Tre scenarier for genåbning af Danmark: Regeringen gik med det mest forsigtige

Uanset hvordan Danmark bliver genåbnet, er det helt afgørende, at danskerne bliver ved med at holde afstand.

Det er afgørende, at hospitalerne kan følge med, når Danmark åbner gradvist, understreger overlæge ved Statens Serum Institut. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Hvordan vil risikoen for at køre de danske sygehuse helt i knæ se ud, hvis vi vælger at genåbne Danmark på den ene, den anden eller den tredje måde?

Det er det grundlæggende spørgsmål, regeringen har bedt forskere fra Statens Serum Institut regne på.

Det var på baggrund af de beregninger, at regeringen mandag aften kunne præsentere første skridt i genåbning af landet, hvor blandt andre små børn skal tilbage i skoler og institutioner.

Regeringen havde på forhånd valgt tre scenarier for, hvordan genåbningen kunne se ud - og valgte den allermest forsigtige.

- Vi vil hellere tage et skridt for kort end et skridt for langt, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet mandag aften.

Det mest forsigtige scenarie er det, hvor der er mindst risiko for, at hospitalerne løber tør for sengepladser og plads på de intensive afdelinger i Danmark, der samlet råder over 925 pladser med respirator.

- Regnestykket ser sådan ud, at vi har kigget på, hvor mange mennesker, der bliver så syge af Covid-19, at de kommer på hospitalet. Vi har set på almindelige senge og intensiv kapacitet – altså de kritiske sygehusfunktioner.

Det forklarer Robert Skov, der er overlæge og projektleder for modelberegningerne ved Statens Serum Institut.

- Alt gælder om, at vi får åbnet på en måde, så vi ikke overbelaster vores sygehuse. Specielt de kritiske funktioner som intensivpladser, siger han.

Men hvordan ser de scenarier ud - og hvad er risikoen ved de forskellige? Det går vi igennem her.

Det lille scenarie

Den sorte streg viser den mest forventelige udvikling i antallet af indlagte på intensiv. Det er den kurve, som beregningen rammer 50 procent af de gange, den er blevet kørt. (© Statens Serum Institut)

Det 'lille' scenarie er det, hvor der bliver åbnet mindst. Forbuddet mod arrangementer med mere end 10 deltagere ophæves for skoler, uddannelsesinstitutioner og private arbejdspladser.

Der vil være åbne dagtilbud og for udvalgte klassetrin. Det er i vid udstrækning det scenarie, som regeringen er endt med at ville indfase med enkelte modifikationer, så lidt færre børn kommer i skole - nemlig klassetrinene 0. til 5. klasse.

Private arbejdstagere opfordres til at gå på arbejde, hvis det er forsvarligt, med fortsat opfordring til afstand og ekstra hygiejne, men skal overveje at arbejde hjemme, hvis det er muligt.

Men hvad betyder det for smitten og hospitalerne?

Det vil betyde, at flere vil blive smittet med coronavirus. Hvor en dansker i øjeblikket i gennemsnit smitter 0,9 andre, vil det tal stige til 1,23. Antallet af indlagte på intensiv afdeling vil ligge et sted mellem 124 og 735. Det er dog overvejende sandsynligt, at der vil være omkring 300 indlagte.

- Med det her scenarie for genåbning topper vi i midten af maj. Det betyder, at hvis vi alle holder afstand, kan der være mulighed for, at regeringen åbner Danmark yderligere op, når vi når midt maj eller først i juni, siger Robert Skov.

Uden social afstand frygtes antallet af indlagte at løbe løbsk - selv i det lille scenarie. (© Statens Serum Institut)

Her er det bare vigtigt at huske én ting: Alle de ting, vi er blevet opfordret til at gøre, skal overholdes. Vi skal altså i samfundet generelt blive ved med at holde afstand til hinanden, vaske hænder, og nys og host skal holdes til ærmet og ikke ryge lige ud i luften.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi holder afstand til hinanden og har den her fysiske afstand. Hvis ikke vi gør det, stiger det samme scenarie til over 800 patienter på intensiv, siger Robert Skov.

