Tusindvis af ynglende duer skydes uden for jagttiden

Næsten halvdelen af alle ringduer skydes uden for almindelig jagttid på baggrund af dispensationer, der gives automatisk. Dueungerne dør af sult i reden.

I seneste jagtsæson gav Naturstyrelsen 3.361 tilladelser til at skyde ringduer udenfor jagttiden. Og alene på baggrund af dispensationer givet i september og oktober 2013 blev der skudt 92.000 ringduer. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Danske jægere skød i sidste jagtsæson næsten halvdelen af alle nedlagte ringduer udenfor jagttiden og på et tidspunkt, hvor mere end hver tiende due har unger.

Dispensationen til at skyde duerne udenfor jagttiden udløses automatisk med ganske få klik i et elektronisk ansøgningsskema.

EU's fugledirektiv forbyder jagt på ynglende fugle, så ringduen må officielt kun skydes fra november til januar. Alligevel blev over 100.000 duer sidste år skudt uden for den officielle jagttid og med tilladelse fra Naturstyrelsen.

Det viser en undersøgelse, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har foretaget på baggrund af tal fra Naturstyrelsen.

Tusindvis af tilladelser

Naturstyrelsen er meget rundhåndet med at give dispensation til at skyde duer uden for den officielle jagttid.

I seneste jagtsæson gav Naturstyrelsen 3.361 tilladelser til at skyde ringduer udenfor jagttiden. Og alene på baggrund af dispensationer givet i september og oktober 2013 blev der skudt 92.000 ringduer. En undersøgelse fra Danmarks Jægerforbund viser, at 12 procent af duerne fortsat har unger i september og oktober.

EL: Minister må gribe ind

Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Per Clausen, er overrasket over, at så mange duer skydes, mens de stadig yngler.

- Det er helt uacceptabelt, og vi vil kræve af miljøministeren, at hun øjeblikkelig stopper denne praksis, siger han.

Også Dyrenes Beskyttelse er fortørnede.

- Det er carte blanche til at skyde løs på duer, der har unger, og det er helt uacceptabelt, siger biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse, der nu vil rejse sagen i Vildtforvaltningsrådet.

Tilladelser gives automatisk via nettet

Det er ikke svært at få lov til at skyde duer, der har unger. Landmanden eller lodsejeren skal blot sætte flueben de rigtige steder i et skema på nettet – så udløses tilladelsen til at skyde duerne helt automatisk.

For at få lov til at skyde duerne i september og oktober skal landmanden blot angive, at han bor på en egn, hvor duerne anretter omfattende skade på markafgrøder.

due, jagt, dispensationer (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Ingen kontrollerer, om duerne rent faktisk anretter omfattende skade, og flere eksperter siger til DR Nyheder, at der i september og oktober stort set ikke er afgrøder tilbage på markerne at gøre skade på.

- Vi stoler på, at ansøgerne overholder betingelserne, og vi kontrollerer ikke rigtigheden af de oplysninger, der gives i ansøgningerne, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Trine Fugmann til DR's Undersøgende Databaseredaktion.

Hun oplyser også, at Naturstyrelsen ikke laver stikprøvekontroller af de mange tilladelser.

Naturstyrelsens vildtkonsulenter er spredt ud over landet og har det lokale kendskab til eventuelle markskader, men adskillige vildtkonsulenter bekræfter overfor DR, at de aldrig ser ansøgningerne om at skyde ringduer udenfor jagttiden. De udløses automatisk.

Ornitologer: Systemet er alt for løst

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at der skydes alt for mange duer, der har unger.

- Der er jo noget galt med systemet, når der skydes så mange duer i yngletiden. Det ligner jo maskeret jagt, siger DOF's formand Egon Østergaard.

Han mener, at systemet må forfines, så det sikres, at der virkelig er et reelt problem med skader på afgrøder, når der gives en tilladelse.

- Der er jo slet ingen mennesker, der vurderer disse ansøgninger. De sprøjtes bare ud automatisk, og det er simpelthen ikke godt nok, siger Egon Østergaard.

Facebook
Twitter