Tuneser-retssag skal køre efter nye regler

Højesteret har skrevet et nyt kapitel i den såkaldte tuneser-sag. Landets højeste domstol har i en kendelse afgjort, at de nye regler skal bruges i sagen.

Højesteret har skrevet et nyt kapitel i den såkaldte tuneser-sag. Landets højeste domstol har i en kendelse afgjort, at de nye regler skal bruges.

Sagen handler om en tunesisk mand blev administrativt udvist af Danmark, fordi han var mistænkt for at ville dræbe tegneren Kurt Westergaard.

I protest mod dén afgørelse, lagde tuneseren i januar sidste år sag an mod Integrationsministeriet for at få sin opholdstilladelse i Danmark tilbage.

Højesteret skulle tage stilling til, om sagen skal køre efter de regler der gjaldt dengang - eller om den skal køre efter de regler, der senere blev vedtaget som led i terrorpakken.

Kendelsen fra Højestret i dag siger, at anvendelsen af de nye procesregler på en allerede verserende sag, hverken var i strid med grundloven eller Menneskerettighedskonventionen. Beskikkelsen af den særlige advokat var endvidere sket i overensstemmelse med bemærkningerne til udlændingelovens bestemmelse herom.

Altså skal sagen køre efter de nye regler.

Højesteret stadfæstede dermed Østre Landsrets afgørelser.

Baggrunden er, at en tunesisk mand blev administrativt udvist af Danmark, fordi han var mistænkt for at ville dræbe tegneren Kurt Westergaard.

Og i protest mod dén afgørelse, lagde tuneseren i januar sidste år sag an mod Integrationsministeriet for at få sin opholdstilladelse i Danmark tilbage.

Landsretten har sagt OK

Østre Landsret har tidligere sagt god for, at tuneserens sag mod Integrationsministeriet skal køre efter de nye regler, og det fremgår af lovens bestemmelser, at den også gælder for sager anlagt før lovens ikrafttræden den 1. juni 2009.

PET har ikke villet fremlægge sine eventuelle beviser i en straffesag mod tuneseren. Det materiale, som PET nødtvungent er rykket ud med, er så svagt, at SC ikke burde have siddet varetægtsfængslet, det har Højesteret tidligere fastslået.

Efter hvilke regler

Højesteret skulle beslutte, om sagen skal køre efter de regler der gjaldt dengang - eller om den skal køre efter de regler, der senere blev vedtaget som led i terrorpakken.

- Med de nye regler vil tuneseren ikke få kendskab til de beviser mod ham som PET fremlægger, siger Peter Høilund, ph.d. i jura og professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet til DR Nyheder.

Det betyder indskrænkninger i muligheden for at fremlægge beviser. For eksempel at der nogle dokumenter, som bliver tilbageholdt under hensyn til rigets sikkerhed.

Kendelsen om at bruge de nye regler får også betydning for andre og ældre sager, mener Peter Høilund.

Kendelsen vil sætte standarden for hvordan sådanne sager sager behandles. Risikoen er, at en ny skærpet lov kommer i brug, siger han til DR Nyheder.

Facebook
Twitter