Transportordfører: Målsætning om 120 dræbte i trafikken i 2020 er urealistisk

Selvom færre døde i trafikken i 2017 end året før, er der lang vej til den målsætningen om maks 120 trafikdrab i 2020.

Som det ser ud lige nu, er det ikke realistisk at nå Færdselssikkerheds-kommissionens officielle målsætning om maksimalt 120 trafikdræbte i 2020, siger transportordfører og formand Kim Christiansen. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Færre danskere blev dræbt i trafikulykker sidste år end i 2016.

Alligevel bliver det svært at indfri Færdselssikkerhedskommissionens officielle målsætning om, at der maksimalt må være 120 trafikdræbte i år 2020.

Det erkender transportordfører for Dansk Folkeparti og formand for regeringens færdselssikkerhedskommission, Kim Christiansen.

Nye foreløbige ulykkestal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort, viser, at 183 blev dræbt i trafikken i 2017, mens det gjaldt 211 personer året før.

Og selvom det er tegn på en positiv udvikling, kunne statistikkerne sagtens være bedre, mener formanden.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at tallene trods alt går ned. Men vi kunne godt have ønsket os, at tallene var faldet endnu mere, siger han.

I 2013 satte Færdselssikkerhedskommissionen et officielt mål om, at der maksimalt må være 120 trafikdræbte i år 2020.

Siden 2012 har der ikke været et egentligt fald i antallet af dræbte i trafikken i Danmark, og indtil i år har antallet af trafikdræbte ligget på nogenlunde samme niveau.

Og selv med faldet af antallet i trafikulykker fra 2016 til 2017, bliver det derfor en målsætning, som er svær at indfri, mener formanden.

- Det bliver svært at nå. Men sådan er det jo med målsætninger. Hvis vi ikke havde den, var der slet ikke noget at kæmpe for, siger han.

Kræver indsats på mange områder

Kim Christiansen pointerer, at det kræver en målrettet indsats på mange områder, hvis antallet af trafikdræbte og tilskadekomne skal ned på det niveau, som kommissionen har sat som mål.

- Nu begynder vi at komme med nogle opstramninger, blandt andet i forhold til håndholdt teleudstyr, hvor vi altså begynder at give et klip i kørekortet, hvis bilisterne bruger det. Og det gør vi, fordi den største faktor for ulykker er uopmærksomhed. Mange laver alt muligt andet end at sidde og køre bil, siger han.

Ifølge afdelingsleder for Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, Marianne Foldberg Steffensen, skal de mange trafikdrab kommes til livs ved en fælles indsats fra både politikere, fagfolk og trafikanterne selv.

Det handler blandt andet om, at bilisterne skal blive bedre til at sætte hastigheden ned, at vejene bliver indrettet på sikre og bedre måder, så de ikke indbyder til alt for høje hastigheder, og at der sættes ind med stærke kampagner.

Det er mange af de samme områder, som Kim Christiansen ser som vigtige indsatsområder.

Han siger, at det kræver fortsatte og tydelige kampagner, at der afsættes penge til bedre veje, og at blandt andet bilbranchen arbejder for at gøre bilerne mere sikre ved, at de eksempelvis kan bremse selv. Og så skal der være bedre kontrol med bilisterne.

- Det er alle de her instrumenter, vi skal bruge i bestræbelserne på at nå denne her målsætning, siger formanden.

En urealistisk målsætning

Selvom målsætningen om maksimalt 120 trafikdræbte om to år nok ikke bliver nået, mener Kim Christiansen alligevel, at indsatsen for bedre trafiksikkerhed godt kan accepteres - især set i forhold til, at der de seneste år er kommet flere biler i trafikken, og at der bliver kørt flere kilometer på vejene, siger han.

- Som det ser ud lige nu, er det jo ikke realistisk at nå målsætningen, når der er en stigning i trafikken. Men det rokker jo ikke ved, at vi ikke skal sætte ind på alle de her parametre, så vi kan få antallet så langt ned som overhovedet muligt.

- Kan vi nå 120? Det er ikke sikkert. Men hvis vi kunne nå ned på 130 eller 140, er det jo stadigvæk flot, siger formanden.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter