Transportminister vil ændre loven efter togulykke på Storebælt: Jernbaneoperatører skal kunne straffes

Ingen blev straffet efter togulykken på Storebælt, hvor otte personer omkom. Nu skal loven ændres.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har fået overleveret et brev fra flere pårørende, der har mistet familiemedlemmer i togulykken på Storebæltsbroen i januar 2019. (Foto: © Foto: Ritzau/Scanpix Grafik: Emil Thorbjörnsson)

Det er snart tre år siden, et godstog kolliderede med et DSB-tog på Storebæltsbroen og otte personer omkom i januar 2019. Ulykken skyldtes en lås på godstoget, der ikke virkede.

Men der er aldrig nogen, som er blevet stillet til ansvar og straffet for det. Efter anklagemyndighedens opfattelse er der tale om et uheldigt sammenfald af en række omstændigheder, som ingen særskilt kan gøres ansvarlig for.

Der findes nemlig ikke nogen paragraf i lovgivningen til at straffe den type uheld på skinner, vurderede anklagemyndigheden i december sidste år.

Derfor vil transportminister Benny Engelbrecht (S) nu ændre loven, så det fremover bliver nemmere at straffe jernbaneoperatører, der ikke sikrer deres gods ordentligt.

- Vi er nødt til at tydeliggøre for fremtiden, at ansvaret for at gods er korrekt monteret, det ligger hos den, der opererer med godset. Jeg kan med sikkerhed sige, at loven kommer til at blive tydeliggjort, loven kommer til at blive ændret, siger han.

Det var en lastbilstrailer på en godsvogn fra jernbaneoperatøren DB Cargo, som rev sig løs under en storm og ramte passagertoget med 120 kilometer i timen.

Efter et år med undersøgelser konkluderede Havarikommissionen i slutningen af 2019, at låsen på godsvognen ikke virkede, fordi den ikke var vedligeholdt. Derfor kunne sættevognstraileren blæse af sin plads på godstoget og kollidere med DSB-toget.

DB Cargo ønsker ikke at stille op til interview med DR om sagen. Men i en mail til DR oplyser firmaet, at man har fulgt alle regler på området, og at intet er vigtigere for dem end sikkerheden.

- Derfor har DB Cargo undersøgt alle hændelser, ligesom der er samarbejdet med alle myndigheder om at træffe de passende sikkerhedsforanstaltninger for fremtiden, skriver jernbaneoperatøren.

Afleverede brev til transportminister

Transportministerens ønske om at kigge på lovgivningen kommer efter et nyt pres fra pårørende til ofrene.

I slutningen af oktober i år mødtes transportminister Benny Engelbrecht med Lasse Pedersen, der mistede sin 28-årige forlovede Line Henriksen i togulykken.

Han har sammen med pårørende til seks af de omkomne forfattet et brev, hvor de opfordrer transportministeren til at ændre loven.

- Jeg håber at få ændret loven, så det aldrig sker igen. Så det bliver klart tydeligt, hvad godstogsoperatører skal gøre, og hvad der sker, hvis de ikke gør det, siger Lasse Pedersen.

Han mener, det er utroligt, at det er dem som pårørende, der skal lægge pres på, før der sker noget, og at problemet bliver taget alvorligt.

- Det har været Davids kamp mod Goliat. Jeg kan ikke gøre mere. Vi kan ikke gøre mere. Så at sidde til mødet med Benny (Engelbrecht, red.) var forløsende, og det har lagt låg på, siger Lasse Pedersen.

Mangelfuld jernbanelov

Hvis en bilist eller lastbilchauffør taber noget på landevejen, kan vedkommende blive straffet. Men en lignende mulighed for at straffe på jernbaneområdet eksisterer ifølge anklagemyndigheden ikke.

- Der findes ganske enkelt ikke en bestemmelse i jernbaneloven, der dækker en situation som denne her, siger Martin von Bülow, der er advokaturchef ved Fyns Politi, som har stået for efterforskningen af ulykken på Storebælt.

Er det din vurdering, at en tilsvarende ulykke på landevejen havde fået et andet udfald?

- Det er noget, man kun kan gisne om. Men der foreligger regler på færdselslovsområdet, der nøje beskriver, hvordan man kan blive ansvarlig, hvis man taber noget gods. Så jeg tror, mit umiddelbare svar nok vil være, at den bestemmelse, den ville man nok kunne have bragt i anvendelse, hvis det samme havde været gældende på jernbanerne, siger han.

Transportminister Benny Engelbrecht forklarer, at arbejdet med at ændre loven går i gang her tre år efter ulykken, fordi han først efter mødet med Lasse Pedersen blev klar over, at loven var mangelfuld.

Siger du, at Lasse Pedersen har haft mulighed for at lave et mere grundigt stykke arbejde end juristerne i Transportministeriet?

- Da jeg holdt møde med ham, og han redegjorde for sagen, stod der klart for mig, at det her er noget, vi er nødt til at kigge på. Det har jeg udfordret, og mine jurister er enige i, at vi er nødt til at klargøre loven på det her punkt. Og sådan er det nogle gange, at når noget bliver udfordret udefra, så finder man nogle gange nogle svagheder. Det har man gjort her, og det kan jeg kun være taknemmelig for.