Tre gode råd til skilsmisseforældre i konflikt med hinanden

Hos Børns Vilkår ringer forældretelefonen hver dag med spørgsmål fra fraskilte forældre

Antallet af skilsmisser er steget siden 2010, hvor knap 15.000 par blev skilt. I 2016 blev 17.400 par skilt, viser tal fra Danmarks Statistik (Foto: © Flemming Krogh)

Konflikter, vrede og bitterhed. Ikke alle skilsmisser ender så godt, som sådan en nu kan ende.

Og i Socialdemokratiet vil man nu - midt i forhandlingerne om en ny skilsmisselov - have indført én times gratis rådgivning til alle forældre, der er blevet skilt.

Senest tre måneder efter skilsmisse skal forældre tvinges til at modtage rådgivning med en psykolog eller socialrådgiver hos det offentlige, lyder forslaget.

Hos Børns Vilkår ringer forældretelefonen 20-25 gange om dagen, og over halvdelen af gangene handler opkaldet om skilsmisse. For nogle af dem, der ringer ind, har store problemer med deres tidligere partner – og af og til taler de end ikke med eksen længere, selv om de har et eller flere børn sammen.

Måske foregår kommunikationen mellem forældrene endda igennem børnene. Og så er det rådgiverens arbejde at huske forældrene på, at selv om de selv er brede, bitre eller sårede, så skal de fokusere på barnet i stedet for deres egne problemer.

Det fortæller Camilla Terndrup, der er uddannet socialrådgiver og er børnefaglig konsulent og projektleder for voksenrådgivningen i organisationen.

- Børn har behov for at kunne have en relation til begge forældre, der ikke handler om forældrenes relationer til hinanden. De har behov for frit at kunne elske begge forældrene. For selv om far stak af med en anden, så har barnet stadig behov for at have en relation til sin far, siger Camilla Terndrup.

Hun har tre gode råd til skilsmisseforældre, der har problemer med deres eks, som kan gå ud over børnene:

Hjælp dig selv, tal kun om barnet, hvis I har svært ved at tale sammen, og bland ikke barnet ind i de følelser, I har for hinanden.

Hjælp dig selv

- Inden et fly letter, bliver man jo altid instrueret i at bruge iltmasker. Og man får altid at vide, at man skal tage sin egen iltmaske før, man hjælper barnet. Det er på samme måde i en skilsmisse – nogle gange skal man hjælpe sig selv for at få overskuddet til at være konstruktiv i det nødvendige forældresamarbejde, som børn har brug for at forældrene har, siger Camilla Terndrup.

- Forældre skal kunne håndtere deres egne følelser og være konstruktive. Jeg tror først og fremmest, at man må indse, at man ikke kan ændre på andre mennesker. En konflikt starter med en selv.

- Nogle gange er man nødt til at trække sig og tænke sig lidt om. Her er det en god idé at vende problemet med børnesagkyndig rådgivning i statsforvaltningen eller opsøge en psykolog – men man behøver ikke nødvendigvis at få professionel hjælp. Man kan også bede en ven eller veninde om at være neutral og se problemet fra ekspartnerens eller barnets side.På den måde kan man bruge en allieret til noget andet end at klappe en på ryggen.

Tal kun om barnet, hvis I har problemer med at tale sammen

- Størstedelen af dem, der ringer til forældretelefonen, er i en vis udstrækning i konflikt, tror jeg. Nogle af dem kommunikerer gennem barnet – og kommunikation skal aldrig gå gennem barnet. Man er nødt til at finde et niveau af samarbejde. Man behøver ikke at spise middag sammen hver anden uge, men man er nødt til at skabe en sammenhæng i barnets liv, siger Camilla Terndrup.

- Vi prøver at hjælpe dem til selv at agere konfliktnedtrappende og give dem råd til, hvordan de kan tale til den anden forælder. En anerkendende kommunikation kan have svære vilkår i konfliktfyldt skilsmisse, hvor der er mange svære følelser i spil.

Bland ikke barnet ind i de følelser, I har for hinanden

- Adskil hvad der handler om dig, og hvad der handler om dit barns behov. Det kan være svært at skille ad. Der er forældre, der blander børnene ind i de konflikter, som de har med hinanden. Konflikter mellem de to mennesker, som børn elsker mest gør ondt og vil påvirke dem negativt, siger Camilla Terndrup.

Forhandlingerne om en ny skilsmisselov fortsatte i Socialministeriet i eftermiddag. Der er ikke nogen deadline for, hvornår partierne skal blive enige om en ny skilsmisselov.