De 800 er dog et kvalificeret gæt, men kan risikere at ende på 1.780.

Det mellem scenarie

(© Statens Serum Institut)

Det midterste scenarie bygger ovenpå det lille.

Udover lettelserne i det lille scenarie, ville der bliver åbnet for restauranter og cafeer, hvis det er muligt at lave afstand mellem gæsterne. Samtidig ville offentligt ansatte i produktionen, hvor fysisk tilstedeværelse af påkrævet, kunne gå på arbejde - stadig med god afstand og ekstra hygiejne.

Det ville også betyde genåbning for liberale erhverv som for eksempel frisører, fysioterapeuter og kosmetologer.

Havde regeringen valgt dette scenarie, ville en smittet dansker giver smitten videre til 1,36 andre.

Ifølge beregningerne fra Statens Serum Institut ville det betyde flere indlagte - og toppunktet på kurven ville ligge væsentligt senere, og presset på sygehusene ville ligge højere helt frem til midten af juni, end hvis man valgte det lille scenarie.

Samtidig er risikoen for at nærme sig grænsen af sygehusenes kapacitet også væsentligt større.

- Ved det mellem og store scenarie kommer vi enten faretruende nær eller over kapaciteten. Det er selv, når vi overholder afstand til hinanden, siger Robert Skov.

Det store scenarie

(© Statens Serum Institut)

Ligesom det midterste scenarie bygger det store ovenpå.

Forbuddet mod arrangementer med mere end 10 personer ville blive hævet, så op til 50 personer ville kunne forsamles, hvis de stadig kan holde afstand til hinanden.

Der ville også blive åbnet for efteruddannelse som kurser, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt for at få erhvervscertifikater.

Til sidst ville man i det scenarie også åbne storcentre under det krav, at der skal kunne holdes afstand.

Forudsat, at vi ville kunne finde ud af at holde afstand til hinanden, mens vi går til fester hos hinanden, og når vi shopper, vil hver smittet kunne føre virusset videre til 1,47 andre. Og det kan ses på kurverne.

For det første ville flere blive indlagt på intensiv afdeling i perioden. Kurven over antallet af indlagte på intensiv ville også blive mere stejl og først have sit toppunkt hen mod slutningen af juni.

Risikoen for, at sundhedsvæsenet ikke ville kunne følge med ville også være markant større, og det er ikke usandsynligt, at sygehusene ville løbe tør for pladser på intensiv.

Hvordan er man kommet frem til det her?

Robert Skov er overlæge på Statens Serum Institut, hvor han er projektleder for den gruppe, der sidder med beregninger i forhold til genåbning af Danmark. (© dr)

Det er en gruppe af forskere fra flere af landets universiteter, der de sidste 14 dage har siddet og arbejdet med modellerne. De bygger på komplicerede matematiske beregninger, der bliver udført af en computer.

Udregningen er foregået ved at sætte en masse data ind. Det er for eksempel, hvor mange der er blevet smittet, og hvad det har betydet for antallet af indlæggelser.

Der er også lagt informationer ind om, hvor meget folk holder afstand til hinanden.

- Vi har regnet med den hastighed, som folk er blevet indlagt med til i søndags. Med det har vi kunnet forudse, hvordan det vil se ud, hvis vi beholder samfundet lukket som nu, i forhold til hvordan det vil se ud, hvis vi åbner op svarende til de her scenarier, siger Robert Skov.

- Vi har sagt, at børn ikke holder afstand i vores modeller, fordi det kan vi ikke gå ud fra. Så vi har sagt, at voksne bliver ved med at holde afstand, tilføjer han.

Det første skridt i genåbningen sker efter planen den 15. april. Den dag vil børn blive sendt tilbage i vuggestuer og børnehaver, og elever i 0. til 5. klasse skal tilbage i skole.

Det betyder også, at restauranter og cafeer, frisører og tatovører skal forblive lukket, og at alle større arrangementer og festivaler henover sommeren bliver aflyst.