Tre vagtlæger tjener en million kroner mere end statsministeren. De bliver forgyldt, mener professor

Vagtlæger har tjent op til 42.867 for en dags arbejde. Regioner og læger vil ændre akkordlønnen.

Modelfoto fra DR, der bringer en dokumentar om vagtlæger. I det meste af landet er vagtlæger på akkord. Det betyder blandt andet, at jo hurtigere de taler med patienterne des mere tjener de. Enkelte vagtlæger runder tre millioner kroner i honorar om året. (Foto: Klaus Nedergaard)

Sidste år fik en vagtlæge i Region Sjælland 3.219.750 kroner i honorar.

En vagtlæge i Region Syddanmark nåede en indtjening på 3.057.488 kroner, mens en nordjysk vagtlæge sendte regninger for 3.019.432 kroner.

I alt fik 11 vagtlæger tæt på to millioner kroner og opefter i honorar, viser DR Dokumentars aktindsigt i lægernes honorarer.

De bedst tjenende vagtlæger ligger dermed markant over statsminister Mette Frederiksen i løn og også højere end departementschefer, ledende overlæger og professorer på hospitalerne.

I forhold til den offentlige sektor er disse vagtlægers løn helt exceptionelt høj, fortæller Kurt Klaudi Klausen, der er professor på Statskundskab for Syddansk Universitet,

- Det er højst usædvanligt, at man ser lønninger i det offentlige, der nærmer sig det niveau. De, der normalt tjener i den størrelsesorden i det offentlige, vil typisk være direktører, der har ansvar for milliarder af kroner og tusindvis af medarbejdere. Altså, der er jo forskel på at blive belønnet og så blive forgyldt. De her vagtlæger bliver helt sikkert forgyldt, mener professoren.

Kurt Klaudi Klausen forklarer, at den høje løn kan hænge sammen med, at vagtlæger er selvstændige, der arbejder for det offentlige. Samtidig har der i årevis været lægemangel, og lægerne har været dygtige til at forhandle og fået en kontrakt, der er ´meget favorabel. ´

Partier vil gøre op med akkordløn

SF mener, at lønnen er stukket af for enkelte læger.

- Der er læger, som tjener så mange penge, at jeg tænker, at der ikke er mennesker, som kan være det værd. Der er grænser for, hvad man med rimelighed kan tjene på et stykke arbejde, mener sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

SF ønsker ikke, at vagtlæger arbejder på akkord, som i nogle tilfælde betyder en meget høj løn.

Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at lægerne følger overenskomsten, så derfor skal passe på med at være misundelige.

- Men hvis det bliver en pengemaskine, så skal vi gøre noget ved det. Vi skal bruge de sundhedsmidler, som vi har, bedst muligt, siger sundhedsordfører Liselott Blixt, der gerne vil have et andet vagtlægesystem.

De Konservative peger på, at vagtlæger arbejder på skæve tidspunkter, og derfor er lønnen høj.

- Hvis man skal rekvirere en smed om natten, så kommer der også en faktura med høje tal på, siger sundhedsordfører Per Larsen (K).

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ikke ønsket at kommentere akkordlønnen.

PLO: Aflønningen er som den skal være

Vagtlægerne, der tjener 2-3 millioner kroner, er meget flittige, fortæller Jørgen Skadborg, der er formand for de praktiserende læger (PLO).

- De læger, som tjener så høje beløb, har arbejdet vildt meget. De har arbejdet mere end normal tid, lørdag, søndag, aften, nat og helligdage. På den måde har de tjent et beløb, som ligger på det niveau, som det skal være, siger Jørgen Skadborg.

De vagtlæger, som tjener bedst, arbejder fuldtid som vagtlæger.

De fleste praktiserende læger har kun vagter ind imellem i lægevagten og tjener derfor ikke så store beløb som vagtlæger.

Nogle læger vil helst bruge arbejdstiden på deres lægeklinik i stedet for at have vagter på skæve tidspunkter, fortæller PLO.

Derfor er mange praktiserende læger glade for, hvis kolleger tager tjansen som vagtlæge.

- Det aflaster andre for at tage vagter, som de ikke magter, siger Jørgen Skadborg.

Vagtlæge arbejdede 67 dage uden weekendfri

Det er rigtigt, at de bedst lønnede vagtlæger knokler.

For eksempel arbejdede en vagtlæge i Region Syddanmark 67 dage, hvor han tjente 870.910 kroner uden at holde to dage fri.

