Tre danske færger er kommet til Indien

Yderligere to danske færger er ankommet til den indiske skrotstrand Alang, hvor også den tidligere Storebælt-færge Kong Frederik IX afventer sin skæbne. Scandlines overvejer fortsat at købe færgerne tilbage, og er nu i dialog med køberne.

De to tidligere Scandlines-færger "Dronning Margrethe II" og"Rügen" er angiveligt ankommet til den indiske skrotstrand Alang,hvor også den gamle færge "Kong Frederik IX" afventer sinskæbne.

Skrothandlere kan tjene mange penge på genbrug af skibesbygningsmaterialer bla. pga. høje priser på stål og andre skibsdelepå verdensmarkedet. Stålpriserne er gået kraftigt op sidenårtusindeskiftet.

Danskeregler tillader ikke uden videre salg af en færge med henblik påophugning og rederen vil derfor spare penge ved at sælge skibet tilen udenlandsk køber, som overfor de danske myndigheder skaldokumentere, at færgen sælges med henblik på videre drift. Men selvmed sådan en klausul kan skibet kort tid efter ende somskrot.

Men det erdyrt at få et skib ophugget i Danmark i forhold til fx Indien bla.pga. den høje arbejdsløn i Danmark.

Det kansjældent betale sig at sætte et gammelt skib, som fx Kong FrederikIX, i stand, hvorfor en skibsreder vil foretrække at sælge skibeteller lade det ophugge.Skrotning af færger

Oplysningen kommer fra Exim India, som er et nyhedsbrev omimport og eksport af skibe i Indien.

Ifølge nyhedsbrevet er de to færger tilsyneladende ankommetallerede torsdag. "Rügen" er i mellemtiden blevet omdøbt til"Recent-1".

Scandlines i dialog

Informationschef i Scandlines, Gert Jakobsen, bekræfter, at de toskibe skulle være ankommet til Alang.

Men han understreger, at Scandlines stadig gør alt, hvadrederiet kan, for at forhindre, at skibene bliver skrottet.

Scandlines overvejer fortsat at købe skibene tilbage.

- Det positive er, at vi igen har fået kontakt til køberne afskibene og nu er i løbende dialog, siger han.

Indien har giver grønt lys

Indien gav i tirsdags grønt lys for skrotningen af "Kong FrederikIX", da myndighederne ikke betragter skibet som affald.

Den indiske miljøminister forsikrede dog, at inderne er i standtil at håndtere skibet miljømæssigt forsvarligt og ioverensstemmelse med indisk lovgivning.

Det mener flere politikere og miljøfolk i Danmark imidlertidikke, at Indien kan.

SF's miljøordfører Steen Gade kræver derfor, at regeringen fårsat en stopper for skrotningen af de danske færger.

Han kritiserer, at regeringen indtil nu ikke har villetindberette uenigheden mellem Danmark og Indien tilBaselkonventionens Compliance Committee.

Steen Gade mener, at den indiske fortolkning afBaselkonventionen er i modstrid med realiteterne.

Samtidig har en gruppe danske læger foreslået, at indiskeskrotstrande bliver omdannet til danske miljøprojekter. BådeVenstre og Enhedslisten bakker op om forslaget.

//detectBrowser();//

 • Motorfærgen "Kong Frederik IX" var noget af det flotteste ogdyreste der var blevet bygget i Danmark.

 • Søsat fra Helsingør Værft i august 1954, hvor prinsesseAnne-Marie døbte den.

 • Færgen var i drift i 42 år især på Storebæltsoverfarten, menogså på andre ruter i Østersøen og i Kattegat.

 • Estonia-katastrofen i 1994 og de efterfølgende større krav tilfærger fik DSB Rederi til at tage Kongen ud af drift - frem for atbruge 15 millioner kroner til ombygning.

 • Interessen for at bevare færgen for eftertiden var stor ogScandlines solgte færgen for en krone til Dansk Færgemuseum, som 1.juni 1997 åbnede færgen for publikum i Nyborg Havn.

 • Men manglende økonomi tvang projektet til at dreje nøglen om i2001.

 • I et par år derefter lå "Kongen" uvirksom hen, dels iNyborg Havn, hvor færgen ventede på mulige købere.

 • Først meldte en kinesisk forretningsmand sig. Siden blev færgenkøbt med det formål af bygge den om til oplevelses- og kursuscenteri Københavns Havn. Det førte til, at "Kongen" i april 2003 forlodhavnen i Nyborg og blev lagt op i Halsskovhavnen. Men også detprojekt gik i vasken.

 • Det indiske selskab Jupiter Shipmanagement Inc. meldte sig somkøber.

 • Færgen forlod dansk farvand 16. marts 2005 med løfter om, atfærgen skulle på værft i Grækenland med henblik på renovering.

 • Da skibet nåede Cypern 8. april blev kursen ændret i retningmod Alang Beach i Indien, hvor færgen lagde til 22. april og nuventer på at blive hugget op.

Kong Frederik IX

 • Prinsesse Benedikte (bygget 1958). Solgt 1988. Ophugget iIndien 2001

 • Kong Frederik IX (bygget 1954) solgt 1997. Ventes ophugget iIndien i 2005.

 • Asa Thor (bygget 1965) solgt september 1997. Ophugget iIndien.

 • Knudshoved (1961) solgt december 1997. Ophugget i Indien.

 • Prinsesse Anne Marie (1960) solgt marts 1998 til tysk rederi.Sendt til ophugning i Indien 2004

 • Prinsesse Elizabeth (1964) solgt marts 1998 til tysk rederi.Sendt til ophugning i Indien 2004

 • Najaden (1967) solgt maj 1998 til tysk rederi.

 • Esbjerg (1964) solgt oktober 1998 til Nigeria somflodpram.

 • Nordby (1964) solgt oktober 1998 til Nigeria som flodpram.

 • Catlink III (1995) solgt december 1999 til sejlads mellemTallin og Helsinki.

 • Dronning Ingrid (1980) solgt marts 1999 til humanitærorganisation i England som hospitalsskib.

 • Kraka (1982) solgt juni 1999 til England somoffshore-skib.

 • Lodbrog (1982) solgt juni til England som offshore-skib.

 • Danmark (1968) solgt juni 1999 til ophugning i Danmark.

 • Prins Henrik (1974) solgt oktober 1999 til Italien.

 • Rostock Link (1975) solgt oktober 1999 til sejlads i det græskeøhav.

 • Tranekær solgt december 1999 til færgefart i Italien.

 • Romsø (1973) solgt december 1999 til færgefart iIndonesien.

 • Arveprins Knud (1963) solgt februar 2000 til Saudi Arabien. Ioktober 2004 ophugget på den berygtede Alang-strand i Indien.

 • Sprogø (1962) solgt februar 2000 til Saudi Arabien. I oktober2004 ophugget på den berygtede Alang-strand i Indien.

 • Hurtigfærgen Felix solgt i 2002 til Italien.

 • Færgerne Rügen (1972) og Dronning Margrethe II (1973) solgt ifebruar 2005 til Marco Shipping i Dubai.

 • Kilde: Fyens Stiftstidende 27. oktober 2002,Ritzau.

Solgte færgerSagen om "Kong Frederik IX" og solgte danskefærger