Tusindvis af forurenede grunde truer grundvandet

Forurening fra over 5000 grunde truer grundvandet, det fastslår Danske Regioner i ny kortlægning over forureningen i Danmark.

Forurenet drænvand løber ud fra en losseplads. Det er et af de steder, hvorfra forurening kan true grundvandet. (Foto: Morten Søgaard).

Gamle lossepladser, industriområder og steder, hvor man har arbejdet med sprøjtemidler. Det er sådanne steder, forurening kan opstå og true det grundvand, der ligger under jorden.

Og der findes flere end 5000 forurenede grunde landet over. Det viser en ny kortlægning fra Danske Regioner. Yderligere 8000 grunde er under mistanke for at være så forurenende, at de kan være til skade for grundvandet.

Det er bekymrende store tal, fortæller Christian Andersen, der er seniorkonsulent i Danske Regioners Videncenter for Miljø og Ressourcer. - Vi finder mange forurenede grunde, og der har nok også været en udvikling igennem tiden til, at vi finder flere, end vi havde regnet med, siger han.

Her stammer forureningen fra Forureningerne kan blandt andet stamme fra opløsningsmidler brugt i industri og på renserier, oliestoffer fra tankstationer og rester fra gamle lossepladser. Men en af de helt store kilder til forureningen er pesticider, der har været brugt i både landbrug og industri, fortæller Christian Andersen. - Særligt har der det seneste års tid været en tendens til, at man finder ret mange pesticider, og der er vi nok mange, der er blevet overrasket over det omfang, det bliver set i, siger han.

Søren Rygaard Lenschow er civilingeniør i NIRAS og har arbejdet med jord- og grundvandsforurening i over 20 år. Han peger på, at det især er problematisk, hvis en forurenet grund ligger tæt på en grundvandskilde.

- Der hvor forurenede grunde ligger tæt på vandværkerne, kan de udgøre den største risiko. Det gør de, fordi stofferne ikke bliver fortyndet, og de har ikke en opholdstid i jorden, hvor de kan blive nedbrudt, før de når frem til vandværket, advarer han.Ikke alle grunde bliver renset Sidste år brugte Danske Regioner 224 millioner kroner på at beskytte grundvandet. Men på trods af de store investeringer, er det ikke nok til, at man kan komme problemet til livs.

Det fortæller formand for Danske Regioners Miljø- og ressourceudvalg Heino Knudsen (S).

- Det er ikke muligt, at få renset alle de forurenede grunde. Og derfor er det også meget vigtigt med en meget grundig vurdering af, hvor risikoen er størst. Så vi kan sætte ind præcist der, siger han. I følge Heino Knudsen er det dog afgørende at få styr på så mange af de forurenede grunde, som muligt.

- Hvis ikke vi gør noget aktivt og virkelig holder fast i den her indsats, så har vi ikke nødvendigvis rent drikkevand om nogle få år, siger han.