Trods 266 klager: Kommune svigtede tilsyn med plejefirma

Lolland Kommune har sløset med kontrollen af plejefirmaet Pleje Plus, slår styrelse fast med to påbud.

RB plus. Uden træning ingen hjemmehjælp Med et nyt lovforslag kan kommunerne kræve, at ældre trænes til at klare sig selv. Ældresagen frygter, at et nej til træning er lig med ingen hjemmehjælp. Kommunerne er på vej til at afskaffe den traditionelle hjemmehjælp. I stedet skal flere ældre trænes til selv at klare deres personlige pleje, påklædning og rengøring af boligen. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Styrelsen for Patientsikkerhed retter en skarp kritik mod Lolland Kommunes håndtering af en sag om firmaet Pleje Plus. Så skarp, at kommunen får to påbud.

Sagen om Pleje Plus begyndte at rulle, efter at der var indløbet 266 henvendelser fra utilfredse borgere på otte måneder.

Henvendelserne handlede om alt fra manglende medicingivning, manglende pleje og intet svar på nødkald. Plejefirmaet blev sat under skærpet tilsyn, og ti henvendelser var så alvorlige, at de blev undersøgt for kontraktbrud.

Lolland Kommune bliver blandt andet påbudt at rette op på håndteringen af klager. Det fremgår af en rapport, skriver TV Øst.

Kommunen skal inden 7. maj udarbejde skriftlige retningslinjer for, hvordan den vil håndtere klager over sundhedsfaglige ydelser, som private leverandører udfører på vegne af kommunen.

- Retningslinjerne skal sikre, at leverandøren foretager den nødvendige patientsikkerhedsmæssige opfølgning på klagerne, står der ifølge TV Øst i rapporten.

Lolland burde have set problemer

Det andet påbud går på, at kommunen skal være mere opmærksom på, at Pleje Plus lever op til sine forpligtelser over for kommunen. Også det skal være på plads inden 7. maj.

Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer derudover Lolland Kommune for ikke at have ført kontrol med Pleje Plus' håndtering af medicin til borgerne.

Kommunen burde have holdt ekstra øje med Pleje Plus, efter at det kom frem, at der på otte måneder var indløbet 266 henvendelser fra borgere over den behandling, de fik af Pleje Plus.

- Mængden af klagesager burde have givet Lolland Kommune en indikation af, at der kunne være generelle problemer med opgavevaretagelsen fra Pleje Plus, står der i rapporten.

Pleje Plus har fået en advarsel fra Lolland Kommune.

Hvis plejefirmaet får tre advarsler for kontraktbrud, kan kommunen opsige samarbejdet.