Trafikstøj dræber 500 om året

Larm fra biler giver stress og forhøjet blodtryk. En ny dansk undersøgelse skal dokumentere sammenhængen mellem trafikstøj og overdødelighed.

De fleste lægger ikke mærke til støjen fra bilerne i dagligdagen, men kroppen kan ikke finde ordentlig hvile, og det kan udvikle sygdom. (Foto: Jakob Andresen © DR København)

Støj fra trafikken koster anslået 500 liv om året herhjemme. Miljøstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse er gået sammen om en stor undersøgelse af problemet.

Flere udenlandske rapporter senest fra Sverige peger på, at larm fra biler giver forhøjet blodtryk og kan forårsage blodpropper.

FN's sundhedsorganisation, WHO, har fastslået, at trafikstøj kan skade helbredet. Herhjemme anslår eksperterne, at mellem to og 500 hvert år dør tidligere end ellers på grund af sygdomme forårsaget af trafikstøj. Nu skal en stor dansk undersøgelse dokumentere, hvor stort problemet egentlig er.

Mere end hver fjerde bolig støjramt

Målinger viser, at mere end hver fjerde bolig i Danmark er belastet af trafikstøj, det svarer til at over 700.000 boliger ligger over de internationale grænseværdier for støj.

Charlotte Damskov bor på en mindre gade i København. Lejligheden er indrettet så soveværelset vender ud til gaden. Charlotte havde ikke tænkt nærmere over problemet, før hun under en renovering af lejligheden flyttede sengen ind i stuen:

- Den nat sov jeg som en baby! Det var virkelig noget, jeg tænkte over, at jeg slet ikke var blevet vækket af støjen.

Allan Jensen er leder af den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambølls afdeling for Akustik og Støj. Han peger især på problemet med trafikstøj, når vi skal sove:

- Selv om man måske ikke vågner rigtigt, bliver søvnen forstyrret af larmen.

Vejstøj koster milliarder

Fagfolk mener, at larmen giver forhøjet blodtryk og hjertesygdomme. Det skal et forskerhold fra Kræftens Bekæmpelse hjælpe Miljøstyrelsen med at af- eller bekræfte. Humanbiolog Mette Sørensen fortæller:

- Vi har spurgt 57.000 borgere om deres kostvaner, rygning, alkohol og en lang række andre spørgsmål. Ved at sammenligne data for, hvor de har boet og antallet af indlæggelser, kan man få et billede af trafikstøjs betydning for deres sygelighed.

Resultatet af det omfattende studie ventes til sommer, men fagfolk anslår, at indlæggelser på hospital, fravær fra arbejdet og tidlige dødsfald koster samfundet enorme summer.

- Samlet bliver det til 8,7 milliarder kroner om året, som vejstøj koster os, siger Allan Jensen fra Rambøll.

Russervinduer

Til gengæld behøver det ikke koste så meget at reducere problemet, siger Jørgen Jakobsen fra Miljøstyrelsen:

- Støjreducerende asfalt er et godt eksempel. Prisen er faldet meget, så den ikke koster mere end anden asfalt. Samtidig er den støjreducerende asfalt blevet videreudviklet, så den nu er lige så stærk som andre typer,

Støjskærme langs stærkt befærdede veje er et andet effektivt middel:

- De behøver ikke at koste så meget. Det kan bare være en skærm af krydsfinér, materialet og udseendet er underordnet for, om støjskærmen kan holde støjen ude.

Jørgen Jakobsen venter sig også meget af vinduer, der kan lukke luft ind og holde støj ude:

- Man opdagede typen under renoveringen af Vinterpaladset i Skt. Petersborg. De er meget effektive, så jeg håber, de bliver videreudviklet, så prisen kommer på niveau med andre vinduer.

Og så opfordrer han til etablering af flere stilleområder:

- Der kommer mere og mere støj, vi har næsten glemt lyden af vinden i græsset...

Facebook
Twitter