Nogle dage har været meget korte. Andre lange, og der har været pauser, hvis en vagt for eksempel sluttede om morgenen, og vagtlægen havde næste vagt om aftenen dagen efter.

Både de praktiserende læger og Patientforeningen mener dog, at det er for meget at arbejde så længe. Dømmekraften kan svigte, når lægen er træt og stresset, mener Patientforeningen.

- Hvis man giver folk mulighed for at tjene mange penge, så er der nogle, som ikke har en stopklods. Læger er ikke supermænd. For lang arbejdstid giver risiko for, at folk får en forkert behandling, siger Niels Jørgen Langkilde, formand for Patientforeningen.

Vagtlæge tjente 42.867 kroner på et døgn

Der er også en anden forklaring på, at nogle vagtlæger tjener mere end statsministeren.

I Region Sjælland, - Midtjylland, -Nordjylland og Syddanmark arbejder vagtlæger på akkord.

Akkordlønnen betyder, at jo hurtigere samtaler vagtlæger har med patienterne, og des flere konsultationer, de har på en dag, des mere tjener de.

En midtjysk vagtlæge nåede for eksempel at tjene 42.867 kroner i honorar på et julidøgn sidste år, hvor han nåede at gennemføre 372 telefonkonsultationer.

Så høj en betaling er usædvanlig, men det er ikke ualmindeligt, at en vagtlæge tjener mere end 20.000 kroner på en dag.

For eksempel har DR Dokumentar fundet 461 eksempler i løbet af 2019 i Region Syddanmark, hvor vagtlægernes honorar lød på 20.000 kroner og opefter for en dags arbejde.

Der er dog også dage, hvor få syge henvender sig i lægevagten - og så tjener vagtlægerne meget lidt.

Honoraret som vagtlægen kan altså svinge meget, og i gennemsnit er indtjeningen ifølge PLO omkring 1000 kroner i timen.

Jørgen Skadborg vil gerne væk fra akkorden.

- Vi har talt med Danske Regioner om, at vi skal have sat akkordtempoet ned eller helt afskaffe akkordelementet i lægevagten, siger Jørgen Skadborg.

Regioner vil af med guldvagter

For øjeblikket forhandler Danske Regioner og Praktiserende Læger om honorarer for vagtlægen.

Danske Regioner vil gerne have ændret vagtlægernes honorarer. Det betaler sig bedst for vagtlægen at tage telefoner på bestemte dage, mens det er dårligere betalt for eksempel at besøge syge eller at tage nattevagter. Det er ikke godt, at honoraret kan nå 20-30.000 kroner for en dags arbejde, mener regionerne.

- 20.000 kroner på en dag er mere end, hvad jeg synes er rimeligt og hensigtsmæssigt, Der skal ikke være nogen som sidder og triller tommelfingre en nat og ikke tjener noget, mens andre arbejder lørdag formiddag og scorer kassen. Dem som tjener rigtigt meget, skal tjene noget mindre – og dem, der tjener lidt, skal gerne tjene noget mere, siger Bo Libergren (V), der er næstformand for løn og praksisudvalget i Danske Regioner.

Selvom PLO gerne vil væk fra akkorden, så vil det også give udfordringer at komme på timeløn. Akkorden gør læger effektive, siger Jørgen Skadborg.

- Hvis vi ikke får nogle læger til at arbejde lidt hurtigere og springe pauser over og sørge for at få produceret noget og talt med et antal patienter, mens vi er på arbejde, så skal der være mange flere læger på vagt. Det har vi ikke. Vi mangler praktiserende læger, siger han.

Sådan gjorde vi

  • DR Dokumentar har fået aktindsigt i vagtlægernes honorarer.

  • Vi kan efterfølgende fundet 461 eksempler i løbet af 2019 på, at vagtlægernes honorar lyder på 20.000 kroner og opefter for en dags arbejde i Region Syddanmark.

  • Der er ikke tale om en fuldstændig opgørelse.

  • Når praktiserende læger sender regninger, bruger de et ydernummer. Hvis lægeklinikken består af flere læger, kan der have været flere læger på arbejde som vagtlæge de dage, hvor der er tjent over 20.000 kroner. Det er dog mest almindeligt, at en læge fra en klinik ad gangen har tjansen som vagtlæge.

  • DR Dokumentar har også fundet flere hundrede eksempler i andre regioner på indtægter over 20.000 kroner også. Det har dog ikke været muligt at lave et samlet overblik, da data dækker forskellige tidsperioder, og Region Sjælland har haft problemer med at udtrække tal i deres system.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk