Torben kan blive dødssyg af corona, men er tvunget på arbejde: 'Jeg skal have råd til at leve'

Fagbevægelsen råber på hjælp til 34-årige Torben Bøgh Jensen og andre kronisk syge.

34-årige Torben Bøgh Jensen er astmatiker og diabetiker og har fået fjernet sin milt, hvilket gør ham særligt sårbar, hvis han skulle blive syg med Covid-19. (Foto: © Torben Bøgh Jensen)

- Som jeg forstår det, så kan jeg risikere at dø, hvis jeg får corona.

Derfor var der ingen tvivl hos hverken 34-årige Torben Bøgh Jensens læge eller arbejdsgiver, da coronavirus ramte Danmark.

Bliv hjemme, så du ikke risikerer at blive smittet!

Torben Bøgh Jensen er diabetiker, har let astma og fik fjernet sin milt for et år siden, så han så ingen grund til at risikere noget og lod sig i samråd med arbejdsgiveren, CRH Concrete i Esbjerg, sygemelde den 13. marts.

I de efterfølgende fire uger holdt Torben Bøgh Jensen sig hjemme i Bramming i sikker afstand af kollegaer og smittefare, mens lønnen gik ind på bankkontoen, som den plejede.

Lige indtil den ikke gjorde mere.

I torsdags fik Torben Bøgh Jensen besked fra Esbjerg Kommune om, at der ikke er flere sygedagpenge at hente, fordi han ikke er uarbejdsdygtig. Og at CRH Concrete derfor ikke længere ville få refusion for den løn, arbejdsgiveren udbetalte til Torben Bøgh Jensen.

- Der fandt jeg ud af, at jeg ikke havde fået løn i de seneste 14 dage. Så jeg ringede til min chef og sagde, at jeg ville komme på arbejde næste dag, fortæller han.

Ingen sygedagpenge til kronisk syge

Loven om sygedagpenge blev ellers i al hast ændret den 17. marts, så arbejdsgivere kan få økonomisk støtte til at sende medarbejdere, der har været i kontakt med coronasmittede, hjem, så de ikke smitter kollegaerne.

Den lovændring er Torben Bøgh Jensen og andre, hvis kroniske sygdomme sender dem i særlige risikogrupper for at blive alvorligt syge med Covid-19, ikke dækket af.

Heller ikke selv om Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med hastebehandlingen af lovændringen i en betænkning pointerede, at kronikerne ikke var med.

Udvalget opfordrede derfor regeringen til "at være særlig opmærksom på mennesker i risikogruppen", som ikke var omfattet af aftalen.

Flere kroniske syge i problemer

Altså mennesker som Torben Bøgh Jensen, der bliver nødt til at tage på arbejde og krydse fingre for, at coronasmitten ikke når ham.

Alternativet kan ikke lade sig gøre.

- Nej, jeg kan ikke sige op. Jeg bliver nødt til at arbejde, så jeg har råd til at leve, siger Torben Bøgh Jensen.

Han er ikke den eneste, der har det sådan, fortæller Tina Christensen, der er næstformand i Fagforbundet 3F.

- Vi får flere henvendelser omkring mange af de medlemmer, vi har, som har kroniske lidelser. Hvis sådan en som Torben bliver ramt af coronavirus, så bliver han uden tvivl meget syg.

- Og vi hører også fra medlemmer, som er i kræftbehandling, og som er bange for at blive ramt, fordi deres immunforsvar er svækket, siger næstformanden.

Tina Christensen opfordrer virksomhederne til at tage et socialt ansvar og sende de kronisk syge medarbejdere hjem med fuld løn, som man har gjort hos blandt andre Grundfos og Lego.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har derudover peget på de lønkompensationsordninger, som virksomheder med fyringstruede medarbejdere kan søge om.

Her er der allerede reserveret en pulje på 200 millioner kroner, hvor det skal afklares, hvilke udsatte grupper, der skal være omfattet.

