Toppolitikere og chefer i Struer Kommune sjusker med kreditkortene - revisionsfirma fandt privatlignende køb

Centerchef skal betale penge tilbage efter køb på kommunens MasterCard.

Apple Watch, billetter til boksebrag, dobbelt-drinks og manglende kvitteringer.

I Struer Kommune har en snæver kreds af toppolitikere og topchefer foretaget indkøb på kommunale kreditkort. Men rod med bilagene får revisionsfirmaet Deloitte til at kalde flere af indkøbene for privatlignende.

Efter DR er gået ind i sagen, skal centerchef for plan- og miljø, John Patuel Hansen, nu betale 3.599 kroner tilbage, som han har købt et Apple Watch for på sit kommunale kort.

John Patuel Hansen har adgang til ét af Struer Kommunes ni forskellige MasterCards, som er personligt knyttet til blandt andre borgmester Niels Viggo Lynghøj (S), forhenværende borgmester Mads Jakobsen (V) og den forhenværende kommunaldirektør, der i januar blev sigtet for mandatsvig for misbrug af sit kort for 123.098 kroner.

Da Struer kommune i august 2019 bad revisionsfimaet Deloitte om at gennemgå den daværende kommunaldirektørs transaktioner, bad kommunen samtidig Deloitte om at se nærmere på kommunens øvrige MasterCard-køb.

DR har fået aktindsigt i den eksterne redegørelse fra revisionsfirmaet Deloitte, som konkluderer, at flere kortindehavere kan have foretaget privatindkøb for offentlige midler.

"Det er konstateret, at der er afholdt udgifter med MasterCard, der kan have karakter af private udgifter uden efterfølgende løntræk hos pågældende medarbejdere", skriver Deloitte i redegørelsen fra oktober.

Deloittes konklusioner er baseret på en stikprøve på 50 ud af de i alt 702 transaktioner, der er foretaget på kommunens ni MasterCards mellem januar 2017 og juli 2019.

Ud over flere privatlignende indkøb konstaterer Deloitte i sin stikprøve også andre kritisable forhold.

I flere tilfælde er der hverken angivet kommunale formål med indkøbene eller angivelser af, hvilke personer der har fået varerne.

Revisorfirmaet har i en række tilfælde heller ikke kunnet finde bilagene for transaktionerne – bilag, der skal afleveres ifølge reglerne om god bogføringsskik og regnskabsregulativet, så man kan se, hvad der er blevet købt, forklarer eksperter til DR.

Centerchef skal betale penge tilbage

Blandt de kritisable transaktioner, som Deloitte slår ned på, er et indkøb af et Apple Watch.

I november 2018 brugte John Patuel Hansen, centerchef for plan- og miljø, sit kommunale MasterCard til at købe et Apple Watch til sig selv for 3.599 kroner.

I kommunens interne redegørelse har centerchefen forklaret, at uret er et arbejdsredskab, men efter DR har spurgt ind til indkøbet, må direktøren nu betale pengene for uret tilbage.

John Patuel Hansen har ikke svaret tilbage på DR’s henvendelser, men kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, der tiltrådte jobbet 1. febraur, forklarer til DR, at kommunen har ændret holdning til købet.

"Et køb af et Apple Watch vurderes ikke som et tilstrækkeligt vigtigt arbejdsredskab i varetagelsen af det daglige arbejde, hvorfor centerchefen er opkrævet betaling for uret", skriver Jesper Thyrring Møller i et svar til DR.

Kommunen erkender samtidig, at indkøbet også er i strid med kommunens indkøbsaftaler, fordi købet skulle være sket via kommunens it-afdeling.

Ifølge Jakob Dedenroth, der er jurist og direktør i firmaet Revisorjura, er der tale om et klokkeklart privatindkøb på et kommunalt kreditkort.

- Det, mener jeg, må være et privatindkøb, og det har kommunen også vurderet, når de nu vil have pengene tilbage. Det er et klokkeklart eksempel på en udgift, som er kommunen uvedkommende, vurderer han.

Boksebrag på kommunens regning

Deloitte slår også ned på et billet-indkøb til et lokalt boksebrag.

