Tre samtaler skærer halvt år af hoftepatienters genoptræning

I et forsøgsprojekt på Næstved Sygehus er hoftepatienter blevet kontaktet tre gange af hospitalet, hvilket har forkortet deres genoptræning betragteligt.

Takket være tre opkald fra en sygeplejerske har en gruppe hoftepatienter på Næstved Sygehus været blot tre måneder om at genoptræne efter deres operation. (© Colourbox)

For de omkring 9.000 hoftepatienter, der hvert år indlægges til operation, følger der i gennemsnit ni måneders genoptræning.

I et forskningsprojekt fra Ortopædkirurgisk afdeling på Næstved Sygehus er det dog lykkedes at forkorte den periode betragteligt.

Her er en række patienter blevet kontaktet af en sygeplejerske tre gange efter operationen, og på tre måneder har det nået det niveau, som ellers tager omkring ni måneder at nå.

- Sygeplejerskerne spørger ind til de ting, som, vi ved, giver problemer efter en hofteoperation, forklarer klinisk udviklingssygeplejerske på Næstved Sygehus, Bente Rehder.

- Det er i forhold til smerter, hævede ben og dårlig nattesøvn.

Tre opkald

Ved at spørge målrettet ind til de typiske problemstillinger for hoftepatienter, kan sygeplejersken vejlede patienten til en bedre genoptræning.

Det gælder især om at sikre sig, at patienterne tager den mængde smertestillende, som de skal, forklarer seniorforsker ved Københavns Universitet Britta Hørdam, der har undersøgt effekten af de tre opkald.

- Mange patienter tror fejlagtigt, at det er godt at holde igen med medicinen, forklarer hun.

- Men det er det ikke i et rehabiliteringsforløb, for rehabiliteringen er afhængig af, at man er smertedækket, så man kan gennemføre de aktiviteter, der skal til.

Ifølge Britta Hørdam viser al forskning, at jo hurtigere patienterne kommer i gang med genoptræningen, jo bedre bliver resultatet af deres operation.

En livline

Det første opkald til patienten kommer i den første uge efter operationen, efter tre uger ser de patienten til en personlig samtale, og så følger et opkald i den syvende uge.

Telefonopkaldene varer i gennemsnit ti minutter, men har en enormt stor betydning for patienten, der normalt kun er indlagt i to-tre dage.

- De får en livline i form af en person med en solid faglig viden og indsigt i at vejlede patienter med netop de velkendte problematikker. Så det bliver meget målrettet og specifikt, siger Britta Hørdam.

Overføres til knæpatienter

Forsøget har været så succesfuldt, at Næstved Sygehus vil overføre det til knæpatienter også.

Inden det sker, skal der høstes endnu flere gode erfaringer med hoftepatienterne, og sygeplejerskernes spørgeguide skal forfines.

- Jeg regner med, at vi går i gang med knæpatienterne fra 2016, siger Bente Rehder.

Forskningsprojektet har været undervejs i tre år, og 260 patienter har deltaget. Halvdelen blev kontaktet tre gange efter udskrivelsen fra hospitalet, mens den anden halvdel - kontrolgruppen - ikke fik opkaldene.