Trods ferie og påske så vi kun lidt flere: Det giver os en god platform

Vi så en smule flere i påsken. Men vi blev også testet i stor stil.

- Overordnet kan vi se over samlede antal kontakter, at det er steget en lille smule hen over påsken, men der er ikke sket et decideret hop, siger professor. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Intet tyder på, at vi benyttede påskehøjtiden til at skrue voldsomt op for antallet af aftaler og sociale sammenkomster.

Det er en af konklusionerne i den seneste rapport fra Hope-projektet fra Aarhus Universitet, der undersøger befolkningens adfærd og holdninger under coronapandemien.

- Overordnet kan vi se, at det samlede antal kontakter er steget en lille smule hen over påsken, men der er ikke sket et decideret hop.

- Det er i stedet i bund og grund bare en forlængelse af det, der er gået forud de seneste mange uger, hvor vi ser lidt flere hver uge, lyder det fra Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab og står i spidsen for projektet.

Han tilføjer, at der er sket en omrokering af, hvem vi ser. Ikke så overraskende så vi i påsken ikke så mange kolleger som normalt, og vi så ikke flere venner. Til gengæld blev tiden i højere grad brugt på familiehygge.

I gennemsnit ser vi lidt flere end fem personer uden for hjemmet, som man er så tæt på, at man kan risikere at smitte hinanden. Tallet har været stigende gennem hele 2021, men er stadig under det halve af niveauet sidste sommer og dele af efteråret, hvor der dog ikke var de samme stramme restriktioner som nu.

Årsagen til at der bliver skruet lidt op for det sociale liv, skyldes formentlig, at der er nogenlunde styr på epidemien, og så er samfundet begyndt at åbne mere, hvilket mange naturligt nok opfatter som en invitation, forklarer Michael Bang Petersen.

- Er familiekontakter ikke noget, man skal være særligt bekymret for, kan man så spørge. Vi ved fra Hope-projektet, at noget, der i høj grad motiverer folk til at lade sig teste, er, når de skal være sammen med familiemedlemmer. Vi og myndighederne kan se, at der er rigtig, rigtig mange, der har ladet sig teste.

- Det gør, at vi kommer fint ud af påsken, siger Michael Bang Petersen.

(Foto: © Grafik Sofie Jackson Bangsgaard)

Næsten 400.000 test

På påskedagene blev der slået rekord for antal test, og i går oplyste Statens Serum Institut, at der var blevet foretaget knap 400.000 test fra mandag til tirsdag.

Ifølge Michael Bang Petersen giver det en 'god platform' på vej ind i genåbningens næste fase.

I går oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at det seneste kontakttal er udregnet til at være 1. Udviklingen i smitten i påsken er dog ikke regnet med.

- Hvis der har været øget aktivitet i forbindelse med påskedagene, indgår dette dog endnu ikke i beregningen.

- Vi er nødt til at tage det i etaper og være sikre på, at vi ikke mister kontrollen, sagde Heunicke i går. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

- Men: Det er stadig et godt udgangspunkt for dagens genåbninger, skrev sundhedsministeren i går på Twitter.

Kontakttallet sammenholdt med de daglige smittetal, der ligger under, hvad var spået, har fået flere partier i blå blok og dele af erhvervslivet til at kræve, at genåbningen fremskyndes yderligere.

Christian Wejse, der er overlæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, mener, at der kan være grundlag for at løsne tøjlerne en smule.

- Vi skal jo have med, at hvis vi havde nogle meget højere smittetal, var man nødt til at gå den anden vej, siger han.

- Det er klart, at hvis vi kommer op og ligger på et meget højere smittetal, vil det også betyde, at antallet af indlagte kommer til at stige, og det må vi så forholde os til med tilbagerulninger. Det er rimeligt at diskutere, om der er områder, hvor vi kan give plads til lidt mere, siger han og nævner blandt andet indkøbscentre, hvor smitterisikoen efter alt at dømme er lav.