Tre sidegadevekselerer dømt

fdxjnftg

Tre chefer for Bernstein & Co er i Københavns Byret blevetidømt hver 3,5 års fængsel for at have bedraget 299 investorer formillioner af kroner ved at tage absurd høje gebyrer.

Kunderne blev kontaktet uopfordret over telefonen og lokket tilat investere i alt 41,1 mio. kr. gennem firmaet. Langt overhalvdelen af pengene, 27,6 mio., gik til gebyrer til det såkaldtesidegade-vekselerfirma.

Byretten har konfiskeret 13,5 mio. kr., hvilket svarer til detbeløb, mændene i hvert fald har tjent på bedragerierne. Mændene erfradømt retten til at være med i selskaber, der forvalterformuer.

Facebook
Twitter