rokker i nogen grad ved den tillid, siger han.

Per Henriksen: Jeg må lære af mine fejl

Per Henriksen fastholder over for DR Nyheder, at han ikke vidste, at han medvirkede i en annonce.

- Vi burde være mere opmærksomme på det. Og jeg har aldrig været udsat for den type opslag, som man åbenbart kalder det. Og det kan jeg jo kun lære af, siger Per Henriksen.

Det fremgår ellers tydeligt, at der er tale om en annonce, og - som du selv er inde på - et opslag, som de ønsker at bringe. Det er vel ikke sådan, at Kopenhagen Fur kan bestille spalteplads hos Politiken gratis?

- Jeg kender ikke de journalistiske termer, siger han.

- Jeg har fået at vide bagefter, at det er betegnelsen for en annonce, et betalt indlæg eller internat, eller hvad sådan noget hedder. Det var jeg simpelthen ikke klar over, og det kan jeg kun beklage, siger Per Henriksen, der siger, at han føler sig misbrugt af Kopenhagen Fur.

Men ifølge DR Nyheders aktindsigt er det ikke kun ordet ”opslag”, der fremgår af det materiale, som Per Henriksen og Fødevarestyrelsen får tilsendt. Ordet "annonce" figurerer også. Det står nemlig i bunden af opslaget, at der er tale om en annonce.

- Jeg var ikke opmærksom på det i processen, fastholder Per Henriksen, der understreger, at man i Fødevarestyrelsen i fremtiden vil være mere opmærksom på, hvad styrelsen medvirker i.

Maria Reumert Gjerding (EL) har ikke meget til overs for Per Henriksens forklaring.

- Så synes jeg, at de (Fødevarestyrelsen red.) skal prøve at forklare, hvorfor de ikke læser de dokumenter, som de får. Det står tydeligt i dokumenterne, at der er tale om en annonce. Så den køber jeg ikke, siger hun.

DR har henvendt sig til Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for en kommentar, men hun har ikke svaret. Heller ikke Kopenhagen Fur har svaret på vores henvendelse.

Flere tidligere sager

Det er ikke første gang, at en embedsmand medvirker i en reklame. I 2010 var den daværende fødevareminister, Henrik Høegh (V) med i en reklame for SuperBest. På opfordring fra statsminister Lars Løkke Rasmussen måtte Henrik Høegh bede SuperBest om at stoppe reklamen.

Også tidligere kulturminister Brian Mikkelsen (K) medvirkede i 2008 i en reklame for Cirkus Arena, hvilket også mødte kritik.

Et tredje eksempel er en tv-reklame for en låntype hos Realkredit Danmark, hvor daværende pressechef for den danske ambassade i Washington, Torsten Jansen, medvirkede.

FacebookTwitter