Translatører: Mange tolke har brug for... en tolk

Flere tolke er decideret til fare for patient- og retssikkerheden, mener Translatørforeningen.

Læger, advokater og sagsbehandlere er utilfredse med de tolke, de arbejder sammen med. (Foto: © Michael Tarp- DR Bornholm, DR Bornholm)

De tolke, der anvendes i for eksempel retssager og på hospitaler, er så dårlige, at de er til fare for patient- og retssikkerheden.

Det viser en ny rapport fra Translatørforeningen.

Rapporten bygger på svar fra ansatte i kommunen, advokater, læger, sygeplejersker og asylansøgere, der beskriver store problemer med anvendelsen af tolke.

Et eksempel fra undersøgelsen stammer fra en asylsag.

- Tolken var fra et andet land. Jeg forstod ikke tolkens sprog, og tolken forstod kun få ord af mit sprog, står der i rapporten "Tolkning i den offentlige sektor".

Og en læge glemmer aldrig en episode, hvor en familie åbenlyst har fået forkert besked af tolken.

- Jeg glemmer det aldrig, for jeg kan huske, hvor glade de blev, da de fandt ud, at de ikke fejlede noget, står der.

Almindelige begreber er volapyk

Derfor mener Translatørforeningen, at vi bør gøre som i Norge.

- Der kan man ikke arbejde som tolk uden en test og certificering. Derudover har man i dag har man en hel bacheloruddannelse i tolkning. Den udvikling, der er sket i Norge, mener vi sagtens kan ske i Danmark, siger Carina Graversen, der er medforfatter til rapporten.

Men afgørende her og nu er certificeringen.

- Mange tolke har ingen viden om det, de tolker om. De kan ikke oversætte simple begreber og udtryk. De har faktisk næsten selv brug for en tolk, understreger hun.

Ud af flere hundrede adspurgte har 64 svaret Translatørforeningens spørgeskema. 92 procent af dem er utilfredse med de tolke, de arbejder sammen med.