- Det kunne være relevant for de mennesker, men det haster med at kigge på det. Regeringen har kun forpligtet sig til at undersøge en mulig løsning, så vi må afvente og se, hvad de finder frem til, siger Tina Christensen.

Fyring eller corona?

Også i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) oplever man, at kronisk syge medlemmer tager på arbejde.

- Ja, det gør vi desværre stadig. Og vi oplever, at de føler sig pressede til at arbejde, fordi de er usikre på, hvad der vil ske, hvis de bliver ved med at være sygemeldt, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Pædagogerne skal ligesom alle andre have en læges vurdering af, om de kan arbejde, og lægerne følger de retningslinjer, der er udstukket af sundhedsmyndighederne, og som dikterer, at kronisk syge godt kan arbejde, selv om de risikerer at blive dødsyge.

Og så er valget op til de kronisk syge pædagoger, om de vil udsætte sig selv eller deres nærmeste for den smitterisiko, der er forbundet med menneskelig kontakt.

- Vi har for eksempel et medlem, hvis mand er kronisk syg, og i sådan et tilfælde er det op til hende selv at vurdere, om hun vil gå på arbejde og risikere at tage smitte med hjem, eller om hun vil blive hjemme og risikere jobbet, for i det her tilfælde vil kommunen ikke være med til en omplacering, fortæller Elisa Rimpler.

Derfor håber BUPL, at regeringen vil sikre en lønkompensation, så institutionerne kan sende kronisk syge pædagoger hjem og ansætte vikarer i stedet.

- Og det skal ske på en måde, så de kronisk syge kan vende tilbage til arbejdet, pointerer Elisa Rimpler.

Minister: Man skal kunne arbejde uden at frygte for sit liv

For godt 14 dage siden kom der en samlet opfordring til regeringen om at holde hånden under Torben Bøgh Jensen og andre af de mest udsatte i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Den kom fra Danske Handicaporganisationer (DH), FH og DA og gik på, at arbejdsgiverne skal have lønkompensation, når de sender kronisk syge hjem.

- Det er klart, at hvis der er en medarbejder, der vurderer, at vedkommende ikke er klar til at møde på arbejde, så må man tage dialogen med medarbejderen og finde ud af, hvordan man tilrettelægger opgavevaretagelsen bedst muligt og sikrer en tryg tilbagevenden til arbejdet, siger Jacob Holbraad, der er adm. direktør i DA.

- Vi har foreslået at lave en særskilt ordning på lønkompensationsområdet for de særligt udsatte grupper, så vi sikrer, at vi tager hånd om dem. Den ordning er der ikke endnu, det håber vi på, at vi kan lave i fællesskab med regeringen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard henviser til de 200 millioner kroner, der allerede er afsat til at finde en løsning for denne gruppe, og man vil snarest begynde forhandlinger på baggrund af et oplæg efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Der er ingen tvivl om, at der vil være mennesker, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi smitte med Covid-19 vil være livsfarlig eller med risiko for svært tab af funktionsevne. For regeringen er det afgørende, at man kan gå på arbejde uden at frygte for sit liv og funktionsevne, siger Peter Hummelgaard.

Torben er rykket ned i hjørnet

Og det er lige præcis sådan en "kronikerpakke", der skal til, hvis Torben Bøgh Jensen skal undgå at risikere helbredet hver dag.

- Jeg bliver nødt til at arbejde, og det vil jeg gøre, indtil jeg kan blive hjemme med løn, siger han.

Indtil det sker, er Torben Bøgh Jensen blevet placeret i et hjørne af fabrikken, så han så vidt muligt undgår kontakt med kollegaerne.

Men det kan ikke undgås helt, for han er ved at blive oplært i den funktion, der er placeret i hjørnet, så han kan blive stående. Med sin flaske med sprit.

- Jeg tager de foranstaltninger, der skal til og håber på, at andre også gør det. Men jeg kan da godt se, at folk er begyndt at slække lidt mere på det, siger Torben Bøgh Jensen.

- Det er træls, for det er sådan noget, der kan gøre, at jeg bliver smittet.