Trods lægemodstand: Mindst 111 patienter har fået recept på medicinsk cannabis

53 læger har udskrevet medicinsk cannabis som led i omstridt forsøgsordning.

Der er to produkter på det danske marked, mens flere andre afventer godkendelse til at indgå i forsøgsordningen. (© DR Nyheder)

Den seneste måned har 111 patienter fået udskrevet en recept på medicinsk cannabis. Det viser tal fra Sundheds- og Ældreministeriet, som Politiken også omtaler i dag.

De medicinske cannabisprodukter indgår i en forsøgsordning, som efter et længere tilløb trådte i kraft 1. januar.

I alt 53 forskellige læger har haft receptblokken fremme og udskrevet 131 ordinationer på medicinsk cannabis, så tallene dækker altså over, at nogle patienter har købt flere bøtter med tørrede cannabisblomster.

Der kan dog være flere patienter, som har fået medicinsk cannabis som led i forsøgsordningen, da tallene ikke dækker over produkter, som kan være indkøbt til sygehusafdelinger og udleveret til patienter.

Den 15. december 2017 vedtog et flertal af folketingets partier 'Lov om forsøgsordning med Medicinsk Cannabis'. Det er foreløbig kun firmaet CannGros, der har fået optaget produkter i forsøgsordningen. (© DR Nyheder)

Scleroseforeningen: God tilslutning

Forsøgsordningen er blandt andet tiltænkt sklerosepatienter, og hos Scleroseforeningen glæder man sig over, at der allerede nu er patienter, som får gavn af ordningen.

Men tallet måtte gerne komme længere op, mener foreningens direktør, Klaus Høm.

- Tilslutningen er god. Nu er ordningen lige startet, og både læger og patienter skal have mulighed for at tale om mulighederne ved medicinsk cannabis, siger han.

Klaus Høm fortæller, at cirka 2.500 af de omkring 16.000 danske sklerosepatienter har så kraftige smerter og spasmer, at det ikke kan afhjælpes med konventionel medicin.

- Så der er 2.500 danske sklerosepatienter, som potentielt kunne deltage i forsøgsordningen, siger han.

Ikke godkendte lægemidler

Et politisk flertal på Christiansborg står bag forsøgsordningen, der lader det være op til de enkelte læger at vurdere, om de vil udskrive de rå cannabisprodukter til deres patienter.

Lægeforeningen såvel som de praktiserende lægers faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, har imidlertid mødt ordningen med skepsis.

Det skyldes ikke mindst, at cannabisprodukterne ikke er godkendte lægemidler, da der ikke er udført tilstrækkeligt med kliniske forsøg af produkternes virkning og bivirkninger.

Dansk Selskab for Almen Medicin fraråder derfor generelt lægerne at deltage i forsøgsordningen.

- Det er en meget dårligt forberedt forsøgsordning, hvor man tror, at alle landets 3.400 praktiserende læger uden videre forberedelse og uden et velbeskrevet, teoretisk vidensgrundlag kan gå i gang med at udskrive medicinsk cannabis, siger Anders Beich, der selv er praktiserende læge.

- Dårligt politisk håndværk

Han havde foretrukket, at et fåtal af lægerne, gerne smertelæger, var blevet certificeret til at håndtere behandlingen med cannabisprodukterne, før ordningen var gået i luften.

- Det ville patienterne have været meget bedre hjulpet med. Ingen er tjent med at blive behandlet af folk, som ikke har erfaring med det, de behandler med. Ved at samle det på få personer ville der desuden kunne indsamles noget brugbar viden, siger Anders Beich.

Patientforeninger har i løbet af forsøgsordningens første måned oplyst til DR Nyheder, at de har fået mange henvendelser fra frustrerede medlemmer, hvis læger har afvist at udskrive recept på medicinsk cannabis.

Patienterne skal dog ikke rette skytset mod lægerne, mener Anders Beich, der kalder forsøgsordningen "et stykke dårligt politisk håndværk".

- Jeg kan godt forstå, hvis patienter bliver frustrerede over, at de er blevet stillet noget i udsigt, og det ikke lader sig udmønte i virkeligheden. Men det er dem, der har lavet ordningen, som de skal henvende sig til med deres frustration. Det nytter ikke noget, at patienterne bliver frustrerede og kede af, hvis deres egen læge ikke deltager i ordningen. For det gør deres egen læge ikke af hensyn til patienternes velbefindende og helbred, siger han.

500 ventes at få en recept i år

Tallene fra Sundheds- og Ældreministeriet om antallet af ordinationer dækker årets første 29. dage, og ministeriet forventer, at 500 patienter kan blive en del af ordningen i løbet af i år.

Næste år ventes tallet at stige til 1.000, mens det i 2020 ventes, at 1.200 patienter vil deltage i ordningen.

I løbet af forsøgsordningens sidste år ventes 1.500 patienter at få medicinsk cannabis på recept.

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få et interview med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), men til Politiken siger hun, "det er positivt", at en del læger er begyndt at udskrive medicinsk cannabis.

Har du som patient fået eller som læge udskrevet medicinsk cannabis, hører vi gerne fra dig. Skriv til liqu@dr.dk.

Fakta: Medicinsk cannabis

  • Forsøgsordningen skal løbe over en periode på fire år.

  • Ordningen giver læger mulighed for at udskrive recept på en type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

  • Som udgangspunkt er midlerne tiltænkt sklerosepatienter, rygmarvsskadede, patienter med visse typer kroniske smerter og patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi, som ikke har haft gavn af godkendte lægemidler.

  • Læger kan dog frit udskrive produkterne til patienter med andre lidelser.

  • Der er i øjeblikket to produkter på hylderne herhjemme, som begge er fremstillet af tørrede cannabisblomster og indeholder cannabidiol (CBD), der blandt andet kan dæmpe kramper, og det euforiserende stof dronabinol (THC), der kan virke smertelindrende.

  • Produkterne kan drikkes som te eller inhaleres med en fordamper.

  • Produkterne er ikke godkendte lægemidler, og lægerne har ikke samme viden om virkninger og bivirkninger, som de har ved godkendt medicin.

  • Før forsøgsordningen har ét lægemiddel baseret på cannabisekstrakt været godkendt i Danmark, og kun få patienter fået godkendelse til at anvende individuelt fremstillet medicin på cannabisekstrakt.

Facebook
Twitter