Den 10. oktober 2017 blev den daværende Venstre-borgmester Mads Jakobsens kommunale MasterCard brugt til at købe syv billetter til boksestævnet Nordic Fight Night i Struer.

Regningen på i alt 2.426 kroner gav adgang til at se Struer-bokseren Dina Thorslund vinde sin første titel som verdensmester.

Og de syv udvalgte gæster kunne på kommunens regning også opleve en af landets største mandlige boksere, Patrick Nielsen, gøre comeback.

Men i Struer Kommune er der ingen, der ved, hvem der fik billetterne.

- Det er ikke mig, der har foretaget transaktionen. Jeg har ikke selv deltaget i arrangementet, og jeg ved ikke, hvem der har deltaget i det. Så jeg aner ingenting om det, forklarer tidligere borgmester Mads Jakobsen til DR.

Han kalder det utilfredsstillende, at hans kort uden hans viden er blevet brugt til at købe billetterne.

Centerchef for intern service, Carsten Esager Sørensen, der selv har stået for kommunens egen undersøgelse af de privatlignende indkøb, ved heller ikke, hvem der modtog billetterne.

I det skriftlige svar fra kommunen forklarer kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller:

"Som det tidligere er meddelt, er der ikke noteret nogen deltagerkreds på bilaget. Købet af billetter er en del af støtten til kampen", skriver han.

"Det er en privat udgift"

Billetterne til Nordic Fight Night undrer flere eksperter, der forklarer, at udgifter til boksekampe i udgangspunktet ikke er en udgift, som kommunen bør betale.

- Struer Kommune skal ikke betale for, at medarbejderne skal til boksekamp. Derfor kræver afholdelse af udgiften jo, at bogholderiet kan se, hvorfor det her er relevant for kommunen, vurderer ekspert i revision Jakob Dedenroth.

Han forstår desuden ikke, hvorfor kommunen ikke har undersøgt udgiften yderligere.

- Konklusionen må jo være, at det er en privat udgift, siger han.

Meldingen fra Struer Kommune vækker også undren hos Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Det er noget rod, at deltagerlisten mangler. Derudover er det meget mærkeligt, at de ikke ved, hvem deltagerne er. Det var jo en særlig begivenhed, forklarer han.

Den ansvarlige for kommunens interne undersøgelse, centerchef for intern service, Carsten Esager Sørensen, erkender, at kommunens bilagskontrol har været mangelfuld, men forklarer, at kommunen ikke har tænkt sig at undersøge billet-købene yderligere.

Shots og dobbelt-drinks på Charlys Pub

Da den nu sigtede og tidligere kommunaldirektør i sommer valgte at opsige sin stilling på grund af sygdom, blev Jakob Bisgaard ny konstitueret kommunaldirektør.

Jakob Bisgaard kom fra en stilling som direktør for teknik- og kultur, hvor han også havde et af kommunens kreditkort i lommen.

DR’s aktindsigt i Deloittes notater viser, at han få måneder inden karriere-hoppet brugte sit MasterCard til at købe drinks, øl og shots for i alt 1.180 kroner en aften i Fredericia - og tæt på midnat bliver kortet også brugt på Charlys Pub i Vejle.

Kommunen modtog dog aldrig informationer om, hvem der fik de våde varer, eller hvad det kommunale formål var. Også her erkender Struer Kommune over for DR, at bogføringen er mangelfuld.

Ifølge centerchef Carsten Esager Sørensen har den konstituerede kommunaldirektør forklaret, at deltagerne var fire politikere fra kultur- og fritidsudvalget samt to embedsmænd. Men den forklaring er ikke god nok, vurderer eksperterne.

- Det er jo klart, at embedsmænd ikke kan gå ned på en pub og bælle shots, og de har jo ikke engang bogført deltagerlisten, der viser hvem og hvor mange, der fik drinks, øl og shots. Udgifter til drinks og shots er jo som udgangspunkt af privat karakter, siger revisions-ekspert Jakob Dedenroth.

Professor i offentlig økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, kritiserer også, at kommunen ikke har styr på, hvorfor kommunen skulle afholde udgifter til drikkevarerne.

