Tre problemer med dyrevelfærden, som udløste sanktioner til dansk landbrug

Syge grise, der ikke får behandling, og kalve, der ikke har mulighed for at udleve deres suttetrang, var blandt de alvorligste regelbrug, fortæller Fødevarestyrelsen.

Kontrolbesøg i landets svine- og kvægbesætninger udløste i 2021 en række indskærpelser og politianmeldelser. (arkivfoto). (Foto: © Tomas Munita, Ritzau Scanpix)

Fødevarestyrelsen har i sin rapport om dyrevelfærden i dansk landbrug opsummeret nogle af de overtrædelser af reglerne, som man fandt på 1.033 kontrolbesøg i 2021.

Rapporten har allerede fået en bekymret minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) til at sige, at udviklingen står stille eller på nogle punkter direkte går tilbage.

- For mig er der ingen tvivl. Vi skal have vendt udviklingen én gang for alle, siger han.

Her er tre punkter, der især udløste sanktioner, når kontrollanterne kom på besøg.

1

Syge grise får ikke behandling

Kontrolbesøg hos flere svinebesætninger fandt i 2021 tilfælde af syge eller tilskadekomne grise, der ikke fik den rette behandling. (arkivfoto). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Danmark)

Ud af de 271 svinebesætninger, som man i 2021 kontrollerede, var det kun 68,6 procent, der slap uden en anmærkning.

Der blev uddelt 79 indskærpelser og 17 politianmeldelser, som er den alvorligste sanktion, som kontrollanterne kan bruge.

- Når vi kigger på sanktioner i grisebesætninger, så er det mest alvorlige manglende behandling af syge og tilskadekommende dyr, og det har ført til en række politianmeldelser, forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen Christian Strøyer.

Hovedparten af politianmeldelserne - 16 i alt- omhandlede således syge eller tilskadekomne grise, der ikke fik den fornødne pleje og behandling.

Samme mangel udløste 37 indskærpelser for svinebesætninger og 33 indskærpelser for besætninger med voksent kvæg.

2

Kalve har ikke adgang til sutteanlæg

Besøg på flere kvægbesætninger fandt at kalve, der blev taget fra moren uden at have adgang til sutteanordninger. (arkivfoto). (Foto: © Stringer/UK, Scanpix Nordfoto)

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år nogle risikoområder, som man særligt fokuserer indsatsen på.

I 2021 fokuserede man på forholdene for malkekvæg, og det medførte blandt andet, at der blev fundet fejl på næsten halvdelen af kvægbesætningerne.

Her lød 111 indskærpelser: "Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov".

Det handler om mangel på sutteanlæg, forklarer Christian Strøyer fra Fødevarestyrelsen.

- Det er der behov for, fordi kalvene bliver taget tidligt fra koen, for at koen kan give mælk til mælkeproduktionen, men kalvens suttebehov skal stadig tilgodeses, siger Christian Strøyer.

- Det er jo alvorligt for kalven, så får den ikke tilgodeset det behov, den har, siger han.

Den særlige fokus på malkekvæg og de manglende sutteanordninger har bidraget til, at der er fundet fejl hos næsten halvdelen af kvægbesætningerne.

Hvis man havde fokuseret kontrollen mere på kødkvæg, havde man ikke registreret så mange fejl angående sutteanordningerne, da kalvene går længere sammen med sin mor, oplyser Fødevarestyrelsen.

3

Manglende styr på medicin

I flere kvægbesætninger er der ikke tilstrækkelig dokumentation for, hvilken medicin dyrene har fået, viser rapport fra Fødevarestyrelsen. (arkiv). (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Et af de forhold, der har udløst mange indskærpelser, er, at ejerne ikke får noteret deres medicinske behandling af dyrene korrekt.

Det har medført 103 indskærpelser og 7 politianmeldelser for besætninger med voksent kvæg, mens det tilsvarende tal er 14 indskærpelser og 1 politianmeldelse for grisebesætninger.

- I forhold til dyrevelfærd er det måske ikke så kritisk, men det er selvfølgelig et forhold, som landmændene skal rette op på. Det er vigtigt af hensyn til den dokumentation, der er i besætningen for de medicinske behandlinger, siger Christian Strøyer fra Fødevarestyrelsen.