Tre hospitaler satser på ny app for at bekæmpe stress og sygdom

Appen Howdy skal være med til at løse eventuelle trivselsproblemer på sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Det stress-relaterede sygefravær skulle meget gerne blive lavere, fortæller direktøren for de tre sygehuse, Niels Reichstein Larsen. En app medvirker til dette fra i dag. DR Grafik: Nathalie Nystad

Rettelse: Kritikken fra seniorforsker Bo Netterstrøm blev ikke forelagt for ledelsen af sygehusene inden udgivelse. Det er gjort efterfølgende og en række tiltag, som sygehusene også gør brug af for at højne trivslen, er blevet tilføjet. Derudover er der en præcisering i første faktaboks.

Hvor ofte har du følt dig glad og i godt humør de seneste 14 dage?

Det er et af de spørgsmål, medarbejdere på tre af Region Sjællands hospitaler kan forholde sig til i en ny app, der bliver udrullet til cirka 3.000 medarbejdere fra i dag.

Appen Howdy skal være med til at løse eventuelle trivselsproblemer og styrke de ansattes ve og vel på sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Her får alle medarbejdere fra i dag muligheden for frivilligt at benytte sig af appen.

Målet er klart: Det stress-relaterede sygefravær skulle meget gerne blive lavere, fortæller direktøren for de tre sygehuse, Niels Reichstein Larsen.

- Jeg håber, at det sygefravær, der skyldes stress-relaterede sygdomme eller mistrivsel, vil falde. Dermed håber jeg, at der vil være flere medarbejdere til stede til at tage sig af de mange patienter, der gerne vil have hjælp fra os, siger han.

Overlæge har været glad for appen

Appen fungerer sådan, at medarbejdere, der takker ja til tilbuddet om at bruge den, hver anden uge får en påmindelse om at besvare fem spørgsmål om, hvordan de har det.

Spørgsmålene handler om søvn, motivation, afslapning, energi og humør - alt sammen skal det danne et billede af medarbejderens trivsel. Svarerne bliver omregnet til en generel måling af den enkeltes mentale velvære, og hvis det står skidt til, vil vedkommende blive kontaktet af en psykolog.

Artiklen fortsætter under boksen.

Siden 2017 har medarbejderne på kirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus kunnet bruge appen, og her har man haft gode erfaringer.

Derfor har der gennem længere tid lydt en opfordring fra afdelingen om, at sygehusledelsen skulle udbrede tiltaget. Og den opfordring har man altså nu valgt at følge.

Hør Niels Reichstein Larsen forklare, hvorfor man har valgt at udbrede appen:

En af dem, der har benyttet sig af Howdy, er Line Rosell Walker. Hun er ledende overlæge på kirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus og har været glad for at bruge appen til at følge med i, hvordan hun har det,

- Tidligere i mit arbejdsliv har jeg haft perioder, hvor jeg har været meget presset. Og derfor ved jeg også, at man ikke altid helt kan mærke, hvad stress i virkeligheden giver for nogle symptomer. Derfor har jeg brugt appen til at få et forvarsel på min trivsel, siger hun.

Overlæge Line Rosell Walker har været glad for at bruge appen Howdy, men understreger, at den ikke alene kan løse trivselsproblemer. Foto: Slagelse Sygehus

Det er netop meningen med appen, at den skal kunne forebygge stress og gøre den enkelte opmærksom på trivselsudfordringer, forklarer Gunnar Brabrand, der er salgsdirektør i Howdy.

- Der findes en række tilbud, som personer i lav trivsel kan række ud til selv. Men problemet med de løsninger er, at de desværre ofte først kommer i spil på et meget sent tidspunkt - når personen først er røget helt ud over kanten. Appen kan være med til at skabe bevidsthed tidligere, siger han.

Forsker: Metoden er forkert

Men metoderne lyder helt forkerte i Bo Netterstrøms ører. Han er seniorforsker med speciale i stress og medejer af Stresscentret Kalmia.

Det er ifølge ham særligt kritisabelt, at appen i et forsøg på at forbedre trivslen på arbejdspladsen fokuserer på den enkeltes problemer i stedet for at fokusere på arbejdsforholdene.

- Problemet ligger ikke hos den enkelte, men i de arbejdsforhold, man tilbyder den enkelte. Der er et udmærket slogan, der hedder: Stress opstår individuelt, men skal behandles kollektivt, siger Bo Netterstrøm, der er forfatter til en række bøger om stress.

- Den, der er skyldig i forholdene i sundhedsvæsnet, er ikke den enkelte.

Sådan kan det se ud, når en medarbejder bruger appen. Foto: Howdy

Tror du, appen kan gøre en afgørende forskel for de medarbejdere, der er på hospitalerne?

- Nej. For at sige det lige ud. Ikke ret mange vil få gavn af det, og det retter søgelyset det forkerte sted hen.

Han henviser til, at man fra forskning ved, at stress for langt de fleste helt eller delvist er udløst af forhold på deres arbejdsplads og kun for ganske få er relateret udelukkende til problemer i privatlivet.

Kan ikke stå alene

Bo Netterstrøm finder det derudover problematisk, at medarbejderen automatisk bliver kontaktet af en fagperson, hvis svarerne på spørgsmålene viser tegn på dårlig trivsel.

- Man burde i stedet have muligheden for selv at kontakte en, når man synes, man har behovet. Det andet er ganske grænseoverskridende og utilstedeligt, siger han.

Det er dog muligt for medarbejderen aktivt at fravælge sig kontakten, ligesom det naturligvis er frivilligt, om man vil bruge appen, understreger salgsdirektør Gunnar Brabrand.

Han fremhæver, at man med Howdy både hjælper den enkelte, men også giver brugbar viden om den generelle trivsel i en afdeling til lederen.

- En app gør det ikke alene.

- Vi rapporterer også til organisationen hver måned - i stedet for de her APV-undersøgelser (lovpligtige arbejdspladsvurderinger, red.), der ellers kører hvert tredje år, siger han.

Hos de tre sygehuse i Region Sjælland lægger sygehusdirektør, Niels Reichstein Larsen, da også vægt på, at Howdy ikke er det eneste initiativ, man har sat i søen for at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet.

- Det her er bare et enkelt værktøj i en stor værktøjskasse, vi bruger, siger han og nævner blandt andet et projekt med fokus på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres.

Og det er vigtigt, for der er store problemer i sundhedsvæsnet, understreger overlæge Line Rosell Walker.

- Man kan ikke indføre en app og tænke, at så er den klaret.

Sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Marianne Nielsen på kirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus siger, at appen giver hende bedre overblik over medarbejderne.

- Det er fysisk umuligt at have fingeren på pulsen med alle, men hvis jeg kan se, at gruppe x har det fint, men i gruppe y, der er lidt mistrivsel, så er det jo dér, jeg skal sætte mit fokus ind. Jeg får et meget mere målrettet redskab til mit arbejdsmiljø arbejde, siger hun.

Siden man i 2017 tog app'en i brug, har der ikke været nogle langtidsstresssygemeldinger på den pågældende afdeling, oplyser hospitalet.

Derudover er der tilbud om stressrådgivning og psykologhjælp for medarbejderne, mens ledelsen på tværs af afdelingerne mødes med fokus på ledelse af trivsel og et godt arbejdsmiljø.