Tre svar på samme spørgsmål: Sådan kommer vi af med vikarer i folkeskolen

Lærerformanden, Kommunernes Landsforening og en førende folkeskoleekspert giver hver deres forklaring på folkeskolens vikarforbrug.

(Foto: © Henning Bagger og Mads Claus Rasmussen)

7.A skulle egentlig have lært om atomers elektronstruktur. Men deres lærer er syg, så foran tavlen står en ung vikar, der holder sabbatår efter gymnasiet.

Det scenarium er langt fra et særsyn i folkeskolerne, hvor vikarforbruget de seneste år er steget med knap 50 procent - og hvor kun hver tiende vikar er kvalificeret til at undervise.

Derfor er der en politisk målsætning om at få andelen af vikarer bragt ned, ligesom Undervisningsministeriet er på vej med en undersøgelse af vikarforbruget i folkeskolerne og specialundervisningstilbud.

Herunder giver tre personer med hver deres indgang til skoleområdet deres bud på, hvorfor der bliver brugt så mange vikarer, hvilke konsekvenser vikarforbruget har for eleverne, og hvordan vikarforbruget kan nedbringes.

(Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Hvorfor er der så mange vikarer i skolen?

- Når lærerne i deres dagligdag føler, at de ikke kan lykkes og gøre deres arbejde godt nok, så bliver arbejdet en belastning. Så den helt afgørende årsag er, at mange uddannede lærere har valgt folkeskolen fra.

Hvad betyder vikarbrugen for eleverne?

- Vikarerne gør, hvad de kan, men hvis de ikke er uddannede eller har de faglige kompetencer, så går det ud over undervisningen. Vikarerne har heller ikke den nødvendige viden om, hvad der skal til for at undervise hvert enkelt barn bedst muligt.

Hvad er løsningen?

- Vi er nødt til at se på mængden af undervisningstimer. Der er lærere, som underviser både 28, 29 og 30 lektioner om ugen, og det er alt for meget, hvis de også skal kunne løse de opgaver, der er i forbindelse med undervisningen. Det håber jeg, at vi i fællesskab med Kommunernes Landsforening og Christiansborg kan få fokus på.

(© Via University College)

Andreas Rasch-Christensen, folkeskoleekspert og forsknings- og udviklingschef ved VIA University College

Hvorfor er der så mange vikarer i skolen?

- Der bliver ikke uddannet nok lærere, hvilket betyder rekrutteringsudfordringer særligt i yderområder som Lolland og Aabenraa. Ligesom flere andre faggrupper har lærerne nemlig tendens til at klumpe sig sammen omkring større byer. Vikarbrugen er ikke jævnt fordelt og hænger også sammen med sygefravær og stresssygemeldinger.

Hvad betyder vikarbrugen for eleverne?

- Vikarbrug kan skade progressionen i undervisningsforløb, og den faglige slagside er størst, når vikarerne er uuddannede. Samtidig kan der være en social slagside, da de voksne isoleret set er den vigtigste faktor for elevernes trivsel. Mangel på faste voksne kan skabe uro og utryghed – især i klasser med for eksempel inkluderede børn.

Hvad er løsningen?

- På nationalpolitisk plan er den eneste måde næsten at give tilskud til at bevare mindre uddannelsessteder i hele landet, da det øger sandsynligheden for at få lærere i de områder, hvor rekruttering er sværest. Lokalt skal skoler og kommuner sikre, at lærerne har gode arbejdsvilkår. Skyldes vikarbrugen sygefravær, skal det håndteres. Og står en nyuddannet lærer med 29 elever og lige så mange undervisningstimer, er det nok ikke optimalt.

(Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Thomas Gyldal Petersen (S), formand for børn og undervisning i Kommunernes Landsforening

Hvorfor er der så mange vikarer i skolen?

- Vi har de senere år været igennem en ekstraordinært stor efteruddannelsesindsats i folkeskolen, fordi vi vil have, at lærerne har linjefagskompetence, bliver dygtiggjort og kan give eleverne den bedst mulige undervisning. Derudover har vi oplevet et for højt sygefravær, som der alle steder bliver arbejdet på at få ned.

Hvad betyder vikarbrugen for eleverne?

- Mange vikarer gør et godt stykke arbejde og leverer kvalificeret undervisning i tæt samspil med den faste lærer. Men grundlæggende vil et for højt forbrug af vikarer svække det udbytte, eleverne får af undervisningen.

Hvad er løsningen?

- Det handler om at planlægge og organisere sig, så planlagt fravær som efteruddannelse for eksempel kan dækkes af lærere på skolen. Og så handler det om at have et arbejdsmiljø, som gør, at lærerne går på arbejde hver eneste dag. Efter lærerlockouten i 2013 så vi en stigning i sygefraværet, men de seneste år har vi haft et fald, så vi nu har det laveste sygefravær i fem år. Den udvikling skal gerne fortsætte.