Trist rekord i diabetes-dødsfald

Danske mænd spiser, drikker og ryger for meget og så dyrker de for lidt motion. Derfor er de indehavere af en trist europæisk rekord. I intet andet land dør så mange mænd af type 2-diabetes, tidligere kendt som gammelmandssukkersyge, som i Danmark.

Danske mænd er indehavere af en trist europæisk rekord.

I intet andet land dør så mange mænd af type 2-diabetes,tidligere kendt som gammelmandssukkersyge, som i Danmark. Detfremgår af en ny rapport, der har kortlagt mænds helbred i de 15EU-lande samt Norge og Schweiz. Det skriver Politiken.

Citat Overlæge, StenoDiabetes Center»Danske mændspiser, ryger og drikker for meget, og ikke mindst bevæger de sigalt for lidt«

- Det er en meget trist udvikling, og oplysningerne kaster enuhyggelig skygge ind over dansk sundhedspolitik og den manglendeforebyggelse af diabetes, siger professor, overlæge, dr.med. OlufBorbye Pedersen, Steno Diabetes Center.

Danske mænd spiser for meget

Den nye rapport er udarbejdet af den uafhængige organisationEuropean Men's Health Forum (EMHF). Rapporten viser, at der ermeget stor forskel på dødeligheden af diabetes i de europæiskelandes mandlige befolkninger.

Yderpunkterne er Grækenland og Danmark, hvor henholdsvis 5,63 og24,39 for hver 100.000 dør af diabetes. En pejling af udviklingenfra 1980 til i dag viser, at mens det græske tal afspejler et faldi dødeligheden på 78 procent, signalerer det danske tal en stigningpå 140 procent.

- Der er ingen tvivl om, at forklaringerne på de enormeforskelle i Europa skal ses i forskellen i livsstil. Danske mændspiser, ryger og drikker for meget, og ikke mindst bevæger de sigalt for lidt. Tag bare en enkelt ting som kosten. I Grækenlandspises der altovervejende den såkaldte middelhavskost, altså madder er baseret på mange grønsager, frugt, fisk og krydret med lidtoliven eller olivenolie. I Danmark er vi stadig påvirket af dentraditionelle landbrugskost, hvor det fede og det søde dominerer.Den forskel i kosten spiller formentlig en stor rolle forudviklingen af diabetes, siger Oluf Borbye Pedersen.

Tobak spiller en vigtig rolle

Over 80 procent af diabetikerne dør af hjerte-kar-sygdomme.Tobakken spiller en uhyre vigtig rolle. Hos kvinder med diabetes erdet beregnet, at rygning af 15-30 daglige cigaretter øgerdødeligheden med 160 procent. Og der er ingen grund til at antage,at det samme ikke gælder for mænd.

De rammes næsten dobbelt så hyppigt af type 2-diabetes somkvinder, og ifølge EMHF er de fleste mandlige dødsofre for diabetesat finde i aldersgruppen 55-74 år.

Oluf Borbye Pedersen kalder det skræmmende, at endiabetespatient i Danmark stadigvæk i gennemsnit må regne med at fåklippet 5-10 år af sin forventede levetid.

- Det er nybagte efterlønnere og mænd i den tidligepensionsalder, der rammes hårdest. Og de kan da i hvert fald ikkeklage over, at de ikke har tid til at holde sig selv fysisk aktive,siger Oluf Borbye Pedersen.

//detectBrowser();//

 • Diabetes er karakteriseret ved unormalt højt sukkerindhold iform af glukose i blod og urin. Det skyldes enten at kroppen ikkeproducerer nok af hormonet insulin, eller at kroppen ikke kan brugeden insulin, der er til rådighed, selvom der er nok.

 • Der findes to hovedtyper diabetes (sukkersyge), type I og II.Type I, også kaldet insulinkrævende diabetes, rammer især børn ogunge. Type II, som er den type, Danmark har europarekord i, rammeroftest overvægtige voksne, almindeligvis over 40 år og kannedarves.

Sygdommen Symptomerne på diabetes II kommer gradvist og kantil tider i begyndelsen gå ubemærket hen. De hyppigste er:

 • Tørst

 • Hyppig vandladning

 • Tab af appetit og vægt

 • TræthedI alvorlige tilfælde med forhøjet mængde af glukose i blodet overlængere tid, kan man udvikle åreforkalkning, som kan lede tilhjertesygdomme og hjerteanfald. Forringet cirkulation i benene kanforårsage koldbrand, der kan kræve amputation af tæer og i nogletilfælde ben. Andre alvorlige symptomer er diabetisk øjensygdom,der kan lede til blindhed, svigtende nyrer ognervebetændelse.

Symptomer

 • For at forebygge diabetes II kan du:

 • undgå at blive overvægtig

 • dyrke regelmæssig motion

 • kontrollere kolesteroltallet

 • kontrollere blodtrykket

 • gå til lægen og blive undersøgt ved tvivl

Forebyggelse Når lægen ved hjælp af en blodprøve ellersukkerbelastningstest har stillet diagnosen diabetes II, kan manselv gøre forskellige ting for at afhjælpe sygdommen. For nogle erdet nødvendigt at lære at give sig selv insulinindsprøjtninger.Ellers skal man:

 • Tabe sig, hvis man er overvægtig.

 • Få blodtryk regelmæssigt kontrolleret.

 • Få målt kolesterol og andre fedtstoffer i blodet.

 • Holde øje med tegn på for lavt eller for højt blodsukker, måleblodsukkeret

 • regelmæssigt og kunne behandle sig selv for for lavtblodsukker.

 • Holde op med at ryge, hvis man ryger.

 • Få undersøgt fødder, øjne og nyrefunktion regelmæssigt hoslægen.

BehandlingDiabetes mellitus typeII

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk