Tre gange så mange unge får diagnosen depression

Især pigerne er hårdt ramt, viser nyt forskningsprojekt.

(Foto: Grafik: Morten Fogde Christensen © DR Nyheder)

Flere og flere unge bliver diagnosticeret med depression.

Fra 2000 til 2013 er andelen af unge i alderen 15 til 19 år, som er blevet udskrevet fra en psykiatrisk klinik med en depressionsdiagnose, tredoblet.

Det viser et nyt forskningsprojekt fra Rigshospitalet. Selvom tallene går fire år bagud, er der god grund til at antage, at billedet formentlig er det samme i dag, da salget af antidepressiv medicin i 2016 lå på samme høje niveau.

- Det er bekymrende, og det er et problem, at så mange unge mennesker oplever symptomer, som er forenelige med depression, siger professor i psykiatri Lars Vedel Kessing, der har arbejdet med forskningsprojektet.

Han hæfter sig ved, at de unge piger og drenge i den periode af deres liv er i puberteten, og at de derfor er særligt sårbare.

- Det er der, de skal udvikle sig, og det er derfor en ekstra udfordring for dem at slæbe rundt på en depression, siger Lars Vedel Kessing.

Mange unge oplever et stort pres

Forskerne ved ikke, hvorfor flere unge får en depressionsdiagnose. Men Lars Vedel Kessing peger på, at der kan være flere årsager til det. Den ene kan være, at det er blevet mindre tabubelagt at søge om hjælp, siger han.

- Den anden er, at de i højere grad føler sig udsatte. De oplever større krav og mere stress, som kan resultere i depression, siger han, men understreger, at det er gisninger, og at forskningen ikke har undersøgt årsagerne.

Hos foreningen Bedre Psykiatri mener man også, at det skyldes et pres, som de unge oplever.

- De unge er meget pressede i deres hverdag. Der er rigtig mange krav til dem. Der er eksamener og krav: Hvordan skal jeg være, hvordan skal jeg klare mig, hvordan skal jeg se ud, har jeg venner nok, er jeg alene, kan jeg stifte en familie på et tidspunkt?, siger landsformand i Bedre Psykiatri, Birgit Elgaard og tilføjer:

- De år er nok nogle af det mest følsomme i et barns liv.

Flere piger end drenge

Forskningen viser også, at der er sket en stigning i antallet af indlæggelser på grund af depression og i brugen af antidepressiv medicin.

Især blandt de unge piger. Blandt de 15-19-årige er 2,4 gange flere piger end drenge på antidepressiv medicin.

- Det er de hormonændringer, der sker, som gør pigerne mere sårbare, peger Lars Vedel Kessing på.

Han har sammen med de andre forskere bag projektet hæftet sig ved, at der i alderen 10-14 år er lige mange drenge og piger, der får stillet diagnosen depression.

- Men omkring puberteten skilles kurverne ad. Og det tyder jo meget på, at det netop er nogle hormonelle ændringer, der sammenholdt med sociologiske og samfundsmæssige forhold, spiller ind, siger han.

Hos Psykiatrifonden kommer stigningen i andelen af unge med depression ikke bag på chefpsykolog Michael Danielsen. Og pigerne kan være særligt hårdt ramte, fordi de i særlig grad stiller for høje krav til sig selv, mener han.

- En depression er jo en alt for høj grad af selvkritik. Det pigerne selv fortæller, det er, at de er meget optaget af, hvad andre forventer af dem og er meget optaget af, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er de i højere grad end drengene - særligt i den alder

Kan forfølge en i livet

Uanset årsagen til depressionen, er det vigtigt at få stillet diagnosen så hurtigt som muligt, så man kan komme i behandling, slår eksperterne fast.

- Den store udfordring er at opspore det så tidligt, at du kan nå at behandle det, inden det bliver til en svær depression, siger Birgit Elgaard og fortsætter:

- For det er sådan, at hvis du først bliver ramt af en depression, så er det noget, der vil forfølge dig i årene fremad, og du vil altid være mere disponeret for et tilbagefald senere hen.

En depression kan både få betydning for de unges uddannelse, arbejdssituation og sociale relationer, forklarer Lars Vedel Kessing.

- Det er selvfølgelig et problem, at der er flere unge, der er kommet i behandling. Det er et problem, at det er så mange, siger han.

- Vi ved, at depression er en stor riskofaktor på længere sigt i forhold til at ende med at få førtidspension. Nu er det jo bestemt ikke alle, det går så grelt for, og man må jo vende det om og sige, at det er godt, de får behandling, fortsætter han.

Derfor opfordrer han til, at man kontakter sin egen læge og fortæller om det, hvis man mistænker, at man har en depression.

- Det er ikke noget, man skal skamme sig over. Det er ikke noget man skal føle skyld over. Man skal fortælle om det, og så kan den praktiserende læge finde ud af hvilken hjælp man har brug for.

Facebook
Twitter