- Der blev ikke foretaget korrekt bogføring, fordi bilagene ikke ligger, hvor de skal. Så her er der jo også bilagsrod, siger professor Per Nikolaj Bukh.

Borgmesterens hotelkvittering

Deloitte har også konstateret manglende kvittering for en MasterCard-transaktion, der er foretaget af Struer Kommunes nuværende borgmester, Niels Viggo Lynghøj (S), i maj 2018.

- Der kan ikke findes kvittering for hotelophold, skriver Deloitte om borgmesterens tur til finske Forssa, der er venskabsby til Struer.

Det manglende bilag gør det ikke muligt at se, hvad borgmesteren har betalt 2.946 kroner for.

- Reglerne er helt klart overtrådt, selvom det ligner en relevant kommunal udgift. Der findes jo ingen kvittering for hotelopholdet, og derfor er det ikke muligt at se, hvad der er blevet betalt for. Og derfor er det for eksempel ikke muligt at se, hvorvidt reglerne om offentlig sparsommelighed er overholdt, siger Jakob Dedenroth og fortsætter:

- Samtidig er borgmesteren jo den øverst politisk ansvarlige for, at reglerne følges. Derfor er det bekymrende, når Deloitte via en mindre stikprøvekontrol finder, at han ikke har fulgt reglerne.

Også professor i økonomistyring vurderer, at reglerne er overtrådt.

- Det er noget rod, simpelthen. Bilaget skal være der, så du har en specifikation på, hvad du har købt. Også selvom det ser plausibelt ud, at udgifterne kan kobles til en rejse, der har et kommunalt formål, siger Per Nikolaj Bukh.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) er ikke selv vendt tilbage på DR’s henvendelser om interview, men via et skriftligt svar fra den nye kommunaldirektør forklarer han, at udgifterne vedrører "fire personers hotelophold én nat i forbindelse med venskabsbyarrangementet".

Topchef undersøgte sig selv

I Deloitte-redegørelsen opfordrer revisoren direkte Struer Kommune til at gennemtrawle alle 702 kort-transaktioner.

Da DR Nyheder først henvender sig til Struer Kommune om Deloitte-redegørelsens konklusioner om privatlignende indkøb, forsikrer den daværende konstituerede kommunaldirektør og MasterCard-indehaver, Jakob Bisgaard, at kommunen har fulgt Deloittes opfordring.

- Der har været mangelfulde oplysninger. Vi har gennemgået alle transaktionerne, men alle transaktionerne er i orden og ikke af privatlignende karakter. Alt er, som det skal være, siger Jakob Bisgaard.

Et opklaringsarbejde, der ikke tog lang tid at udføre for centerchefen for intern service, der foretog kommunens egne, interne gennemgang.

- Jeg satte mig ned ved computeren og gav mig til at læse det hele igennem på en eftermiddag eller to, hvor jeg slog op i bilagene for at se, om der var noget ulovligt ved dem, siger Carsten Esager Sørensen, der selv har et kommunalt MasterCard, om metoden bag den interne redegørelse.

Ifølge centerchefen blev den interne gennemgang udført, uden at der blev taget nogen former for notater eller anden skriftlig dokumentation.

Jakob Dedenroth giver ikke meget for kommunens egen undersøgelse.

- Den interne redegørelse er ubrugelig. Kommunen burde have ladet den eksterne revisor, Deloitte, fortsætte undersøgelsen til bunds. Derudover skal centerchefen jo tage stilling til egne transaktioner, hvilket naturligvis ikke giver mening, da han er inhabil, siger han.

Professor i offentlig økonomistyring Per Nikolaj Bukh mener, at kommunen med sin gennemgang har reageret som påkrævet i situationen.

I Struer tvivler kommunen da heller ikke på validiteten af sin egen undersøgelse.

"Vi har fuld tillid til vores centerchefs gennemgang af MasterCard-transaktionerne, som blev gennemført umiddelbart efter revisionens gennemgang. Centerchefens egne MasterCard-bilag er gennemgået af den nye kommunaldirektør, som er tiltrådt pr. 1. februar 2020", skriver den nytiltrådte kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller i et skriftligt svar om kommunens egen undersøgelse til DR.