Trafikkens brøl kan være det rene gift: Derfor bliver vi syge af støj

Selvom du ikke føler dig generet af støj, så kan din krop tage skade, advarer forsker.

- Man får en øget risiko for hjertekarsygdomme og måske også sygdomme som diabetes og overvægt, siger Göran Pershagen, der er professor i miljømedicin ved Karolinska Instituttet i Stockholm.

Søvnløs om natten - stresset om dagen.

Selvom du ikke føler dig særligt ramt af støjgener, så kan din krop blive syg og stresset, hvis du bor i nærheden af en af landets stærkt trafikerede og støjende veje.

Det fortæller Mette Sørensen, der er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse og adjungeret professor ved Roskilde Universitet.

- Din søvn bliver stadig forstyrret. Kroppen går stadig ind og producerer stresshormon, hvis du bliver udsat for høj lyd, siger hun.

  • Derfor er det vigtigt: Trods 10 års målrettet kamp mod sundhedsskadelig støj fra statens veje er det gået den forkerte vej i 35 kommuner. Her er flere boliger blevet ramt af den særligt farlige støj, trods at det samlede antal støjramte boliger på landsplan er faldet.

  • Derfor bliver vi syge: Konstant støj fra trafikken er med til at stresse kroppen og kan også ødelægge og forkorte den del af vores søvn, hvor kroppen restituerer. Det kan over længere tid gøre os syge.

  • Sådan bliver vi syge: Vejstøj forøger risikoen for at få hjertekarsygdomme. Der er også nyere studier, der peger på, at mennesker muligvis også har en forøget risiko for at udvikle diabetes, overvægt og bestemte former for kræft. Derfor har myndighederne i over 10 år lavet handlingsplaner for at reducere støjen fra statens veje.

- Vi kan se, at det muligvis er den helt dybe nattesøvn, som vi får mindre af. Vi ved, at det er i den søvnfase, at kroppen restituerer. Får man ikke den dybe søvn, så kan restituering af kroppen ikke ske i samme omfang, som hvis man sover godt, siger Mette Sørensen.

Ligesom der kan være forskel på, hvor meget vi hver især kan føle os generet af støj, så er der også stor forskel på, hvor meget, vi føler, vi har behov for at sove.

Men også her kan vi snyde os selv. Bor man i nærheden af en konstant støjkilde, kan man godt føle, at man har sovet godt, selvom støjen reelt set har forkortet den dybe nattesøvn, forklarer seniorforskeren.

- Går man ind og kigger på, hvilke søvnstadier du har befundet dig i, så har du muligvis brugt mindre tid i den helt dybe søvn. Så du behøves ikke engang have en bevidsthed omkring, at du har haft en dårlig nats søvn, siger hun.

Kan give alvorlige sygdomme

Göran Pershagen er professor i miljømedicin ved Karolinska Instituttet i Stockholm.

Han har ligesom Mette Sørensen forsket i, hvilke sygdomme der er større forekomster af i de boligområder, hvor støjen fra trafikken er værst.

- Ud over søvnforstyrrelse så har de seneste års studier vist, at man får en øget risiko for hjertekarsygdomme og muligvis også sygdomme som diabetes og overvægt, siger han.

Og ifølge den svenske forsker stiger risikoen for at blive i syg i takt med, at støjniveauet forøges.

- En støjpåvirkning over 50 decibel er eksempelvis ikke ufarlig. Risikoen varierer selvfølgelig fra person til person, men jo højere det gennemsnitlige støjniveau er, desto højere bliver risikoen for negative helbredseffekter, siger han.

Særligt i forhold til blodprop i hjertet er forskningen ret solid, forklarer seniorforsker Mette Sørensen.

- En række studier har vist, at hver gang støjen stiger med 10 decibel, så stiger risikoen for at få en blodprop i hjertet med 8 procent, siger hun.

Facebook
Twitter