Tunge løft, farlig kemi og nedstyrtningsfare: Nu skærpes kontrollen med landets byggepladser

For at nedbringe antallet af arbejdsulykker vil Arbejdstilsynet fremover føre et anderledes tilsyn på landets byggepladser.

Tilsynschef i Arbejdstilsynet, Charlotte Hougaard Juhl, håber, at det nye forsøg vil skabe bedre vilkår for medarbejdere for landets byggepladser. (Foto: DR Nyheder)

Det skal ikke længere være muligt for byggepladser at slække på medarbejdernes sikkerhed for så at holde det skjult, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Snart vil Arbejdstilsynet nemlig komme på uanmeldt besøg og selv bestemme, hvor på byggepladserne de skal vises rundt. Sådan lyder rammerne for det forsøg, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sat i værk, og som skal løbe fra november i år til april 2018.

Formålet er ifølge ministeren at sikre et bedre arbejdsmiljø på landets byggepladser, hvor medarbejderne blandt andet rammes af arbejdsulykker og nedslidning.

- Nu giver vi Arbejdstilsynet muligheden for at bevæge sig rundt på hele byggepladsen og sikre, at de mange forskellige virksomheder, der arbejder på en byggeplads, kan blive udsat for et tilsyn, siger Troels Lund Poulsen.

Det nye tiltag kommer som en reaktion på, at den hidtidige tilsynspolitik på byggepladserne ikke har haft den ønskede effekt.

Beskæftigelsesministeren har derfor høje forventninger til den kommende praksis:

- Forventninger er, at både medarbejderne selv bliver mere opmærksomme, og at dem, der har ansvaret – bygherrerne – også kommer til at prioritere sikkerheden højere end i dag, siger han.

Nuværende tilsyn viser ikke et reelt billede

Hos Arbejdstilsynet er der ligeledes høje forventninger til det nye forsøg.

Ifølge tilsynschef i Arbejdstilsynet Charlotte Hougaard Juhl er tilsynene indtil nu foregået på en måde, hvor man har varslet sit besøg på byggepladsen, og mesteren har besluttet, hvor på byggepladsen der skulle nærstuderes.

- Worst case scenario er, at når vi varsler vores tilsyn, vil virksomheden sørge for, at alt ser fint og flot ud, når vi kommer ud på byggepladsen, så vi ikke får et reelt billede af, hvad der rent faktisk foregår, siger Charlotte Hougaard Juhl.

Hvis Arbejdstilsynet ikke får et reelt billede af tingenes tilstand på byggepladsen, kan de dermed ikke skride ind i forhold til eventuelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven, tilføjer Charlotte Hougaard Juhl.

Ifølge tilsynschefen er det nedstyrtningsfare, farlige udgravninger, tunge løft og farlig kemi, der udgør nogle af de faktorer, som Arbejdstilsynet kan kritisere, når de besøger byggepladser. Charlotte Hougaard Juhl hilser derfor det nye forsøg velkommen:

- Vi har en stor forhåbning om, at det kan få betydning for mængden af ulykker og for den nedslidning, vi ved, der er, når man arbejder på byggepladser, siger hun.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil den nye forsøgsordning blive evalueret i sommeren 2018.

FacebookTwitter